Feedback Nedir? İş Dünyasında Feedback'lerin Yeri ve Önemi
28 Mayıs 2024

Feedback Nedir? İş Dünyasında Feedback'lerin Yeri ve Önemi

Günümüz iş dünyasında başarının anahtarı, yalnızca bireysel yetenek ve bilgiye değil, aynı zamanda etkili iletişim ve sürekli gelişim anlayışına dayanır. Bu nedenle şirketler, çalışanlarının performansını ve motivasyonunu artırmak için geri bildirim süreçlerini ön plana koyar. Feedback iş dünyasında hem bireysel hem de kurumsal başarı için önemli araçlardan biridir. Etkili geri bildirim süreçleri, çalışanların performansını artırır, motivasyonlarını yükseltir ve iş birliğini güçlendirir. Dolayısıyla, geri bildirim kültürünün iş yerlerinde yaygınlaştırılması ve etkili geri bildirim tekniklerinin kullanılması, uzun vadeli başarı için büyük önem taşır. Peki, feedback nedir? İşte feedback’in önemi nedir? Gelin, şirketinizin başarısını artırmanızı sağlayan feedback konusunu birlikte inceleyelim.

Geri Bildirim Nedir?

Geri bildirim, kişinin performansı veya davranışları hakkında yapılan değerlendirme ve bu değerlendirmelerin o kişiyle paylaşılması sürecidir. Feedback, sadece hataları düzeltmek için değil, aynı zamanda olumlu davranışları pekiştirmek, çalışanların gelişimini desteklemek amacıyla da kullanılır. İş performansı değerlendirmesi olarak da bilinen bu süreç, çalışanların kendilerini geliştirmelerine ve işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olur.

Geri bildirim, etkili olabilmesi için spesifiklik, net olma, zamanlama gibi bazı temel unsurlara sahip olmalıdır. Spesifiklik, geri bildirimin genel ifadeler yerine belirli davranışlara odaklanmasını sağlar. Örneğin, "Sunumun çok iyiydi" demek yerine, "Sunumunda verileri çok net ve anlaşılır bir şekilde sundun" demek daha etkilidir. Diğer unsur ise zamanlamadır. Zamanlama, geri bildirimin olayın hemen ardından verilmesi gerektiğini belirtir. Böylece, geri bildirim daha etkili olur, ilgili davranışların hemen düzeltilmesini sağlar. Objektiflik ise geri bildirimin kişisel yargılardan arındırılması, nesnel olması için gereklidir.

Feedback Verme ve Alma

Etkili bir geri bildirim vermek, belirli prensiplere dayanır. Örneğin; geri bildirim somut - spesifik olmalıdır. Genel ifadeler yerine, belirli bir olay veya davranış hakkında konuşmanız, geri bildirimin anlaşılmasını, kabul edilmesini kolaylaştırır. Diğer prensip geri bildirimin zamanında verilmesidir. Beklenen bir davranışın ardından hemen verilen geri bildirim, o davranışın pekişmesine yardımcı olur. Feedback'lerin hedefe ulaşması için yapıcılık da önemlidir. Feedback'in amacı, çalışanı eleştirmek değil, onun gelişimine katkı sağlamaktır. Geri bildirim verirken şu adımları izlemeniz faydalı olabilir:

  • Geri bildirim vermeden önce, ne söyleyeceğinizi ve bunu nasıl ileteceğinizi planlayabilirsiniz.
  • Çalışanların motivasyonunu artırmak, geri bildirimi kabul etmelerini kolaylaştırmak adına feedback'i yapıcı ve olumlu bir dille iletmelisiniz. 
  • Geri bildiriminizi belirsizlikten kaçınarak net - anlaşılır bir şekilde ifade etmelisiniz.
  • Geri bildirim verirken çalışanınıza nasıl gelişebileceği konusunda önerilerde bulunmalı, gerektiğinde destek sunmalısınız.

