2023'te Limited Şirket Kurma Maliyeti Nedir?
16 Haziran 2023

2023'te Limited Şirket Kurma Maliyeti Nedir?

Limited şirket, genel olarak şirkette bulunan hissedarların üstlendiği sorumluluk miktarını sınırlama üzerine bir kuruluş şekli olarak özetlenebilir. Şirkete ortak olan kişiler ortaya çıkan borçları ödemekle sorumlu değildir. Bununla beraber önceden belirttikleri sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. Limited şirketlerin sermayesi ise bütün payların toplamından oluşur. Bir ya da daha fazla kişi veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Bununla beraber limited şirketlerde 50’den fazla kişinin ortak olamayacağı sınırı vardır. Limited şirket kurmanın size uygun olup olmadığını belirledikten sonra maliyetleri hakkında fikir edinerek işinizi başlatabilirsiniz.

Limited şirket kurma sürecinde hazırlamanız gereken bazı evraklar vardır. Limited şirket kurmak için gerekli evraklar her ortağa ait ikametgah belgesi, bütün ortakların kimliklerinin fotokopisi, kesinleşmemiş sermaye tutarı, her ortağın sermaye oranı, şirket müdürü, şirketin ıslak imzalı ana sözleşmesi, eğer yabancı ortak varsa şirket kuruluş bildirimi, mali müşavir için hizmet sözleşmesi ve şirket merkezinin bulunduğu yere ait kira sözleşmesi/tapu belgesi olarak özetlenebilir. Bütün bu belgeler hazırlandıktan sonra mali müşavire teslim edilmelidir. 

2023 yılı için limited şirket kurma maliyeti ise 6.800₺ olarak belirlenir. Bununla beraber 2023 yılı için bir limited şirketin en az sermayesinin de 10.000₺ olması gerekir. Limited şirket kurma maliyet hesaplama işlemlerinde birçok farklı kalem bulunur. Farklı ücretlendirmelere sahip olan kalemler, şirketin ilk masraflarını belirler.

2023’te Limited Şirket Kurma Sürecindeki Maliyet Kalemleri Nelerdir?

Limited şirket oluşturma ücretleri bazı hangi ilde ya da bölgede kurulduğuna göre birbirinden farklılık gösterebilir. Bununla beraber limited şirket açma masrafları genel olarak bir başlık altında toplanabilir. Limited şirket kurma sürecinde maliyet kalemleri şu şekilde özetlenebilir:

1. Limited şirketlerin defterleri olması zorunludur ve sonraki yılda kullanılacak muhasebe defterlerinin de tasdik edilmesi gerekir. Defter tasdik ücreti, yeni kurulan bir şirketin önemli maliyet kalemleri arasında bulunur. Defter tasdik ücreti, noter ve mali müşavire ödenen bir ücrettir. Sözleşme onayı da limited şirketlerin maliyet kalemleri arasında bulunur. Sözleşme onayı ile defter tasdik ücreti, “kuruluş ücretleri” ismiyle nitelendirilir.

2. Noter kalemleri ise genel olarak müdür atamak için alınan imza beyannamesi, kuruluş vekaleti, her ortak için 3 adet nüfus cüzdanı örneği, yapılan ana sözleşmenin onaylanması, imzalar için alınması gereken sirküler ve mali müşavire verilecek vekaletin ücreti şeklinde özetlenebilir.

3. Vergi dairesi içinse kefilli ya da kefilsiz damga vergisi bulunur. Alınan her nüsha için de damga vergisi ödenir.

4. Ticaret odasına da sicil kaydı yapılması gerekir. Başvuru yapıldıktan sonra ana sözleşme, kuruluş bildirim formu, blokaj yazısı, oda kayıt beyannamesi, tescil talebi ve Rekabet Kurumu’na yapılan ödemenin dekontuyla beraber ticaret odasına kayıt işlemi gerçekleştirilir. Rekabet Kurumu’na yapılan ödemeler her şehirde aynıdır.

5. Mali müşavir de bir maliyet kalemidir. Bu ödemeleri fatura ya makbuz karşılığında yapmanız gerekir. Mali müşavir hizmet ücreti her şehirde değişiklik gösterebilir.

6. Şirket tescili için harcamalar da yapılması gerekir. Bunun için de Ticaret Odası kayıt ücreti kalemi ortaya çıkar. Bu ücret, şirketin kurulacağı şehirden şehre değişiklik gösterebilir. 

