Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması İçin 10 Tavsiye

Yabancı yatırımcıların Türkiye’de şirket kurması konusunda devlet desteği her geçen gün artmaya devam etmektedir. Son yıllarda yabancı girişimcilerin ülkemizde şirket kurma prosedürleri de azaltılarak süreçler daha kolay hale getirilmiştir. Yabancılar, Türkiye’de kollektif, anonim ve kooperatif gibi farklı türlerde şirketler kurarak, ilgili belgeleri toplayıp yasal prosedürleri tamamladıklarında iş hayatına hemen atılabilirler. Peki, yabancıların Türkiye’de şirket kurması için izlemesi gereken hukuki süreç nedir? Bu yazımızda yabancı yatırımcılar için iş kurma sürecinde merak edilenleri mercek altına aldık.


 

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması İçin Bilmesi Gerekenler

Ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak olan yabancı yatırımcılar, önemli kolaylıklar ve birtakım ayrıcalıklarla yatırıma teşvik edilir. İşte, yabancı yatırımcılar için Türkiye’de iş kurma rehberi:

 

1) Pazar Araştırması

Herhangi bir sektörde yatırım kararı vermeden önce o pazarın hacmini ve yaratacağı fırsatları bilmeli ve bunu iyi bir şekilde değerlendirmelisiniz. Türkiye, son yıllarda uluslararası lojistik, turizm ve yazılım gibi birçok önemli sektörde yeni yatırımları kendine çekmeyi başardı. Yabancı bir girişimci olarak Türkiye'de yatırım yapmayı planlıyorsanız yasal prosedürleri, şirket türlerini ve yatırım teşviklerini detaylı bir şekilde araştırmalısınız. Bunun için profesyonel bir danışmanlık firmasından yardım alarak süreci daha kolay ilerletebilirsiniz.

 

2) Özel Yatırım Bölgeleri

Şirket kurmak isteyen yabancı yatırımcılar için ülkemizde üç farklı özel yatırım bölgesi yer alır. Bunlar serbest bölgeler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve organize sanayi bölgeleri olarak adlandırılır.

 

Yabancı uyruklu girişimcilere sunulan diğer teşvikler arasında ise Çifte Vergilendirme Anlaşmaları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları vardır. Bu anlaşmalar Türkiye ile Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Fas, Norveç, Filistin ve Sırbistan gibi birçok ülke arasında ticaret yapmaya olanak tanır. İsviçre, Suriye, Tunus ve Kore gibi ülkelerle ticaret yaparken ise gümrük vergisine tabi olmama avantajından yararlanabilirsiniz.

 

3) Yatırım Teşvik Bölgeleri

İthalatı azaltarak ihracatın artırılması, az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin yükseltilmesi, destek unsurlarının miktarının artırılması, ortaklık faaliyetlerinin özendirilmesi ve ileri teknoloji dönüşümünü sağlayacak geleceğe yönelik yatırımların desteklenmesi gibi unsurlar Türkiye'de yeni yatırım teşvik sisteminin ana hedefleri arasında yer alır. Söz konusu özellikler göz önüne alınarak oluşturulan ve faydaları bakımından her biri farklı özellikler gösteren 6 adet yatırım teşvik bölgesi bulunur. Bunlar arasında 5. ve 6. bölgelerde yer alan şehirlerdeki yatırımlar daha fazla desteklenir. Bu iller arasında Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Siirt, Şanlıurfa gibi şehirler bulunur. Yatırım lokasyonu konusunda bu unsurları göz önünde bulundurabilirsiniz.

