Yeni Nesil Liderlik Özellikleri Nelerdir?
20 Nisan 2023

Yeni Nesil Liderlik Özellikleri Nelerdir?

Yeni Nesil Liderlik Özellikleri Nelerdir?

Liderlik, kitlelere yön vermek, ekip üyelerinin becerilerini ve potansiyellerini açığa çıkarmak, bir hedef doğrultusunda doğru araçları kullanmalarını sağlamak ve yönlendirmek gibi sorumluluklarla açıklanabilir. Tüm bu hususların doğru yönetilebilmesi için ise belli yetenekler gereklidir. Bu yeteneklere sahip olan kişiler lider olur.

Dünya; iş, sosyal, kültürel ve teknolojik olarak sürekli bir değişim içinde olduğundan liderler de bu değişime ayak uydurmalı ve çağın gerekliliklerini karşılamalıdır. Bu nedenle nesilden nesile liderlik vasıfları da değişir ve değişmelidir.

Kısaca küresel anlamda yaşanan tüm değişiklikler, liderlik vasıflarında da bir takım değişiklikler meydana getirir. Bu nedenle yeni bakış açıları ve çözüm süreçleriyle birlikte yeni nesil liderlik de güncel bir anlam kazanır.

Liderlik Nedir?

Liderlik nedir? Bu bir özellik mi, güç mü yoksa kendiliğinden ortaya çıkan bir kavram mı? Her yerde aynı mı yoksa insanlara ve bağlama göre değişir mi? Hayatın her alanında tekrar tekrar sorulan bu sorulara yanıt vermek kolay değildir.

Liderlik, başkalarının sizi takip etmek isteyeceği şekilde bir etki yaratmaktır. Maksimum etki yaratmak için güçlü yönlerinizi mümkün olduğunca kullanmanız gerekir. Elbette liderin ne olduğu konusunda çok fazla tartışma vardır ve henüz herkesin kabul edebileceği bir tanım netlik kazanmamıştır. Bu yüzden söylenenlerin hepsinde doğruluk payı vardır ama tam anlamıyla gerçeği yansıttıkları da söylenemez.

Daha iyi bir lider olmak ister misiniz? O zaman neler yapabileceğiniz ve size neyin uygun olduğunu bilmeniz çok önemlidir. Başkalarıyla iletişiminiz nasıl? Sizce önemli olan ve sizi heyecanlandıran şeyler neler?

Klasik tanımı ile liderlik güç ile özdeşleştirilir. İnsanları kendi başlarına yapamayacakları bir şeyi yapmaya teşvik etmek, etkilemekle ilgilidir. Ancak liderlik aynı zamanda bir işlevdir. Örgütsel hedefleri formüle etmekten ve bu hedeflere ulaşmak isteyenler için yol göstermekten sorumludur. Liderlerin etkileyici tutumu, grubun tüm üyelerini bir amaç için birlikte çalışmaya yönlendirir.

Öte yandan liderin bir özelliği de ekibine sağladığı ilhamdır. Motive etmek liderlerin sahip olması gerektiği özelliklerin başında gelir ve bir tanım olarak lider, ilham verici, teşvik edici ve yönlendiricidir. Kolaylaştırıcı liderlik ise çalışanları işlerinin performansında desteklemeye odaklanır. Bir lider olarak ekip üyelerinizin işlerini iyi yapmalarını sağlayacak koşulları yaratmaktan siz sorumlusunuzdur.

Lider Yaklaşımları Nelerdir?

Liderlik, bir grubu tek başlarına yapamayacakları bir şeyi yapmaları için etkilemek amacıyla yaptırımlar kullanmayı da gerektirebildiğinden önemli bir vasıftır.