Yukarıdaki bütün masraflar e-ticaret şirketi kurma maliyeti için de geçerlidir. Limited bir şirket kurmak istiyorsanız Ticaret Odası, mali müşavir, noter ve vergi dairesi olmak üzere genel anlamda dört faklı maliyet kalemi olduğunu bilmeniz gerekir. Gerekli belgeleri ve ödemeleri yaptıktan sonra limited şirketinizi kurabilir, resmi bir şekilde işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

Limited Şirket Maliyet Avantajları Var mıdır?

Limited şirket açma masrafları olsa da kendi içinde pay sahiplerine bazı avantajlar sunar. Aşağıdaki maddeleri inceleyerek limited şirket kurma maliyet analizi ve fırsatları hakkında bilgi alabilirsiniz.

1. Limited şirketin kuruluşunu sadece tek bir tüzel ya da gerçek kişi gerçekleştirebildiği için başlangıç maliyetleri daha düşüktür.

2. Genellikle LTD şirketlerin marka tescili ya da defter tasdiki ücretleri diğer şirket türleriyle kıyaslandığında daha azdır.

3. Limited şirketlerde sabit bir oran üzerinden vergilendirme yapılır. Limited şirketler Kurulum Vergisine tabiidir. Kurumlar vergisi için kazanç ne olursa olsun onun %25’i şeklinde uygulanır. Böylece kazanç arttıkça verginin artması gibi bir durum söz konusu değildir. Şahıs şirketlerinde ise bu oran kazançları göz önünde bulundurularak %15 ile %40 arasında değişir.

4. Şirketin ortaklarının bütün borçlardan sorumlu olmaması da limited şirket maliyet avantajları arasında bulunur. Bütün borçların tek bir kişi üzerinde toplanmasının önüne geçen LTD şirketler, herkesin hissesi oranında borçtan sorumlu olmasını sağlar. Bütün maliyetlerin tek bir kişi üzerinde toplanmaması da çoklu yapıya sahip olan şirketler için bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Şirket ortaklarının sorumlulukları önceden belirlenmiş olan sermaye tutarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Şirketin kamu alacaklarından ise müdürler ve sahip olduğu oranlar doğrultusunda hissedarları sorumludur.

5. Limited şirketlerin kurulabilmesi için 2023 yılında en az 10.000₺ tutarında bir sermaye olması zorunlu olsa da bu sermayenin şirket kurulduktan 2 yıl (24 ay) içerisinde tamamlanması yeterlidir. Yani, şirketin kuruluşu sırasında olması gereken minimum sermaye tutarının bulundurulması zorunlu değildir.

6. Her ortağın bir sermaye ortaya koyması zorunlu olsa da bu tutar 2023 yılında 25₺’dir. 25₺’nin katları şeklinde yapılan sermayeler sayesinde şirket içinde çoklu yapı rahat bir şekilde oluşturulabilir.

7. Yöneticilerin dışında kalan ortakların rekabet yasağına bağlı olmaması da bir maliyet avantajı olarak değerlendirilebilir. Şirkete ortak olan kişiler benzer sektörlerde de çalışma hayatlarına devam edebilir.

8. Limited şirket sahipleri KOSGEB desteklerinden yararlanabilir. Bununla beraber bu destekleri alabilmek için şirketi kurmadan önce gerekli başvuruların yapılması gerekir.

Maliyet avantajları sunan limited şirket yapısı yeni bir şirket kurmak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir. Limited şirket kurmanın sizin için daha avantajlı olduğunu düşünüyorsanız, bu konuda mali müşavirinizin fikrini alarak girişimlerinizi başlatabilirsiniz. Şirketiniz için ihtiyaç duyduğunuz coworking,  sanal ofis, hazır ofis, toplantı odası, ofis kiralama, ve etkinlik alanı gibi imkanlar için de Kolektif House’u tercih edebilirsiniz.

Kaynaklar:

https://ticaret.gov.tr/data/5d3e935313b87607d8feeffc/rehber_Tr.pdf

https://www.ito.org.tr/tr/hizmetler/ticaret-sicili-islemleri/limited-sirket-kurulus-sureci

https://isbasi.com/blog/limited-sirket-kurma-maliyetleri


 


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

İş Dünyası

İş Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En Keyifli Ofis Oyunları!

İş yerinde iletişim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ofiste oynanacak oyunlar, üretkenlik oranını büyük ölçüde artırabilir. Aynı zamanda iş hayatında yaşanacak çatışmaları da ortaya çıkmadan önce azaltabili...

15 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Cashback Nedir? Cashback Sistemi Nasıl İşler?

