2023 Şahıs Şirketi Vergi Oranları Nedir?
12 Temmuz 2023

2023 Şahıs Şirketi Vergi Oranları Nedir?

Asgari sermayeye ihtiyaç duymayan şahıs şirketleri, kurması en kolay olan şirket türleri arasında bulunur. Bir ya da daha fazla kişi şahıs şirketi kurabilir ve bütün ortaklar gelir vergisi mükellefi haline gelir. Şahıs şirketlerinin en büyük avantajları arasında esnek karar alabilme yeteneği gelir. Şahıs şirketlerinde yönetim kurulu ya da hisseder gruplarına karşı bir sorumluluk yoktur. Şirketin yöneticileri istedikleri kararı kendi başlarına verebilir. Adi, komandit ve kolektif olmak üzere toplam üç farklı şahıs şirketi vardır ve hepsi kendi içinde bazı avantajlar sunar. Limited ya da anonim şirketlerle kıyaslandığında genellikle daha küçük bir yapıya sahip olan şahıs şirketi, gelir vergisi mükellefidir. Şahıs şirketi vergi oranları ise elde edilen kazanca göre değişiklik gösterir. Tek kişilik şirket vergi oranları da çok kişilik vergi oranları da birbiriyle aynıdır. Yani, şahıs şirketinde 1 kişi de olsa 20 kişi de olsa vergi kazanç üzerinden alınır. Şahıs şirketi vergi dilimleri genel olarak %15 ile %40 arasında değişiklik gösterir. Elde edilen kazancın miktarıyla beraber dahil olunan vergi dilimi de değişir. Bununla beraber limited şirketlerde sabit bir %20 oran vardır ve şirketin kazancı ne olursa olsun hep bu oran üzerinden vergilendirilir. Şahıs şirketi vergi avantajları gelire göre artan kademeli bir sistem uygulandığı için her şirket kazancı doğrultusunda vergi ödemesi yapar. Böylece daha rekabetçi bir ortam oluşturulur.

Şahıs Şirketi Vergi Dilimleri Nelerdir?

Şahıs şirketi vergi hesaplama işlemi için ilk olarak elde edilen kazancın bilinmesi gerekir. Şahıs şirketi vergilendirme yapmak için dahil olduğu dilim üzerinden işlem görür. Bireysel işletme vergileri ve ödenecek tutarın hesaplaması genel olarak şu şekilde yapılır:

1. İşletme geliri üzerinden vergilendirme yaparken kazancın doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. 70.000₺’ye kadar bir kazanç elde eden şirket %15 oranında vergi ödemekle yükümlüdür.

2. Eğer şirketin kazancı 150.000₺’nin üzerinde kalıyorsa 70.000₺’den geriye kalan 80.000₺ için %20 oranında vergi ödemesi yapması gerekir.

3. 150.000₺ ile 550.000₺ üzerinde kazanç elde eden bir şirket %27’lik vergi dilimine girer. Burada da önceki 2 vergi diliminin tutarları ödendikten sonra geriye kalan miktar üzerinden bir vergilendirme işlemi gerçekleştirilir.

4. 550.000₺ ile 1.900.000₺ arasında gelir elde ediliyorsa %35 oranında vergi verilmesi gerekir.

5. 1.900.000₺’nin üzerindeki kazançlar içinse vergi oranı %40’tır.

Şahıs şirketi gelir vergisi hesaplama işlemlerini yukarıdaki oranlar üzerinden gerçekleştirebilir, şirketinizin ne kadar vergi ödemesi yapması gerektiği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Vergi Tutarları Nelerdir?

Şahıs şirketi kişisel ticaret vergileri hesaplanırken genel anlamda beş farklı vergi oranı kullanılır. Dört farklı oran, şirketin kazancına göre kademeli olarak yükselir. Vergiye konu olan tutar, kendi dilimi üzerinden vergilendirilirken geriye kalan miktar üzerinden yeni bir oranla sıradaki vergi dilimi hesaplanır. Hangi dilimlerde genel olarak ne kadar vergi ödendiği hakkında bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki maddelere göz atabilirsiniz:

1. 70.000₺ geliri olan bir şahıs şirketi %15’lik vergi dilimine girer. 70.000₺ x 0,15 = 10.500₺ tutarında toplam vergi ödemesi gerekir.

