İş Yerinde Pygmalion Etkisi Nedir?
22 Nisan 2023

İş Yerinde Pygmalion Etkisi Nedir?

Yunan mitolojisinde fildişi kadın heykellerinden birine aşık olan ve tanrılardan ona hayat vermeleri için dua eden Pygmalion’un hikayesine dayanan “Pygmalion Etkisi” davranış bilimindeki önemli fenomenlerden biridir. Olumlu beklentilerin bir bireyi veya grubu olumlu performansa yönlendirebileceği teorisine dayanan Pygmalion Etkisi, mitolojik hikayesinin çok ötesinde çeşitli araştırmalara konu olmuştur. İş yerinde ise bu kavramı anlamak ve benimsemek kurumsal performansı önemli ölçüde etkileyebilir. Siz de “Pygmalion etkisi nedir?” ve “İş yerindeki yansımaları nasıl olacaktır?” merak ediyorsanız yazının devamına göz atabilirsiniz.

Pygmalion Etkisi Nedir?

ABD’li psikoloji profesörleri Robert Rosenthal ve Lenore Jacobson tarafından 1968 yılında tanımlanan Pygmalion etkisi, diğer insanların beklentilerinin bireylerin veya takımların performansı üzerindeki yansımasını ifade eder[1]. Kısacası düşünceler, davranışlar, tutumlar ve algılar gibi diğer insanların beklentileri bireylerin ve ekiplerin performansını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Pygmalion etkisi o zamandan beri iş liderliğinde önemli bir konu olmaya devam etmektedir.

J. Sterling, 1988 yılında Harvard Business Review'da Pygmalion etkisini, yöneticilerin çalışanlarına davranış biçiminin kısmen bu çalışanlardan beklentilerinden etkilendiği şeklinde açıklamıştır. Pygmalion etkisi, çalışanları güçlendirir, yöneticilerinin beklentilerine ve başarı kapasitesine sahip oldukları inanç doğrultusunda tam potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Ancak bu etki, yöneticinin çalışanlarına tam tersi mesajı iletmesi durumunda olumsuz bir etkiye de sahip olabilir. Bu nedenle iş yerinde olumlu bir ortam oluşturmak ve beklentileri daima yüksek tutmak son derece önemlidir. İş yerinde olumlu bir atmosfer yaratmak için işin ihtiyaçlarına uygun esnek ve konforlu Kolektif House hibrit ofis çözümleri oldukça faydalı olabilir.

İş Yerinde Pygmalion Etkisi Nasıl Kullanılır?

Pygmalion etkisini anlamak ve uygulamak, her ölçekteki işletme için kritik ve rekabetçi bir avantaj olabilir. Bundan yararlanmak liderin, takıma ve bireylere olan güvenini dışa vurarak başarıya ulaşabileceklerine olan inançlarını artırmalarını gerektirir. Bu nedenle iş yerinde liderlerin çalışanlarından beklentilerini yüksek tutmak, onları başarılı olmaları için motive eder. Pygmalion etkisinin iş yerinde nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız Harris ve Rosenthal’ın “Dört Faktör Teorisi” ile başlayabilirsiniz.

  1. Geri Bildirim Vermek: Yöneticilerin çalışanların her birine performansları konusunda geri bildirim vermeleri ve zaman ayırarak başarabileceklerine olan inançlarını ifade etmeleri çok önemlidir. Aksi halde çalışanlar başarı veya başarısızlıklarının sorumlulukları ile yüzleşmekte zorlanabilirler.
  2. Herkes İçin En İyi Girdileri Sunmak: Çalışanları daha fazlasını elde etmelerine olan inançlar doğrultusunda başarıya teşvik edebilmek için gerekli tüm konforu ve kaynakları sunmanız önemlidir. Bunun için rahat ve esnek şekilde çalışabilecekleri bir çalışma ortamı yaratmakla başlayabilirsiniz. Kolektif House’un hazır ofis çözümleri sayesinde yenilikçi ve konforlu bir iş ortamı desteği ile çalışanlarınızı motive edebilirsiniz.
  3. Çıktı Ortamı Yaratmak: Başarısızlık ihtimallerine karşı çalışanlarınıza daha fazlası için imkan vermek de beklentileri yukarı taşımaya yardımcı olabilir. Örneğin satış hedeflerini tutturamayan çalışanlarınız için ekstra zaman tanımak ve daha fazlasını yapabileceğine olan inancınızı bildirmek Pygmalion etkisi yaratacaktır.
  4. Örgüt İklimi Oluşturmak: Çalışanların kendilerini destekleyici ve işbirlikçi bir ortamın parçası olduklarını hissetmeleri, beklentileri yükselten önemli bir parametredir. Bu doğrultuda örgüt kültürünü herkesin bireysel gelişimini desteklemeye hazır hale getirmek son derece olumlu bir beklenti düzeyi yaratacaktır.

