Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması İçin 10 Tavsiye

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması İçin 10 Tavsiye

Yabancı yatırımcıların Türkiye’de şirket kurması konusunda devlet desteği her geçen gün artmaya devam etmektedir. Son yıllarda yabancı girişimcilerin ülkemizde şirket kurma prosedürleri de azaltılarak süreçler daha kolay hale getirilmiştir. Yabancılar, Türkiye’de kollektif, anonim ve kooperatif gibi farklı türlerde şirketler kurarak, ilgili belgeleri toplayıp yasal prosedürleri tamamladıklarında iş hayatına hemen atılabilirler. Peki, yabancıların Türkiye’de şirket kurması için izlemesi gereken hukuki süreç nedir? Bu yazımızda yabancı yatırımcılar için iş kurma sürecinde merak edilenleri mercek altına aldık.


 

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması İçin Bilmesi Gerekenler

Ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak olan yabancı yatırımcılar, önemli kolaylıklar ve birtakım ayrıcalıklarla yatırıma teşvik edilir. İşte, yabancı yatırımcılar için Türkiye’de iş kurma rehberi:

 

1) Pazar Araştırması

Herhangi bir sektörde yatırım kararı vermeden önce o pazarın hacmini ve yaratacağı fırsatları bilmeli ve bunu iyi bir şekilde değerlendirmelisiniz. Türkiye, son yıllarda uluslararası lojistik, turizm ve yazılım gibi birçok önemli sektörde yeni yatırımları kendine çekmeyi başardı. Yabancı bir girişimci olarak Türkiye'de yatırım yapmayı planlıyorsanız yasal prosedürleri, şirket türlerini ve yatırım teşviklerini detaylı bir şekilde araştırmalısınız. Bunun için profesyonel bir danışmanlık firmasından yardım alarak süreci daha kolay ilerletebilirsiniz.

 

2) Özel Yatırım Bölgeleri

Şirket kurmak isteyen yabancı yatırımcılar için ülkemizde üç farklı özel yatırım bölgesi yer alır. Bunlar serbest bölgeler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve organize sanayi bölgeleri olarak adlandırılır.

 

Yabancı uyruklu girişimcilere sunulan diğer teşvikler arasında ise Çifte Vergilendirme Anlaşmaları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları vardır. Bu anlaşmalar Türkiye ile Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Fas, Norveç, Filistin ve Sırbistan gibi birçok ülke arasında ticaret yapmaya olanak tanır. İsviçre, Suriye, Tunus ve Kore gibi ülkelerle ticaret yaparken ise gümrük vergisine tabi olmama avantajından yararlanabilirsiniz.

 

3) Yatırım Teşvik Bölgeleri

İthalatı azaltarak ihracatın artırılması, az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin yükseltilmesi, destek unsurlarının miktarının artırılması, ortaklık faaliyetlerinin özendirilmesi ve ileri teknoloji dönüşümünü sağlayacak geleceğe yönelik yatırımların desteklenmesi gibi unsurlar Türkiye'de yeni yatırım teşvik sisteminin ana hedefleri arasında yer alır. Söz konusu özellikler göz önüne alınarak oluşturulan ve faydaları bakımından her biri farklı özellikler gösteren 6 adet yatırım teşvik bölgesi bulunur. Bunlar arasında 5. ve 6. bölgelerde yer alan şehirlerdeki yatırımlar daha fazla desteklenir. Bu iller arasında Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Siirt, Şanlıurfa gibi şehirler bulunur. Yatırım lokasyonu konusunda bu unsurları göz önünde bulundurabilirsiniz.

 

4) Şirket Türleri

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu ile birlikte şirket türleri yeniden düzenlenmiştir. Eski kanuna göre yabancı girişimciler sadece limited ve anonim şirket kurma hakkına sahipti. Ancak yeni kanunlarla birlikte bu konudaki sınırlamalar ortadan kalkmıştır. Şirket türleri prosedür işlemleri ve özellikleri bakımından farklılık gösterir. Bu noktada girişimcilerin ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri gerekir. Gerekirse yasal süreç için profesyonel danışmanlık desteği alınabilir. Türkiye'de yatırım kararı alan yabancı girişimcilerin bu bilgiler ışığında hareket etmesi gerekir.