 

4) Şirket Türleri

1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu ile birlikte şirket türleri yeniden düzenlenmiştir. Eski kanuna göre yabancı girişimciler sadece limited ve anonim şirket kurma hakkına sahipti. Ancak yeni kanunlarla birlikte bu konudaki sınırlamalar ortadan kalkmıştır. Şirket türleri prosedür işlemleri ve özellikleri bakımından farklılık gösterir. Bu noktada girişimcilerin ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri gerekir. Gerekirse yasal süreç için profesyonel danışmanlık desteği alınabilir. Türkiye'de yatırım kararı alan yabancı girişimcilerin bu bilgiler ışığında hareket etmesi gerekir.


Türkiye'deki şirket türleri şu şekildedir:

 

 • Limited Şirketi
 • Anonim Şirket
 • Komandit Şirket
 • Kollektif Şirket
 • Adi Şirket
 • Kooperatif Şirketi

 

5) Asgari Sermaye Tutarı

Yukarıdaki faaliyetlere uygun şirket türü seçildikten sonra tescil ve kuruluş süreci çok uzun sürmez. Yabancı yatırımcıların, şirketin ticari faaliyetlerine başlamadan önce belirli bir sermayeden yararlanması gerekir. Limited şirket kurmak için gereken sermaye tutarı en az 10.000 TL iken anonim şirketler için bu rakam 50.000 TL olmalıdır.

 

6) Uygulanan Teşvikler

Türkiye'de yatırım yapacak yabancılar için geniş çaplı destek mekanizmaları uygulanır. Yatırım bölgesinin nerede olduğu fark etmeksizin Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları programının içeriğini ve en düşük yatırım miktarını karşılayan iş modelleri devlet tarafından desteklenir. En yaygın teşvikler KDV muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi ve sigorta primi desteğidir. Siz de şirketiniz için bu teşviklerden yararlanabilirsiniz.

 

7) Şube Açmak

Yabancı girişimciler, zamanla iş hacminin büyümesi dolayısıyla şube açma gereksinimi duyabilir. Böyle bir durumda sıfırdan bir şirket açmak prosedürler gereği şube açmaktan daha kolaydır. Hukuki olarak sağlam temellere dayanan bir şirket kurarak ileride oluşabilecek sorunlar önlenebilir. Hukuk büroları bu konuda en büyük destek kuruluşlarıdır.

 

8- Şirket Kurmak İçin Türkiye'ye Gelmenize Gerek Yok

Türkiye'de şirket kurmak için ülkeye gelmenize gerek yok. Türkiye'deki tüm şirket kuruluş süreçlerinizi yetkili bir danışmanlık firması aracılığıyla çözebilirsiniz. Öte yandan şirket sahibi olarak Türkiye'de çalışma izni başvurusunda bulunmayacaksanız mutlaka Türk uyruklu bir yöneticiyi işe almanız gerekir.

 

9- Yasal Adres Zorunluluğu

Ülkemizde şirket kuracaksanız yasal bir adresinizin olması şarttır. Bunun için fiziki bir ofis kiralayabilir veya sanal ofis hizmeti veren firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

 

10- Vergi Ödemeleri

Türkiye'de %20 oranında Kurumlar Vergisi uygulanır. Ayrıca ülkemizde ürün teslimatları ve hizmet ifaları sırasında 3 çeşit Katma Değer Vergisi oranı da bulunur. Genel oran %18, indirimli oranlar %1 ve %8 olup bu tutarlar hizmet sektörlerine göre değişiklik gösterir. Öte yandan şirketler, stopaj ve damga vergisi gibi bazı vergilerden de sorumludur. Tüm bu giderleri bütçe planlamanıza dahil etmelisiniz.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması Süreci Nasıl Olur?

Türkiye'de şirket kurmadan ve ticari faaliyetlere başlamadan önce bazı yasal adımları yerine getirmek gerekir. Söz konusu adımlar şu şekildedir:

 

 • Şirket türünü seçip Şirketler Kanununa göre noter tasdik belgesine sahip olmak
 • Kurumsal bir banka hesabı açmak ve kanunen gerekli sermayeyi bankaya yatırmak
 • Mevzuata göre şirket yöneticilerinin atamasını yapmak
 • Kuruluş belgelerinin, ortakların ve yöneticilerin bilgilerini Ticaret Sicil Memurluğu’na sunmak
 • Vergi ve KDV numaralarını almanın yanı sıra sosyal güvenlik ödemeleri için vergi dairesine kayıt olmak.