Feedback vermek kadar almak da önemlidir. Geri bildirim alırken açık fikirli, savunmasız olmak gerekir. Geri bildirimi alan kişinin, verilen geri bildirimi dinlemesi, anlamaya çalışması ve gerektiğinde sorular sorması, sürecin etkinliğini artırır. Geri bildirim süreci, karşılıklı anlayış ve gelişim odaklı bir yaklaşımla yürütüldüğünde hem bireyler hem de organizasyonlar için büyük faydalar sağlar.

Geri bildirim alırken dikkate alınması gereken noktalar; dinlemeye açık olmak, savunmacı olmamak, yeri geldiğinde sorular sormaktır. Açık bir dinleyici olduğunuzda konuşmacıyı dikkatlice dinleyebilir, söylediklerini daha net anlayabilirsiniz. Ayrıca geri bildirim alırken savunmaya geçmekten kaçınmanız, eleştirileri yapıcı şekilde kabul etmeniz önemlidir. Fakat, anlamadığınız veya daha fazla bilgi almak istediğiniz konular hakkında sorular sorabilirsiniz. Sonrasında ise geri bildirimi değerlendirmek adına aldığınız eleştirileri değerlendirip nasıl kullanabileceğinizi düşünebilirsiniz.

İş Dünyasında Geri Bildirimin Rolü

Feedback'ler, yalnızca çalışan performansını değerlendirmekle sınırlı olmadığı için iş dünyasında büyük önem taşır. Çünkü iş yerinde geri bildirim, açık iletişimi teşvik eder, çalışanların motivasyonunu artırarak iş birliğini güçlendirir. Ayrıca, geri bildirim kültürü, sürekli öğrenme ve gelişimi destekleyen bir iş ortamı yaratır. Bu kültürde çalışanlar kendilerini değerli hissedeceğinden doğal olarak iş tatmini de artar.

Geri bildirim, organizasyonlar için de birçok fayda sağlar. Örneğin; düzenli ve etkili geri bildirim ile çalışanların performansı artabilir. Motivasyon, yapıcı geri bildirim ile çalışanların motivasyonunu yükseltir, kendilerini değerli hissetmelerini sağlar. Artan iş tatmini ise iş yerinde daha olumlu bir atmosfer yaratır. Çalışanların feedback'lerle sürekli gelişim göstermesi bu sürecin önemli bir parçasıdır. Böylece şirketinizin kurumsal düzeyde büyümesine yardımcı olur.

Feedback Teknikleri

Geri bildirim verirken kullanılabileceğiniz çeşitli teknikler vardır. Zamanla geliştirilen tekniklerin amacı ise geri bildirimin etkinliğini artırmak, çalışanların gelişimine katkıda bulunmaktır. Dolayısıyla doğru teknikleri kullanmanız geri bildirimin daha etkili olmasını sağlar, çalışanlarınızın geri bildirimden maksimum faydayı elde etmelerine yardımcı olur.

Sandwich Tekniği

Sandwich tekniği, geri bildirimi olumlu yorumla başlatıp, ardından geliştirilmesi gereken noktaları belirterek, tekrar olumlu yorumla bitirerek yapılır. Böylece geri bildirimi daha kabul edilebilir, yapıcı hale getirir. Olumlu başlangıç - bitiş, çalışanların motivasyonunu artırdığından geri bildirimi daha kolay kabul etmelerini sağlar.

STAR Tekniği

STAR tekniği, belirli durum (Situation), yapılan görev (Task), bu görevin nasıl gerçekleştirildiği (Action) ve sonucunda ne elde edildiği (Result) üzerine odaklanır. Bu yapı, geri bildirimi somut olduğu kadar anlaşılır kılar. Çalışanlar da hangi davranışların hangi sonuçları doğurduğunu net bir şekilde görebildiği için gelişim gösterebilir.

360 Derece Geri Bildirim

360 derece geri bildirim, çalışanlar hakkında yalnızca üstlerinden değil, aynı zamanda eş düzey çalışma arkadaşlarından ya da astlarından da geri bildirim toplanmasını içerir. Daha kapsamlı olduğundan çok yönlü bir değerlendirme sağlar, çalışanların farklı açılardan, görüşlerden feedback almasına yardımcı olur.