Bu nedenle güç ve liderlik yaklaşımları birbirine çok yakındır. Çünkü güç, otoritede bulunması gereken en önemli özelliklerden biridir. Birçok lider, iş süreçlerinde hedefe ulaşmak için güç kullanır. Bu, cezalandırma, ödüllendirme veya emir verme gibi konumsal gücü içerebilir. Ancak genellikle bilgi ve yetenek kullanmak, olayları yorumlamak ve işleri halletmek için koalisyonlar oluşturmak gibi daha incelikli güç biçimlerini kapsar.

Öte yandan liderlik, yönetici veya lider olarak atanan ve hak ve yükümlülükleri olan kişileri ifade eder. Kısaca bir lider işlerin yapılabilmesi için bir önem sırası belirler ve bu yolda önemli kararlar alır. Bu tanım, resmi olmayan liderliği reddeder ve bir organizasyondaki insanların çok farklı hedefleri olabileceği gerçeğini göz ardı eder. Çünkü resmi olmayan liderler, liderlik konusunda görev tanımı yapılmamış ya da aynı statüde yer alan gizli liderlerlerdir. Resmi liderler ise net raporlama hatlarına,  sorumluluklara ve yetkilere katkıda bulunurlar. Resmi lider, bir organizasyonu yolunda tutar ve şirketin sonuçları hakkında dış paydaşlara karşı sorumludur.

Hedefe yönelik liderlik ise bir grubun faaliyetlerini ortak bir amacın gerçekleştirilmesine doğru yönlendirmek için bireyleri veya bir grubu etkileme davranışı ile ilgilidir. Kısaca, bu tip liderlerin yaklaşımı bir grup takipçiyle etkileşim kurmak ve herkesi aynı hedefe yönlendirmektir.

Liderlik Özellikleri

Tüm bunlardan yola çıkıldığında “bir kişinin liderlik yapması için sahip olması gereken liderlik özellikleri nelerdir?” diye merak edebilirsiniz. Liderlik özellikleri konuma, zamana ve duruma göre değişebilir, ancak genel anlamda bir liderde bulunması gereken en önemli özellikler şunlardır:

 • Ekip üyelerini yeni zorluklar üstlenmeye teşvik etmek
 • İşler ters gittiğinde ekibi motive etmek
 • Nazik ama dürüst bir iletişimci olmak
 • Ekip üyelerinin öğrenmek istedikleri konusunda destek sağlamak
 • Hatalardan dersler çıkarmak
 • Zor olsa bile yapıcı eleştiri yapmak
 • Soruları doğrudan yanıtlamak
 • Ekip üyelerinin nasıl hissettiğini dikkate almak
 • Sözlerin veya eylemlerin başkalarını nasıl etkileyebileceğini bilmek
 • Netlik kazanmak için aktif bir dinleyici olmak
 • Pozisyondan bağımsız, ekip üyeleriyle eşit olarak iletişim kurmak
 • Aynı fikirde olunmasa bile başka birinin bakış açısını dinlemek
 • İyi yapılmış bir işi tanımak
 • Olumlu bir tutuma sahip olmak
 • Tüm departmanlarla işbirliği içinde olmak
 • İşin iyi yapılabilmesi için dürüst eleştiri yapmak
 • Hedeflere ulaşılamadığında harekete geçmek ve çözümler sunmak
 • Beyin fırtınası yapmak ve fikirleri birleştirmek
 • Empatik bir dinleyici olmak
 • Gelişmeye devam etmek

Yeni Nesil Liderlik Anlayışı

20. yüzyılın endüstriyel ekonomisi, genellikle uzun vadeli toplumsal sonuçlar pahasına ticari sonuçlara öncelik verdi ve yukarıdan aşağıya, finansal, sonuç odaklı yönetimi ödüllendirdi. İletişim genellikle tek yönlüydü ve iş yükü genellikle bölünmüştü. Bununla birlikte, 21. yüzyıl, yeni bir dizi küresel zorluk ve bunları ele almak için yeni araçlar ve düşünme biçimleri getirdi. Dolayısıyla toplu olarak küresel sağlık, iklim değişikliği ve sosyal adalet gibi karşılaştığınız zorluklar liderlik önceliklerini değiştirecek kadar önemlidir. Bununla birlikte büyük sorunlara yanıtların herhangi bir yerden gelebileceği ve toplu eylem gerektirebileceği konusunda artan bir farkındalık mevcuttur. Bu da çeşitli, çok kültürlü çıkar gruplarının dahil edilmesi ve çözümler geliştirmeye teşvik edilmesi gerektiğini öne sürer.