Türkiye'deki şirket türleri şu şekildedir:

 

 • Limited Şirketi
 • Anonim Şirket
 • Komandit Şirket
 • Kollektif Şirket
 • Adi Şirket
 • Kooperatif Şirketi

 

5) Asgari Sermaye Tutarı

Yukarıdaki faaliyetlere uygun şirket türü seçildikten sonra tescil ve kuruluş süreci çok uzun sürmez. Yabancı yatırımcıların, şirketin ticari faaliyetlerine başlamadan önce belirli bir sermayeden yararlanması gerekir. Limited şirket kurmak için gereken sermaye tutarı en az 10.000 TL iken anonim şirketler için bu rakam 50.000 TL olmalıdır.

 

6) Uygulanan Teşvikler

Türkiye'de yatırım yapacak yabancılar için geniş çaplı destek mekanizmaları uygulanır. Yatırım bölgesinin nerede olduğu fark etmeksizin Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları programının içeriğini ve en düşük yatırım miktarını karşılayan iş modelleri devlet tarafından desteklenir. En yaygın teşvikler KDV muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi ve sigorta primi desteğidir. Siz de şirketiniz için bu teşviklerden yararlanabilirsiniz.

 

7) Şube Açmak

Yabancı girişimciler, zamanla iş hacminin büyümesi dolayısıyla şube açma gereksinimi duyabilir. Böyle bir durumda sıfırdan bir şirket açmak prosedürler gereği şube açmaktan daha kolaydır. Hukuki olarak sağlam temellere dayanan bir şirket kurarak ileride oluşabilecek sorunlar önlenebilir. Hukuk büroları bu konuda en büyük destek kuruluşlarıdır.

 

8- Şirket Kurmak İçin Türkiye'ye Gelmenize Gerek Yok

Türkiye'de şirket kurmak için ülkeye gelmenize gerek yok. Türkiye'deki tüm şirket kuruluş süreçlerinizi yetkili bir danışmanlık firması aracılığıyla çözebilirsiniz. Öte yandan şirket sahibi olarak Türkiye'de çalışma izni başvurusunda bulunmayacaksanız mutlaka Türk uyruklu bir yöneticiyi işe almanız gerekir.

 

9- Yasal Adres Zorunluluğu

Ülkemizde şirket kuracaksanız yasal bir adresinizin olması şarttır. Bunun için fiziki bir ofis kiralayabilir veya sanal ofis hizmeti veren firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

 

10- Vergi Ödemeleri

Türkiye'de %20 oranında Kurumlar Vergisi uygulanır. Ayrıca ülkemizde ürün teslimatları ve hizmet ifaları sırasında 3 çeşit Katma Değer Vergisi oranı da bulunur. Genel oran %18, indirimli oranlar %1 ve %8 olup bu tutarlar hizmet sektörlerine göre değişiklik gösterir. Öte yandan şirketler, stopaj ve damga vergisi gibi bazı vergilerden de sorumludur. Tüm bu giderleri bütçe planlamanıza dahil etmelisiniz.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması Süreci Nasıl Olur?

Türkiye'de şirket kurmadan ve ticari faaliyetlere başlamadan önce bazı yasal adımları yerine getirmek gerekir. Söz konusu adımlar şu şekildedir:

 

 • Şirket türünü seçip Şirketler Kanununa göre noter tasdik belgesine sahip olmak
 • Kurumsal bir banka hesabı açmak ve kanunen gerekli sermayeyi bankaya yatırmak
 • Mevzuata göre şirket yöneticilerinin atamasını yapmak
 • Kuruluş belgelerinin, ortakların ve yöneticilerin bilgilerini Ticaret Sicil Memurluğu’na sunmak
 • Vergi ve KDV numaralarını almanın yanı sıra sosyal güvenlik ödemeleri için vergi dairesine kayıt olmak.