İş Yerinde Pygmalion Etkisi Örnek ve Önerileri

Pygmalion etkisi hakkında bilgi sahibi olmak, beklentilerin başkalarının gelişimi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkisinden bağımsız olarak farkındalık yaratmanın ilk adımıdır. Bunu akılda tutarak, iş yerinde daha iyi sonuçlar elde etmek için beklentilerinizi ve davranışlarınızı ayarlayabilirsiniz. İş yerinde Pygmalion etkisini nasıl kullanabileceğinizi merak ediyorsanız aşağıdaki örneklerden destek alabilirsiniz.

Etkili Bir Lider ve Çalışan İlişkisi Geliştirmek

İşyerinde Pygmalion etkisinin teşvik edilmesi en üst seviyeden başlar. Üst düzey bir yönetici veya lider, çalışanlara olumlu teşvik vererek örnek olabilir. Ayrıca astlarına kendi ekipleri için motivasyon oluşturmada Pygmalion etkisini kullanma talimatı verebilir. Böylece Pygmalion etkisi tüm iş yerinde liderlerin örnek alınarak benimsendiği bir felsefeye dönüşebilir. Hem lider hem de çalışan birbirlerine inandıkları bir güven ilişkisi yaratırlar. Yönetici, çalışanın büyümesini ve üretken olmasını isterken, çalışan yöneticiyi hayal kırıklığına uğratmak istemez.

Güvenilir ve Sıcak İş Ortamı Oluşturmak

Pygmalion etkisi, aynı zamanda çalışanların kendilerini rahat hissedebilecekleri ve görevlere kolayca odaklanabilecekleri sıcak, besleyici ve güvenli bir ortam yaratmakla ilgilidir. Bunun için yöneticilerin, çalışanların kendilerini ait hissedebilecekleri ve gelişime açık olduğunu hissettiren bir çalışma ortamı oluşturmaları gerekir. Bu anlamda esnek ve konforlu sanal ofis, hazır ofis, coworking ve etkinlik alanlarında hem çalışanlara hem de liderlere ihtiyaçları olan güvenli ve sıcak ortamı sağlayan Kolektif House çözümleri iyi bir fikir olabilir. Böylece birbirine inanan, güvenen ve saygı çerçevesinde çalışan ekipler başarıya ulaşma konusunda etkileşimli şekilde hareket edebilirler.

Ekipler İçin Yüksek Hedefler Belirlemek

Çalışanların daha fazlasını başarmakla ilgili motivasyonunu yüksek tutmak için Pygmalion etkisini kullanarak yüksek beklentiler yaratmayı deneyebilirsiniz. Yüksek ve net hedefler belirlemek ve bunu örgüt kültürünün bir parçası haline getirmek çalışanın konfor alanının dışına çıkarak sınırlarını zorlaması anlamına gelir. Ayrıca ekipler oluşturmak da birlikte çalışmanın yarattığı sinerji ile başarı güdüsünü çok daha yüksek bir noktaya taşıyabilir. Üstelik liderin olumlu desteğini alan ekip, kendi içerisinde de başarılı olmak için birbirlerini inandırmak zorunda kalacaklardır. Hedefler için belirli KPI’ları hedeflemek veya satış ekibi için rakamlar vermek farklı görev düzeylerinde Pygmalion etkisi oluşturarak çalışanların performanslarını önemli ölçüde yükseltebilir.