 

Türkiye'de İş Kurmak İçin Gerekli Evraklar

 

Türkiye'de iş kurmanın en önemli adımlarından biri, şirketi Ticaret Sicil Memurluğu'na kaydettirmek için gerekli belgeleri hazırlamaktır. Şirket sözleşmesi bu belgelerden biridir ve noter tasdikli olmalıdır. Bu sözleşmede ortakların isimleri, ikamet yerleri, şirketin sermayesine katkıları ve pay sayıları belirtilir. Ayrıca bu belgede şirket yöneticilerinin adları, atandıkları pozisyonlar ile görev ve yükümlülükleri hakkında bilgiler yer almalıdır. Aynı belgede şirketin ticaret unvanı, adresi ve faaliyet amacının tanımı açıkça belirtilmelidir. Sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi çok önemlidir. 

 

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurmasının Avantajları

Yabancı girişimciler, ülkemizde şirket kurup faaliyete başladıklarında Türk şirketlerle eşit haklara sahip olmanın yanı sıra bazı ayrıcalıklardan da yararlanabilme olanağı yakalar. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda ise Türkiye’ye yatırım yapmak yabancılar için oldukça mantıklıdır. İşte, yabancılar için Türkiye’de yatırım yapmanın avantajları…

 

 • Yabancı girişimciler, Türkiye’de kurdukları şirketlerden elde ettikleri gelirleri doğrudan yurt dışındaki bankalara transfer edebilme ayrıcalığına sahiptir.
 • Yabancı şirketler, Türkiye’de ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık ve uyumsuzluk nedeniyle Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne başvuru yapma hakkına sahiptir.
 • Yabancı şirketlerin ülkemizde şube ve irtibat bürosu açma ve işletme hakkı bulunur.
 •  
 • Yabancı şirketler, ülkemizde şirket kurduklarında bazı teşviklerden yararlanmanın yanında birtakım vergi avantajlarına da sahip olur.
 • Yabancı yatırımcılara, yurt dışından personel istihdamı konusunda da pek çok kolaylık sağlanır.


 

Siz de ülkemizde bulunan yabancı bir yatırımcıysanız ve iş fikrinizi hayat geçirmek istiyorsanız Türkiye’de iş kurma prosedürlerini yerine getirerek kârlı bir yatırıma imza atabilirsiniz. İşinizi takip etmek ve ilerletmek için Kolektif House’un paylaşımlı ofislerinden yararlanabilir ve burada yepyeni iş bağlantıları kurarak network ağınızı genişletme fırsatı yakalayabilirsiniz. 


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

İş Dünyası

Yeni İş Hediyesi Almak İsteyenlere 9 Hediye Fikri

En yakın arkadaşın, eşin ya da ailenden bir üye yeni bir işe mi başladı? Onları tebrik edebileceğin, bir yandan da ilk iş günlerinde şans dileyebileceğin harika önerilerimiz seninle!

1 Şubat 2023
Keşfet
İş Dünyası

Kurumsal Etkinlik Nasıl Yapılır? Kurumsal Etkinlik Fikirleri

Şirketteki çalışanların için bir etkinlik düzenlemek istiyorsun fakat kararsız ve ne yapacağını bilemiyor hissediyorsan yazımız tam da sana göre!

30 Ocak 2023
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
İş Dünyası

Yeni İş Hediyesi Almak İsteyenlere 9 Hediye Fikri

En yakın arkadaşın, eşin ya da ailenden bir üye yeni bir işe mi başladı? Onları tebrik edebileceğin, bir yandan da ilk iş günlerinde şans dileyebileceğin harika önerilerimiz seninle!