 

Türkiye'de İş Kurmak İçin Gerekli Evraklar

 

Türkiye'de iş kurmanın en önemli adımlarından biri, şirketi Ticaret Sicil Memurluğu'na kaydettirmek için gerekli belgeleri hazırlamaktır. Şirket sözleşmesi bu belgelerden biridir ve noter tasdikli olmalıdır. Bu sözleşmede ortakların isimleri, ikamet yerleri, şirketin sermayesine katkıları ve pay sayıları belirtilir. Ayrıca bu belgede şirket yöneticilerinin adları, atandıkları pozisyonlar ile görev ve yükümlülükleri hakkında bilgiler yer almalıdır. Aynı belgede şirketin ticaret unvanı, adresi ve faaliyet amacının tanımı açıkça belirtilmelidir. Sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi çok önemlidir. 

 

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurmasının Avantajları

Yabancı girişimciler, ülkemizde şirket kurup faaliyete başladıklarında Türk şirketlerle eşit haklara sahip olmanın yanı sıra bazı ayrıcalıklardan da yararlanabilme olanağı yakalar. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda ise Türkiye’ye yatırım yapmak yabancılar için oldukça mantıklıdır. İşte, yabancılar için Türkiye’de yatırım yapmanın avantajları…

 

 • Yabancı girişimciler, Türkiye’de kurdukları şirketlerden elde ettikleri gelirleri doğrudan yurt dışındaki bankalara transfer edebilme ayrıcalığına sahiptir.
 • Yabancı şirketler, Türkiye’de ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık ve uyumsuzluk nedeniyle Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne başvuru yapma hakkına sahiptir.
 • Yabancı şirketlerin ülkemizde şube ve irtibat bürosu açma ve işletme hakkı bulunur.
 •  
 • Yabancı şirketler, ülkemizde şirket kurduklarında bazı teşviklerden yararlanmanın yanında birtakım vergi avantajlarına da sahip olur.
 • Yabancı yatırımcılara, yurt dışından personel istihdamı konusunda da pek çok kolaylık sağlanır.


 

Siz de ülkemizde bulunan yabancı bir yatırımcıysanız ve iş fikrinizi hayat geçirmek istiyorsanız Türkiye’de iş kurma prosedürlerini yerine getirerek kârlı bir yatırıma imza atabilirsiniz. İşinizi takip etmek ve ilerletmek için Kolektif House’un paylaşımlı ofislerinden yararlanabilir ve burada yepyeni iş bağlantıları kurarak network ağınızı genişletme fırsatı yakalayabilirsiniz. 


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

İş Dünyası

İş Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En Keyifli Ofis Oyunları!

İş yerinde iletişim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ofiste oynanacak oyunlar, üretkenlik oranını büyük ölçüde artırabilir. Aynı zamanda iş hayatında yaşanacak çatışmaları da ortaya çıkmadan önce azaltabili...

15 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Cashback Nedir? Cashback Sistemi Nasıl İşler?

Nakit para iadesi anlamına gelen cashback, pek çok kuruluşun tüketici sadakati sağlamak için başvurduğu bir yöntemdir. Müşterilerin belirli koşulları sağlaması karşılığında nakit iadesi yapma esasına dayanan ca...

6 Mart 2024
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
İş Dünyası

İş Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En Keyifli Ofis Oyunları!

İş yerinde iletişim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ofiste oynanacak oyunlar, üretkenlik oranını büyük ölçüde artırabilir. Aynı zamanda iş hayatında yaşanacak çatışmaları da ortaya çıkmadan önce azaltabili...

15 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Cashback Nedir? Cashback Sistemi Nasıl İşler?