Öğrenmeyi ve Gelişimi Sürekli Teşvik Etmek

İş yerinde liderin öncülük ettiği ve hiyerarşinin tüm basamaklarına eşit şekilde dağılan öğrenme kültürü, çalışanların kendilerini geliştirmeleri konusunda doğrudan etkilidir. Liderlerinin kendilerinin öğrenmeye ve başarmaya hazır olduklarına inanmaları, çalışanlar üzerinde Pygmalion etkisi oluşturarak daha fazlasını üretmeye teşvik edebilir. Doğru öğrenme ortamını yaratmak, liderin yalnızca çalışanın öğrenme yeteneğine değil aynı zamanda kendi öğretme yeteneklerine de güvenmesi anlamına gelir. Eğitim ve öğrenme süreçlerini iş tanımının bir parçası haline getirmek ve çalışanın her aşamadan başarısına güvenmek, daha nitelikli çalışan anlamına gelir. Üstelik bu süreci Kolektif House etkinlik ve toplantı alanı gibi daha keyifli ortamlarda düzenleyerek çalışanlara şirketinizde kişisel ve profesyonel olarak büyüyebilecekleri mesajını çok net şekilde verebilirsiniz.

Çalışanlarına İnanan Bir Kültür Yaratmak

Liderlerin çalışanlarının gelişimlerine ve başarılarına olan inançlarını göstermeleri Pygmalion etkisi ile olumlu bir örgüt kültürü yaratacaktır. Bu anlamda yöneticilerin çalışanları ile sık sık olumlu bir şekilde etkileşim kurarak onların görevlerini yerine getirme yeteneklerine olan güvenlerini iletmeleri gerekir. Lider aynı zamanda çalışanın zayıf yönlerini belirtmekten ziyade becerilerinin gelişimini vurgulamalıdır. Geri bildirimleri her zaman mümkün olduğunca geliştirici ve olumlu tutmak Pygmalion etkisi oluşturacaktır. Ayrıca başarılı, üretken, güçlü ve sürekli gelişen iş performansını garanti etmek için çalışanların kendi beklentilerini şirket hedeflerine kanalize etmeniz gerekir. Böylece çalışanlar olumlu gelişim süreçlerinde hem örgütsel hem de bireysel hedefleri tutturmanın motivasyonu ile başarılı olabilirler.

Davranış bilimlerindeki Pygmalion veya Halo etkisi gibi fenomenler, sadece çalışanları olumlu etkilemekle kalmaz, aynı zamanda en iyi yetenekleri çekmek için de fırsat sunar. Siz de Kolektif House’un işin geleceğini temsil eden ofis çözümlerini seçerek çalışanlarınıza veya potansiyel iş güçlerine ekip kültürünü yansıtmaya hemen başlayabilirsiniz!


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

İş Dünyası

İş Yeri Tescili Nedir? İş Yeri Tescili Nasıl Yapılır?

İş yeri açmak isteyen kişiler için vergi ödemesi, sigortalı işçi çalıştırma gibi bazı yasal zorunluluklar bulunur. Söz konusu detaylar işverenlerin faaliyetlerini yasalara göre yerine getirebilmesi için bazı ön...

29 Nisan 2024
Keşfet
İş Dünyası

Toplantı ve Etkinlik Organizasyonu İçin Online Araçlar: İş Süreçlerinizi Kolaylaştırın

Toplantı ve etkinlikler, sektörü veya ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için son derece önemlidir. Toplantı; ekiplerin nasıl uyum sağladığı, karar aldığı ve neyin gerçekten önemli olduğu konusunda fikir ver...

25 Mart 2024
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
İş Dünyası

İş Yeri Tescili Nedir? İş Yeri Tescili Nasıl Yapılır?

İş yeri açmak isteyen kişiler için vergi ödemesi, sigortalı işçi çalıştırma gibi bazı yasal zorunluluklar bulunur. Söz konusu detaylar işverenlerin faaliyetlerini yasalara göre yerine getirebilmesi için bazı ön...