2. Şahıs şirketinin yıllık geliri 70.000₺ ile 150.000₺ arasında ise burada iki farklı vergi uygulanır. İlk olarak ilk 70.000₺ için %15 üzerinden toplam 10.500₺ tutarında vergi alınır. Ardından geriye kalan 80.000₺ üzerinden %20 oranında vergi alınır. 80.000₺ x 0,2 = 16.000₺ tutarında vergi ödemesi yapılmalıdır. Eğer şahıs şirketinizin yılda 150.000₺ kazanç elde ediyorsa toplam 10.500₺ + 16.000₺ = 26.000₺ vergi ödemesi yapması gerekir.

3. 150.000₺’nin üzerinde kazanç elde edenler ise %27’lik vergi dilimine dahil olur. Burada da önceki 2 oran alındıktan sonra kalan tutar üzerinden %27 oranında vergi alınır. Örneğin, şahıs şirketiniz 200.000₺’lik bir kazanç elde ediyorsa 70.000₺’si için 10.500₺, 80.000₺’si için 16.000₺ ve geriye kalan 50.000₺ içinse 50.000₺ x 0,27 = 13.500₺ tutarında vergi ödemelidir. Yani, 200.000₺ kazanç elde eden bir şahıs şirketinin yıllık ödemesi gereken toplam vergi 10.500₺ + 16.000₺ + 13.500₺ = 40.000₺’dir. 

4. 550.000₺’nin üzerinde kazanç elde ediliyorsa 4 farklı oran üzerinden vergi alınır. Örneğin, şahıs şirketi 600.000₺’lik bir kazanç yaptıysa ilk 70.000₺ için 10.500₺, 80.000₺ için 16.000₺ ve üçüncü vergi dilimine denk gelen 550.000₺ - 150.000₺ = 400.000₺ için %27 oranı sonucunda 108.000₺ vergi ödemesi yapılması gerekir. Ardından 550.000₺’nin üzerinde kalan 50.000₺ için dördüncü vergi oranı olan %35 üzerinden 17.500₺ tutarında vergi ödemesi yapılır. Yani, bir şahıs şirketi bütün bir yıl boyunca 600.000₺’lik kazanç elde ediyorsa 10.500₺ + 16.000₺ + 108.00₺ + 17.500₺ işleminin sonucunda 152.000₺ tutarında vergi ödemekle mükelleftir.

5. 1.900.000₺ üzerinde kalan kazançlar ise %40’lık vergi dilimine dahil olur. Bir şahıs şirketinin 2.000.000₺ kazanç elde ettiği bir durumda 1. vergi dilimi için 10.500₺, ikinci dilim için 16.000₺, üçüncü dilim içinse 108.000₺’lik bir ödeme yapar. Ayrıca dördüncü dilim için de toplam 1.900.000₺ - 550.000₺ = 1.350.000₺ için %35 oranında vergilendirilir. 1.350.000₺ x 0,35 = 472.500₺ dördüncü vergi diliminin ödemesini yapar. Ardından geriye kalan 100.000₺ için beşinci ve son dilim olan %40 üzerinden vergilendirilir. 100.000₺ x 0,4 = 40.000₺ tutarında son dilim vergisini öder. Bir şahıs şirketi 2.000.000₺ kazanç elde ediyorsa toplam 10.500₺ + 16.000₺ + 108.00₺ + 472.500₺ + 40.000₺ = 647.000₺ tutarında toplam vergi ödemesi gerekir.

%15, %20, %27, %35 ve %40 oranları üzerinden toplamda beş farklı vergi dilimi bulunur. Şahıs şirketleri elde ettikleri kazançlara göre bu vergi dilimlerinden birine dahil olur. Bununla beraber %40’lık vergi dilimine girse bile bütün kazanç üzerinden %40 oranında vergi alınmaz. Vergi, kademeli olarak önceki vergi dilimlerine dahil olan tutarlar üzerinden alınır. Böylece gelir arttıkça orantılı bir şekilde ödenecek vergi tutarı da artar.

Kaynaklar: 

https://www.elogo.com.tr/blog/sahis-sirketi-nasil-kurulur/#:~:text=32%20bin%20TL'ye%20kadar,TL%20gelire%20kadar%20vergi%20%C3%B6demezler

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2.pdf


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

İş Dünyası

Girişimcilerin Mutlaka Bilmesi Gereken 10 Ekonomi Terimi!

Girişimcilerin başarılı iş kurma ve yönetme yolculuklarında, ekonomi terimlerini anlamak, bu terimleri etkili şekilde kullanabilmek oldukça önemli rol oynar. İş dünyasının karmaşıklığı ve r...

