2023 Şahıs Şirketi Vergi Oranları Nedir?
12 Temmuz 2023

2023 Şahıs Şirketi Vergi Oranları Nedir?

Asgari sermayeye ihtiyaç duymayan şahıs şirketleri, kurması en kolay olan şirket türleri arasında bulunur. Bir ya da daha fazla kişi şahıs şirketi kurabilir ve bütün ortaklar gelir vergisi mükellefi haline gelir. Şahıs şirketlerinin en büyük avantajları arasında esnek karar alabilme yeteneği gelir. Şahıs şirketlerinde yönetim kurulu ya da hisseder gruplarına karşı bir sorumluluk yoktur. Şirketin yöneticileri istedikleri kararı kendi başlarına verebilir. Adi, komandit ve kolektif olmak üzere toplam üç farklı şahıs şirketi vardır ve hepsi kendi içinde bazı avantajlar sunar. Limited ya da anonim şirketlerle kıyaslandığında genellikle daha küçük bir yapıya sahip olan şahıs şirketi, gelir vergisi mükellefidir. Şahıs şirketi vergi oranları ise elde edilen kazanca göre değişiklik gösterir. Tek kişilik şirket vergi oranları da çok kişilik vergi oranları da birbiriyle aynıdır. Yani, şahıs şirketinde 1 kişi de olsa 20 kişi de olsa vergi kazanç üzerinden alınır. Şahıs şirketi vergi dilimleri genel olarak %15 ile %40 arasında değişiklik gösterir. Elde edilen kazancın miktarıyla beraber dahil olunan vergi dilimi de değişir. Bununla beraber limited şirketlerde sabit bir %20 oran vardır ve şirketin kazancı ne olursa olsun hep bu oran üzerinden vergilendirilir. Şahıs şirketi vergi avantajları gelire göre artan kademeli bir sistem uygulandığı için her şirket kazancı doğrultusunda vergi ödemesi yapar. Böylece daha rekabetçi bir ortam oluşturulur.

Şahıs Şirketi Vergi Dilimleri Nelerdir?

Şahıs şirketi vergi hesaplama işlemi için ilk olarak elde edilen kazancın bilinmesi gerekir. Şahıs şirketi vergilendirme yapmak için dahil olduğu dilim üzerinden işlem görür. Bireysel işletme vergileri ve ödenecek tutarın hesaplaması genel olarak şu şekilde yapılır:

1. İşletme geliri üzerinden vergilendirme yaparken kazancın doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. 70.000₺’ye kadar bir kazanç elde eden şirket %15 oranında vergi ödemekle yükümlüdür.

2. Eğer şirketin kazancı 150.000₺’nin üzerinde kalıyorsa 70.000₺’den geriye kalan 80.000₺ için %20 oranında vergi ödemesi yapması gerekir.

3. 150.000₺ ile 550.000₺ üzerinde kazanç elde eden bir şirket %27’lik vergi dilimine girer. Burada da önceki 2 vergi diliminin tutarları ödendikten sonra geriye kalan miktar üzerinden bir vergilendirme işlemi gerçekleştirilir.

4. 550.000₺ ile 1.900.000₺ arasında gelir elde ediliyorsa %35 oranında vergi verilmesi gerekir.

5. 1.900.000₺’nin üzerindeki kazançlar içinse vergi oranı %40’tır.

Şahıs şirketi gelir vergisi hesaplama işlemlerini yukarıdaki oranlar üzerinden gerçekleştirebilir, şirketinizin ne kadar vergi ödemesi yapması gerektiği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Vergi Tutarları Nelerdir?

Şahıs şirketi kişisel ticaret vergileri hesaplanırken genel anlamda beş farklı vergi oranı kullanılır. Dört farklı oran, şirketin kazancına göre kademeli olarak yükselir. Vergiye konu olan tutar, kendi dilimi üzerinden vergilendirilirken geriye kalan miktar üzerinden yeni bir oranla sıradaki vergi dilimi hesaplanır. Hangi dilimlerde genel olarak ne kadar vergi ödendiği hakkında bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki maddelere göz atabilirsiniz:

1. 70.000₺ geliri olan bir şahıs şirketi %15’lik vergi dilimine girer. 70.000₺ x 0,15 = 10.500₺ tutarında toplam vergi ödemesi gerekir.