GROW Modeli

GROW modeli, çalışanların hedef planlaması yapmasında oldukça etkilidir. GROW, hedefler (Goals), mevcut durum (Reality), seçenekler (Options) ve irade (Will) üzerine odaklanır. Böylece, çalışanların hedeflerine odaklanmalarına ve bu hedeflere yönelik plan yapmalarına olanak tanır.

Etkili Geri Bildirim Yöntemleri

Geri bildirim kültürü oluşturmak, uzun vadeli başarı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle feedback vermenin en iyi yolunu bulmanız gerekebilir. Çünkü her şirketin iç dinamiği aynı değildir, çalışanlar ve süreçler fark göstereceğinden kendi şirket kültürünüze en uygun olan geri bildirim yöntemini keşfetmelisiniz. Ancak feedback verirken temel olarak; net olmanız, spesifik konulara odaklanmanız, zamanlamayı doğru planlamanız, iyi bir dinleyici olmanız, gelişim odaklı süreç planlayıp empati kurmanız yeterlidir. Şirket içinde feedback veren yetkili tüm kişiler bu unsurlara dikkat ettiğinde olumlu sonuçlar alınabilir.

Geri bildirim kültürünü sağlamak için ise liderlere büyük görev düşer. Lider olarak geri bildirim süreçlerini desteklemeniz, teşvik etmeniz gerekir. Bu aşamada çalışanlara geri bildirim verme ve alma konusunda eğitimler düzenleyebilir, geri bildirim süreçlerinin etkinliğini artırabilirsiniz. Çünkü açık - şeffaf iletişim, feedback kültürünün temelidir. Çalışanlarınızın geri bildirim verme - alma konusunda rahat hissetmesini sağlayabilirsiniz.

İş yerinde geri bildirim süreçlerinizi daha verimli hale getirmek, çalışan memnuniyetini artırmak isterseniz Kolektif House'un sunduğu esnek ve ilham verici ofis çözümlerini keşfedebilirsiniz. Sanal ofislerden coworking alanlarına, toplantı odalarından etkinlik salonlarına kadar pek çok çözümden faydalanabilirsiniz. Hazır ofis, ofis kiralama gibi çeşitli hizmetlerle işinizin büyüme hızına uyum sağlayacak, çalışanlarınıza ilham verecek çalışma alanları mevcut. Şirketinize özel kurumsal çözümlerle çalışmanın geleceğini şimdi deneyimlemek için Kolektif House ile hemen iletişime geçebilirsiniz.


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

İş Dünyası

Kolektif House'un Yeni Lokasyonu: Next Level’a Merhaba!

Kolektif House olarak, topluluğumuzu daha da genişletmek ve sizlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla Next Level'da yeni bir lokasyon açmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yeni mekanımızla birlikte yenilikçi çalışma a...

24 Haziran 2024
Keşfet
İş Dünyası

Türkiye'de Serbest Çalışan Hareketini Dijitalleştiren Platform; Bionluk!

Yaratıcı & profesyonel hizmetler ve serbest çalışanlar için çevrimiçi bir pazar geliştiren İstanbul merkezli bir girişim olan Bionluk.com, Türkiye'nin lider freelancer platformu olarak 2014 yılından beri kullan...

12 Haziran 2024
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
İş Dünyası

Kolektif House'un Yeni Lokasyonu: Next Level’a Merhaba!

Kolektif House olarak, topluluğumuzu daha da genişletmek ve sizlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla Next Level'da yeni bir lokasyon açmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yeni mekanımızla birlikte yenilikçi çalışma a...

24 Haziran 2024
Keşfet
İş Dünyası

Türkiye'de Serbest Çalışan Hareketini Dijitalleştiren Platform; Bionluk!

Yaratıcı & profesyonel hizmetler ve serbest çalışanlar için çevrimiçi bir pazar geliştiren İstanbul merkezli bir girişim olan Bionluk.com, Türkiye'nin lider freelancer platformu olarak 2014 yılından beri kullan...