23 Kasım 2023
Keşfet
İş Dünyası

"Work and Study" mi "Work and Travel" mı? İşte Karşılaştırma!

Günümüzde birçok kişi, iş dünyasında kariyer yapma arzusuyla eğitimlerine yatırım yaparken aynı zamanda dünyayı keşfetmek ister. Fakat bazen bu iki önemli hedef arasında seçim yapılması ger...

21 Kasım 2023
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
İş Dünyası

Girişimcilerin Mutlaka Bilmesi Gereken 10 Ekonomi Terimi!

Girişimcilerin başarılı iş kurma ve yönetme yolculuklarında, ekonomi terimlerini anlamak, bu terimleri etkili şekilde kullanabilmek oldukça önemli rol oynar. İş dünyasının karmaşıklığı ve r...

23 Kasım 2023
Keşfet
İş Dünyası

"Work and Study" mi "Work and Travel" mı? İşte Karşılaştırma!

Günümüzde birçok kişi, iş dünyasında kariyer yapma arzusuyla eğitimlerine yatırım yaparken aynı zamanda dünyayı keşfetmek ister. Fakat bazen bu iki önemli hedef arasında seçim yapılması ger...

21 Kasım 2023
Keşfet
İş Dünyası

Takımınızla Birlikte Deneyimlenecek Eğlenceli Aktiviteler

Uyumlu ve motive olmuş bir ekip, ölçeği ve kuruluş amacı ne olursa olsun her başarılı işletmenin temel taşıdır. Elbette, bir takımdaki bağı güçlendirmenin en keyifli ve pratik yolu eğlenceli...

10 Kasım 2023
Keşfet
İş Dünyası

Dijital Dönüşüm Şirket Performansınızı Nasıl Katlayabilir?

Dijital dönüşüm, günümüz iş dünyasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Teknolojik ilerlemeler, iş süreçlerini optimize etme ve rekabet avantajı elde etme konusunda şirketlere yeni fırsatlar su...

9 Kasım 2023
Keşfet
İş Dünyası

İş Hayatında Zor Konuşmalar: Başarılı İletişim Stratejileri

Zor konuşmalar, kişisel ve profesyonel hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu konuşmaları gerçekleştirmek hem siz hem de karşı taraf için rahatsız edici olabilir, ancak büyüme ve ilerleme iç...

7 Kasım 2023
Keşfet
İş Dünyası

Black Friday Pazarlaması Nasıl Yapılmalı? İşte İpuçları!

İş dünyasında yılın en heyecan verici ve önemli dönemlerinden biri olarak kabul edilen Black Friday hem tüketiciler hem de işletmeler için büyük fırsatlar sunar. Ancak bu fırsatları etkili bir ...

6 Kasım 2023
Keşfet
İş Dünyası

Kadın Girişimciler İçin Kaçırılmayacak Destekler

Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ile girişimci kadınların sayısı her geçen gün istikrarlı şekilde artıyor. Ancak kadınlar, işlerini büyütme becerilerini...

1 Kasım 2023
Keşfet
İş Dünyası

Ofis Arkadaşlarının Başarıya Olan Pozitif Katkısı

İster ekibe yeni katılın ister on yıllardır aynı kurumda çalışıyor olun, destekleyici ofis arkadaşlarıyla çalışmak, başarıya sanıldığından çok daha fazla yardımcı olabilir. Nitekim, pek...

30 Ekim 2023
Keşfet
İş Dünyası

Hangi Şirketler Sanal Ofise En Uygun? İşte Cevabı!

Günümüz iş dünyası, giderek daha fazla şirketin geleneksel ofislerden sanal ofislere yönelmesine yol açar. Peki, "hangi şirketler sanal ofis kullanmalıdır?" Bu sorunun cevabı, işletmenizin özel ...

22 Ekim 2023
Keşfet
İş Dünyası

Açık Fatura Nedir?

Ticari işlemlerde satıcı ve alıcı arasındaki ödeme tahsilatını belirten faturalar tüm işletmeler için düzenlenmesi gereken belgelerin başında gelir. Satılan ürün veya hizmetin vergiye tabi tu...

29 Eylül 2023
Keşfet
İş Dünyası

Portfolyo Nedir? Etkili Bir Portfolyo Nasıl Oluşturulur?

İş dünyasında yeni bir işe başlamak ve yeteneklerinizi işverenlere gösterebilmeniz için gerekli olan unsurlardan biri portfolyodur. Yeni iş şekillerinin ortaya çıkması ile birlikte CV içerikleri...

28 Eylül 2023
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!