29 Nisan 2024
Keşfet
İş Dünyası

Toplantı ve Etkinlik Organizasyonu İçin Online Araçlar: İş Süreçlerinizi Kolaylaştırın

Toplantı ve etkinlikler, sektörü veya ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için son derece önemlidir. Toplantı; ekiplerin nasıl uyum sağladığı, karar aldığı ve neyin gerçekten önemli olduğu konusunda fikir ver...

25 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

İş Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En Keyifli Ofis Oyunları!

İş yerinde iletişim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ofiste oynanacak oyunlar, üretkenlik oranını büyük ölçüde artırabilir. Aynı zamanda iş hayatında yaşanacak çatışmaları da ortaya çıkmadan önce azaltabili...

15 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Cashback Nedir? Cashback Sistemi Nasıl İşler?

Nakit para iadesi anlamına gelen cashback, pek çok kuruluşun tüketici sadakati sağlamak için başvurduğu bir yöntemdir. Müşterilerin belirli koşulları sağlaması karşılığında nakit iadesi yapma esasına dayanan ca...

6 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Pasif Gelir Nedir? 2024'ün En İyi Pasif Gelir Kaynakları

Son dönemlerde teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde pasif gelir imkanları da artmış göstermiştir. Ekstra nakit akışına olanak sunan pasif gelir kaynakları, işsiz kalma gibi durumlarda en önemli maddi dest...

5 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Vergi Dilimi Nedir? 2024 Güncel Vergi Dilimleri

Günlük yaşantımızda karşımıza çıkan birçok sorumluluk arasında vergiler ve vergi dilimleri önemli bir yer tutar. Her yıl değişen vergi dilimleri finansal planlamaları etkileyen başlıca faktörler arasında yer al...

27 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Sosyal Girişimcilik Nedir? Sosyal Girişimcilik Örnekleri

Günümüzde girişimcileri başarılı yapan en önemli faktör, tüketicilere ürün ve hizmet sunmaktan çok daha fazlasına sahip olmalarında gizleniyor. Nitekim, araştırmalar son yıllarda tüketicilerin gözünde sorumlulu...

26 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Kurumsal E-Posta Nedir? Kurumsal E-Posta Ne İşe Yarar?

Ticaret, hizmet ya da herhangi bir iş sürecinin en önemli unsuru iletişimdir. Doğru iletişim ise sorunsuz çalışma ortamından verimli iş anlaşmalarına kadar pek çok şeyi doğrudan etkiler. Bu nedenle iş dünyasınd...

23 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Dijital İçerik Üreticisi Nedir? Dijital İçerik Üretme Yolları

Dijital çağın hızla gelişen dünyasında içerik üretimi ile dijitalleşme önemli bir role sahiptir. Çünkü sosyal medya ve paylaşılan içerikler hemen herkesin başarı yolculuğunun parçası haline gelmiştir. Dijital i...

21 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Beden Dili Nedir? İş Hayatında Beden Dilinin Önemi

Yazılı iletişim, sadece kelimelerle sınırlı olsa da sözlü iletişim bundan çok daha fazlasıdır. Çünkü iletişim kurarken sözlerimizle birlikte beden dilimiz de önemli rol oynar. Beden dili, duygularımızı, düşünce...

20 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

B2B İş Modeli Nedir? B2B İş Modelinin Özellikleri

İş dünyasının dinamik yapısı, her geçen gün farklılaşan ve gelişen iş modellerini beraberinde getirir. Teknolojiden etkilenen iş süreçleri de sürekli olarak yenilenmeye ve güncellenmeye ihtiyaç duyar. Son zaman...

9 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Yönetici Ünvanları: CEO, CFO, CIO, CMO & CTO Nedir?

İş dünyası karmaşık bir yapıya sahip olduğundan başarılı organizasyonun temelini oluşturan unsurlardan biri etkili yönetim ekibidir. Ekipteki üst düzey yöneticiler, şirketin vizyonunu belirlemek, stratejik hede...

2 Şubat 2024
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!