Nakit para iadesi anlamına gelen cashback, pek çok kuruluşun tüketici sadakati sağlamak için başvurduğu bir yöntemdir. Müşterilerin belirli koşulları sağlaması karşılığında nakit iadesi yapma esasına dayanan ca...

6 Mart 2024
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
İş Dünyası

İş Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En Keyifli Ofis Oyunları!

İş yerinde iletişim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ofiste oynanacak oyunlar, üretkenlik oranını büyük ölçüde artırabilir. Aynı zamanda iş hayatında yaşanacak çatışmaları da ortaya çıkmadan önce azaltabili...

15 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Cashback Nedir? Cashback Sistemi Nasıl İşler?

Nakit para iadesi anlamına gelen cashback, pek çok kuruluşun tüketici sadakati sağlamak için başvurduğu bir yöntemdir. Müşterilerin belirli koşulları sağlaması karşılığında nakit iadesi yapma esasına dayanan ca...

6 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Pasif Gelir Nedir? 2024'ün En İyi Pasif Gelir Kaynakları

Son dönemlerde teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde pasif gelir imkanları da artmış göstermiştir. Ekstra nakit akışına olanak sunan pasif gelir kaynakları, işsiz kalma gibi durumlarda en önemli maddi dest...

5 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Vergi Dilimi Nedir? 2024 Güncel Vergi Dilimleri

Günlük yaşantımızda karşımıza çıkan birçok sorumluluk arasında vergiler ve vergi dilimleri önemli bir yer tutar. Her yıl değişen vergi dilimleri finansal planlamaları etkileyen başlıca faktörler arasında yer al...

27 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Sosyal Girişimcilik Nedir? Sosyal Girişimcilik Örnekleri

Günümüzde girişimcileri başarılı yapan en önemli faktör, tüketicilere ürün ve hizmet sunmaktan çok daha fazlasına sahip olmalarında gizleniyor. Nitekim, araştırmalar son yıllarda tüketicilerin gözünde sorumlulu...

26 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Kurumsal E-Posta Nedir? Kurumsal E-Posta Ne İşe Yarar?

Ticaret, hizmet ya da herhangi bir iş sürecinin en önemli unsuru iletişimdir. Doğru iletişim ise sorunsuz çalışma ortamından verimli iş anlaşmalarına kadar pek çok şeyi doğrudan etkiler. Bu nedenle iş dünyasınd...

23 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Dijital İçerik Üreticisi Nedir? Dijital İçerik Üretme Yolları

Dijital çağın hızla gelişen dünyasında içerik üretimi ile dijitalleşme önemli bir role sahiptir. Çünkü sosyal medya ve paylaşılan içerikler hemen herkesin başarı yolculuğunun parçası haline gelmiştir. Dijital i...

21 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Beden Dili Nedir? İş Hayatında Beden Dilinin Önemi

Yazılı iletişim, sadece kelimelerle sınırlı olsa da sözlü iletişim bundan çok daha fazlasıdır. Çünkü iletişim kurarken sözlerimizle birlikte beden dilimiz de önemli rol oynar. Beden dili, duygularımızı, düşünce...

20 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

B2B İş Modeli Nedir? B2B İş Modelinin Özellikleri

İş dünyasının dinamik yapısı, her geçen gün farklılaşan ve gelişen iş modellerini beraberinde getirir. Teknolojiden etkilenen iş süreçleri de sürekli olarak yenilenmeye ve güncellenmeye ihtiyaç duyar. Son zaman...

9 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Yönetici Ünvanları: CEO, CFO, CIO, CMO & CTO Nedir?

İş dünyası karmaşık bir yapıya sahip olduğundan başarılı organizasyonun temelini oluşturan unsurlardan biri etkili yönetim ekibidir. Ekipteki üst düzey yöneticiler, şirketin vizyonunu belirlemek, stratejik hede...

2 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

E-ticaret İş Fikirleri: Başarı Getirecek En İyi 10 E-ticaret İş Fikri

E-ticaret sektörü son yılların yükselen iş endüstrilerinden biridir. Dünyanın her noktasına erişim imkânı tanıyan e-ticaret platformları üzerinden farklı müşteri kitlelerine ulaşmak ve kazançlı iş modelleri gel...

24 Ocak 2024
Keşfet
İş Dünyası

Sanal Kart Nedir? Sanal Kart Oluşturma ve Kullanma

Dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşması, son dönemde hayatı en çok kolaylaştıran faktörler arasında yer alır. Dijital ödeme yöntemlerinin dünya genelinde yaygınlaşması, zaman ve mekan sınırlarını aşması, yeni...

22 Ocak 2024
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!