2. Şahıs şirketinin yıllık geliri 70.000₺ ile 150.000₺ arasında ise burada iki farklı vergi uygulanır. İlk olarak ilk 70.000₺ için %15 üzerinden toplam 10.500₺ tutarında vergi alınır. Ardından geriye kalan 80.000₺ üzerinden %20 oranında vergi alınır. 80.000₺ x 0,2 = 16.000₺ tutarında vergi ödemesi yapılmalıdır. Eğer şahıs şirketinizin yılda 150.000₺ kazanç elde ediyorsa toplam 10.500₺ + 16.000₺ = 26.000₺ vergi ödemesi yapması gerekir.

3. 150.000₺’nin üzerinde kazanç elde edenler ise %27’lik vergi dilimine dahil olur. Burada da önceki 2 oran alındıktan sonra kalan tutar üzerinden %27 oranında vergi alınır. Örneğin, şahıs şirketiniz 200.000₺’lik bir kazanç elde ediyorsa 70.000₺’si için 10.500₺, 80.000₺’si için 16.000₺ ve geriye kalan 50.000₺ içinse 50.000₺ x 0,27 = 13.500₺ tutarında vergi ödemelidir. Yani, 200.000₺ kazanç elde eden bir şahıs şirketinin yıllık ödemesi gereken toplam vergi 10.500₺ + 16.000₺ + 13.500₺ = 40.000₺’dir. 

4. 550.000₺’nin üzerinde kazanç elde ediliyorsa 4 farklı oran üzerinden vergi alınır. Örneğin, şahıs şirketi 600.000₺’lik bir kazanç yaptıysa ilk 70.000₺ için 10.500₺, 80.000₺ için 16.000₺ ve üçüncü vergi dilimine denk gelen 550.000₺ - 150.000₺ = 400.000₺ için %27 oranı sonucunda 108.000₺ vergi ödemesi yapılması gerekir. Ardından 550.000₺’nin üzerinde kalan 50.000₺ için dördüncü vergi oranı olan %35 üzerinden 17.500₺ tutarında vergi ödemesi yapılır. Yani, bir şahıs şirketi bütün bir yıl boyunca 600.000₺’lik kazanç elde ediyorsa 10.500₺ + 16.000₺ + 108.00₺ + 17.500₺ işleminin sonucunda 152.000₺ tutarında vergi ödemekle mükelleftir.

5. 1.900.000₺ üzerinde kalan kazançlar ise %40’lık vergi dilimine dahil olur. Bir şahıs şirketinin 2.000.000₺ kazanç elde ettiği bir durumda 1. vergi dilimi için 10.500₺, ikinci dilim için 16.000₺, üçüncü dilim içinse 108.000₺’lik bir ödeme yapar. Ayrıca dördüncü dilim için de toplam 1.900.000₺ - 550.000₺ = 1.350.000₺ için %35 oranında vergilendirilir. 1.350.000₺ x 0,35 = 472.500₺ dördüncü vergi diliminin ödemesini yapar. Ardından geriye kalan 100.000₺ için beşinci ve son dilim olan %40 üzerinden vergilendirilir. 100.000₺ x 0,4 = 40.000₺ tutarında son dilim vergisini öder. Bir şahıs şirketi 2.000.000₺ kazanç elde ediyorsa toplam 10.500₺ + 16.000₺ + 108.00₺ + 472.500₺ + 40.000₺ = 647.000₺ tutarında toplam vergi ödemesi gerekir.

%15, %20, %27, %35 ve %40 oranları üzerinden toplamda beş farklı vergi dilimi bulunur. Şahıs şirketleri elde ettikleri kazançlara göre bu vergi dilimlerinden birine dahil olur. Bununla beraber %40’lık vergi dilimine girse bile bütün kazanç üzerinden %40 oranında vergi alınmaz. Vergi, kademeli olarak önceki vergi dilimlerine dahil olan tutarlar üzerinden alınır. Böylece gelir arttıkça orantılı bir şekilde ödenecek vergi tutarı da artar.

Kaynaklar: 

https://www.elogo.com.tr/blog/sahis-sirketi-nasil-kurulur/#:~:text=32%20bin%20TL'ye%20kadar,TL%20gelire%20kadar%20vergi%20%C3%B6demezler

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2.pdf


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

İş Dünyası

İş Yeri Tescili Nedir? İş Yeri Tescili Nasıl Yapılır?

İş yeri açmak isteyen kişiler için vergi ödemesi, sigortalı işçi çalıştırma gibi bazı yasal zorunluluklar bulunur. Söz konusu detaylar işverenlerin faaliyetlerini yasalara göre yerine getirebilmesi için bazı ön...

29 Nisan 2024
Keşfet
İş Dünyası

Toplantı ve Etkinlik Organizasyonu İçin Online Araçlar: İş Süreçlerinizi Kolaylaştırın

Toplantı ve etkinlikler, sektörü veya ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için son derece önemlidir. Toplantı; ekiplerin nasıl uyum sağladığı, karar aldığı ve neyin gerçekten önemli olduğu konusunda fikir ver...