Nakit para iadesi anlamına gelen cashback, pek çok kuruluşun tüketici sadakati sağlamak için başvurduğu bir yöntemdir. Müşterilerin belirli koşulları sağlaması karşılığında nakit iadesi yapma esasına dayanan ca...

6 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Pasif Gelir Nedir? 2024'ün En İyi Pasif Gelir Kaynakları

Son dönemlerde teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde pasif gelir imkanları da artmış göstermiştir. Ekstra nakit akışına olanak sunan pasif gelir kaynakları, işsiz kalma gibi durumlarda en önemli maddi dest...

5 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Vergi Dilimi Nedir? 2024 Güncel Vergi Dilimleri

Günlük yaşantımızda karşımıza çıkan birçok sorumluluk arasında vergiler ve vergi dilimleri önemli bir yer tutar. Her yıl değişen vergi dilimleri finansal planlamaları etkileyen başlıca faktörler arasında yer al...

27 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Sosyal Girişimcilik Nedir? Sosyal Girişimcilik Örnekleri

Günümüzde girişimcileri başarılı yapan en önemli faktör, tüketicilere ürün ve hizmet sunmaktan çok daha fazlasına sahip olmalarında gizleniyor. Nitekim, araştırmalar son yıllarda tüketicilerin gözünde sorumlulu...

26 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Kurumsal E-Posta Nedir? Kurumsal E-Posta Ne İşe Yarar?

Ticaret, hizmet ya da herhangi bir iş sürecinin en önemli unsuru iletişimdir. Doğru iletişim ise sorunsuz çalışma ortamından verimli iş anlaşmalarına kadar pek çok şeyi doğrudan etkiler. Bu nedenle iş dünyasınd...

23 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Dijital İçerik Üreticisi Nedir? Dijital İçerik Üretme Yolları

Dijital çağın hızla gelişen dünyasında içerik üretimi ile dijitalleşme önemli bir role sahiptir. Çünkü sosyal medya ve paylaşılan içerikler hemen herkesin başarı yolculuğunun parçası haline gelmiştir. Dijital i...

21 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Beden Dili Nedir? İş Hayatında Beden Dilinin Önemi

Yazılı iletişim, sadece kelimelerle sınırlı olsa da sözlü iletişim bundan çok daha fazlasıdır. Çünkü iletişim kurarken sözlerimizle birlikte beden dilimiz de önemli rol oynar. Beden dili, duygularımızı, düşünce...

20 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

B2B İş Modeli Nedir? B2B İş Modelinin Özellikleri

İş dünyasının dinamik yapısı, her geçen gün farklılaşan ve gelişen iş modellerini beraberinde getirir. Teknolojiden etkilenen iş süreçleri de sürekli olarak yenilenmeye ve güncellenmeye ihtiyaç duyar. Son zaman...

9 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Yönetici Ünvanları: CEO, CFO, CIO, CMO & CTO Nedir?

İş dünyası karmaşık bir yapıya sahip olduğundan başarılı organizasyonun temelini oluşturan unsurlardan biri etkili yönetim ekibidir. Ekipteki üst düzey yöneticiler, şirketin vizyonunu belirlemek, stratejik hede...

2 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

E-ticaret İş Fikirleri: Başarı Getirecek En İyi 10 E-ticaret İş Fikri

E-ticaret sektörü son yılların yükselen iş endüstrilerinden biridir. Dünyanın her noktasına erişim imkânı tanıyan e-ticaret platformları üzerinden farklı müşteri kitlelerine ulaşmak ve kazançlı iş modelleri gel...

24 Ocak 2024
Keşfet
İş Dünyası

Sanal Kart Nedir? Sanal Kart Oluşturma ve Kullanma

Dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşması, son dönemde hayatı en çok kolaylaştıran faktörler arasında yer alır. Dijital ödeme yöntemlerinin dünya genelinde yaygınlaşması, zaman ve mekan sınırlarını aşması, yeni...

22 Ocak 2024
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!