12 Haziran 2024
Keşfet
İş Dünyası

Wu Wei Nedir? Para ve Bütçe Yönetiminde Wu Wei Felsefesi

Hayatın pek çok yönünde olduğu gibi para ve bütçe yönetiminde de Wu Wei felsefesi ilginç bakış açısına sahiptir. Eski bir Çin öğretisi olarak finansal kararlarımızda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda...

31 Mayıs 2024
Keşfet
İş Dünyası

Yatırım Getirisi (ROI) Nedir? ROI Hesaplama Yöntemleri

ROI (Return On Investment), dijital pazarlama stratejilerinin en temel metriklerinden biridir. Bu metriği kullanarak yapılan yatırımın performansını ölçebilirsiniz. Son yıllarda dijitalleşmeyle beraber e-ticare...

27 Mayıs 2024
Keşfet
İş Dünyası

Saatlik & Günlük Ofis Kiralamanın Avantajları Nelerdir?

Mobil çalışma trendi günümüzde önemli bir alternatife dönüştükçe pek çok işletme geleneksel kiralama yöntemlerinin zorluklarıyla uğraşmak yerine yenilikçi ortak ofis çözümleri tercih ediyor. Çalışma alanı ihtiy...

17 Mayıs 2024
Keşfet
İş Dünyası

Oryantasyon Nedir? Yeni İşe Adapte Olmak için Oryantasyon Eğitimi

İş dünyasında başarının anahtarlarından biri, yeni çalışanların işe alım sürecinde ve işe başladıkları ilk günlerde yaşadıkları deneyimdir. Oryantasyon eğitimi, yeni çalışanların iş yerinde uyum sağlamalarını v...

13 Mayıs 2024
Keşfet
İş Dünyası

Kurumlar İçin En İyi Online Toplantı Programları

Fiziksel toplantıların yerini alan video konferans programları, yeni nesil iş süreçlerine eşlik eder. Çağımızın önemli araçlarından olan uygulamalar, dünyanın farklı noktasından kişilerle iletişim kurmaya olana...

9 Mayıs 2024
Keşfet
İş Dünyası

LinkedIn Nasıl Kullanılır? LinkedIn Kullanırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Son zamanlarda kariyer alanında LinkedIn kullanımı oldukça artmıştır. LinkedIn profesyonel ağ kurmak, yeni iş olanaklarını değerlendirmek ve hatta şirketlerin yeni bir çalışan bulması için fazlasıyla ön plana ç...

7 Mayıs 2024
Keşfet
İş Dünyası

CV Nasıl Hazırlanır? Etkili CV Hazırlamanın Püf Noktaları

Kariyer basamaklarını yavaş yavaş tırmanırken etkili bir CV hazırlamak son derece önemli. İyi bir CV, kariyer hedeflerinin gerçekçi şekilde belirlenmesini gerektirir. Etkili bir CV hazırlamak için bazı adımlara...

2 Mayıs 2024
Keşfet
İş Dünyası

İş Yeri Tescili Nedir? İş Yeri Tescili Nasıl Yapılır?

İş yeri açmak isteyen kişiler için vergi ödemesi, sigortalı işçi çalıştırma gibi bazı yasal zorunluluklar bulunur. Söz konusu detaylar işverenlerin faaliyetlerini yasalara göre yerine getirebilmesi için bazı ön...

29 Nisan 2024
Keşfet
İş Dünyası

Toplantı ve Etkinlik Organizasyonu İçin Online Araçlar: İş Süreçlerinizi Kolaylaştırın

Toplantı ve etkinlikler, sektörü veya ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için son derece önemlidir. Toplantı; ekiplerin nasıl uyum sağladığı, karar aldığı ve neyin gerçekten önemli olduğu konusunda fikir ver...

25 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

İş Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En Keyifli Ofis Oyunları!

İş yerinde iletişim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ofiste oynanacak oyunlar, üretkenlik oranını büyük ölçüde artırabilir. Aynı zamanda iş hayatında yaşanacak çatışmaları da ortaya çıkmadan önce azaltabili...

15 Mart 2024
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!