25 Mart 2024
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
İş Dünyası

İş Yeri Tescili Nedir? İş Yeri Tescili Nasıl Yapılır?

İş yeri açmak isteyen kişiler için vergi ödemesi, sigortalı işçi çalıştırma gibi bazı yasal zorunluluklar bulunur. Söz konusu detaylar işverenlerin faaliyetlerini yasalara göre yerine getirebilmesi için bazı ön...

29 Nisan 2024
Keşfet
İş Dünyası

Toplantı ve Etkinlik Organizasyonu İçin Online Araçlar: İş Süreçlerinizi Kolaylaştırın

Toplantı ve etkinlikler, sektörü veya ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için son derece önemlidir. Toplantı; ekiplerin nasıl uyum sağladığı, karar aldığı ve neyin gerçekten önemli olduğu konusunda fikir ver...

25 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

İş Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En Keyifli Ofis Oyunları!

İş yerinde iletişim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ofiste oynanacak oyunlar, üretkenlik oranını büyük ölçüde artırabilir. Aynı zamanda iş hayatında yaşanacak çatışmaları da ortaya çıkmadan önce azaltabili...

15 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Cashback Nedir? Cashback Sistemi Nasıl İşler?

Nakit para iadesi anlamına gelen cashback, pek çok kuruluşun tüketici sadakati sağlamak için başvurduğu bir yöntemdir. Müşterilerin belirli koşulları sağlaması karşılığında nakit iadesi yapma esasına dayanan ca...

6 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Pasif Gelir Nedir? 2024'ün En İyi Pasif Gelir Kaynakları

Son dönemlerde teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde pasif gelir imkanları da artmış göstermiştir. Ekstra nakit akışına olanak sunan pasif gelir kaynakları, işsiz kalma gibi durumlarda en önemli maddi dest...

5 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Vergi Dilimi Nedir? 2024 Güncel Vergi Dilimleri

Günlük yaşantımızda karşımıza çıkan birçok sorumluluk arasında vergiler ve vergi dilimleri önemli bir yer tutar. Her yıl değişen vergi dilimleri finansal planlamaları etkileyen başlıca faktörler arasında yer al...

27 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Sosyal Girişimcilik Nedir? Sosyal Girişimcilik Örnekleri

Günümüzde girişimcileri başarılı yapan en önemli faktör, tüketicilere ürün ve hizmet sunmaktan çok daha fazlasına sahip olmalarında gizleniyor. Nitekim, araştırmalar son yıllarda tüketicilerin gözünde sorumlulu...

26 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Kurumsal E-Posta Nedir? Kurumsal E-Posta Ne İşe Yarar?

Ticaret, hizmet ya da herhangi bir iş sürecinin en önemli unsuru iletişimdir. Doğru iletişim ise sorunsuz çalışma ortamından verimli iş anlaşmalarına kadar pek çok şeyi doğrudan etkiler. Bu nedenle iş dünyasınd...

23 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Dijital İçerik Üreticisi Nedir? Dijital İçerik Üretme Yolları

Dijital çağın hızla gelişen dünyasında içerik üretimi ile dijitalleşme önemli bir role sahiptir. Çünkü sosyal medya ve paylaşılan içerikler hemen herkesin başarı yolculuğunun parçası haline gelmiştir. Dijital i...

21 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Beden Dili Nedir? İş Hayatında Beden Dilinin Önemi

Yazılı iletişim, sadece kelimelerle sınırlı olsa da sözlü iletişim bundan çok daha fazlasıdır. Çünkü iletişim kurarken sözlerimizle birlikte beden dilimiz de önemli rol oynar. Beden dili, duygularımızı, düşünce...

20 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

B2B İş Modeli Nedir? B2B İş Modelinin Özellikleri

İş dünyasının dinamik yapısı, her geçen gün farklılaşan ve gelişen iş modellerini beraberinde getirir. Teknolojiden etkilenen iş süreçleri de sürekli olarak yenilenmeye ve güncellenmeye ihtiyaç duyar. Son zaman...

9 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Yönetici Ünvanları: CEO, CFO, CIO, CMO & CTO Nedir?

İş dünyası karmaşık bir yapıya sahip olduğundan başarılı organizasyonun temelini oluşturan unsurlardan biri etkili yönetim ekibidir. Ekipteki üst düzey yöneticiler, şirketin vizyonunu belirlemek, stratejik hede...

2 Şubat 2024
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!