1 Şubat 2023
Keşfet
İş Dünyası

Kurumsal Etkinlik Nasıl Yapılır? Kurumsal Etkinlik Fikirleri

Şirketteki çalışanların için bir etkinlik düzenlemek istiyorsun fakat kararsız ve ne yapacağını bilemiyor hissediyorsan yazımız tam da sana göre!

30 Ocak 2023
Keşfet
İş Dünyası

İstifa Dilekçesi Nedir? İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İstifa etmeye karar verdikten sonra atacağın ilk adım bir istifa dilekçesi hazırlamaktır. Dilekçeni hazırlarken değinmen gereken noktaları senin için derledik!

30 Ocak 2023
Keşfet
İş Dünyası

Mülakat Nedir? Mülakat Nasıl Yapılır?

Mülakat dendiğinde geriliyor ve hangi adımları izleyeceğini bilemiyor olanlardan mısın? Yazımızda senin için çalışabileceğin bazı yolları ve mülakatların genel olarak nasıl bir yapıya sahip...

26 Ocak 2023
Keşfet
İş Dünyası

Karşınızdaki Etkileyebilecek İkna Teknikleri Nelerdir?

İkna edici insanların fikirlerinizi değiştirmek konusunda ne kadar etkili olduklarını fark etmişsinizdir. Bu konuda ben neler yapabilirim, nasıl daha ikna edici olabilirim ya da birini nasıl ikna eder...

26 Ocak 2023
Keşfet
İş Dünyası

Etkili E-posta Bülteni Oluşturmanın 4 Yolu

E-posta pazarlamasının günümüzde en etkili etkileşim yollarından biri olduğunu ve doğru kullanımı sayesinde kitleni çok fazla genişletebileceğini biliyor muydun? Kritik olduğunu düşündüğüm...

25 Ocak 2023
Keşfet
İş Dünyası

Yeni Çıkardığın Uygulamanı En Etkin Yoldan Nasıl Daha Görünür Kılabilirsin?

Yeni çıkardığın uygulamanı tanıtabilmen adına ASO'dan farklı türdeki mobil pazarlama çeşitlerine kadar uygulayabileceğin yöntemleri senin için derledik!

24 Ocak 2023
Keşfet
İş Dünyası

En Çok Tercih Edilen Ofis Programları Nelerdir?

Yeni bir iş kurdun fakat hangi ofis programlarını kullanacağın konusunda kendini kararsız mı hissediyorsun? Sektörde uluslararası olarak en sık kullanılan ofis araçlarını senin için derledik ve ...

23 Ocak 2023
Keşfet
İş Dünyası

İş Planı Nedir? İş Planı Hazırlama Tüyoları

Yeni bir girişim fikriniz var ve bu iş fikrini nasıl plana dökeceğinize dair bir fikriniz yok ise, bu yazı tam da size göre!

20 Ocak 2023
Keşfet
İş Dünyası

Melek Yatırımcı Nedir? Nasıl Melek Yatırımcı Bulursunuz?

Bir girişimin var fakat finans kısmında ne yapacağına dair henüz bir fikrin yoksa yazımıza mutlaka göz atmalısın. Melek yatırımcı kavramının ne olduğunu ve nasıl bulabileceğini senin için e...

20 Ocak 2023
Keşfet
İş Dünyası

SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

SWOT analizinin doğru yapılmasının önemini biliyor muydunuz? SWOT analizi yapmanın önemini ve nasıl yapacağınıza dair yazımızı sizin için derledik!

20 Ocak 2023
Keşfet
İş Dünyası

KPI Nedir? KPI Belirlemek için Taktikler

KPI nedir ve KPI'ın önemine dair olan farklı bakış açılarını inceledik. Aynı zamanda KPI belirlemek adına izleyebileceğiniz taktikleri derledik!

19 Ocak 2023
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!