Üçlü alt çizgi adı verilen yeni bir tutumun benimsenmesi daha yaygın hale geldikçe, liderlik vizyonu da sonuçların yanı sıra daha dengeli, uzun vadeli bir amaç duygusuna doğru evrilir. Çünkü üçlü alt çizgi, kar elde etmenin yanı sıra çevre ve sosyal sorunlara da odaklanmak demektir. Paylaşılan idealler, daha büyük bir amaca katkıda bulunma arzusu, eylem ve sonuçlara yönelik bir dürtü tarafından yönlendirilen liderler, üçlü alt çizgi çerçevesinde hedef belirler.

Yeni nesil ya da modern liderlik,  basitçe talimat vermekten çok ilham vermeye ve motive etmeye odaklanır. Yeni nesil lider, vizyonunu çalışanlarına aktarabilen ve böylece onları görevlerine teşvik edebilen, güçlü bir bağlılığı ve inancı olan kişidir.

İnovasyon ve yaratıcılık, dönüşümcü liderlikte önemli anahtar kelimelerdir ve bu onu son derece modern bir yaklaşım kılar. Sonuçta birçok şirket, çevrede hızlı değişiklikler ve karmaşık gelişmelerle karşı karşıyadır, bu da esnekliği ve yanıt vermeyi bir zorunluluk haline getirir.

Siz de liderlik vasıflarınıza güveniyor ve yeni bir iş konusunda girişim planlıyorsanız sizinle benzer hedefleri olan çalışanlar edinebilir, çalışanlarınızı doğru şekilde yönlendirerek başarıya ulaşabilirsiniz. Şirket kurulum aşamasında ise maliyetlerden tasarruf edip bu kaynakları farklı işlere ayırmak isterseniz Kolektif House'un hazır ofis, kiralık ofis, etkinlik alanı, toplantı salonu gibi hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

 


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

İş Dünyası

Ofis İhtiyaçları Nasıl Belirlenir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

En çok zaman geçirdiğiniz yerlerden biri iş yeridir. O zaman çalıştığınız koşulların mümkün olduğunca optimal olması gerekir. Peki bir ofiste rahat çalışabilmek için neye ihtiyaç vardır?

23 Nisan 2023
Keşfet
İş Dünyası

Ofis Masasında Bulundurmanız Gereken Eşyalar Nelerdir?

Çalışma şekliniz, planlamanız ve en önemlisi çalışmaya duyduğunuz isteği etkileyen ofis masa düzeninde bulunması gereken bazı temel eşyalar vardır. Bu eşyalar işlerinizi kolaylaştırmaktan h...

23 Nisan 2023
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
İş Dünyası

Ofis İhtiyaçları Nasıl Belirlenir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

En çok zaman geçirdiğiniz yerlerden biri iş yeridir. O zaman çalıştığınız koşulların mümkün olduğunca optimal olması gerekir. Peki bir ofiste rahat çalışabilmek için neye ihtiyaç vardır?

23 Nisan 2023
Keşfet
İş Dünyası

Ofis Masasında Bulundurmanız Gereken Eşyalar Nelerdir?

Çalışma şekliniz, planlamanız ve en önemlisi çalışmaya duyduğunuz isteği etkileyen ofis masa düzeninde bulunması gereken bazı temel eşyalar vardır. Bu eşyalar işlerinizi kolaylaştırmaktan h...

23 Nisan 2023
Keşfet
İş Dünyası

Toplantı Kuralları Nelerdir?

Ortak bir amaca ulaşmak adına iki veya daha çok kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulan görüşmeler, önceden belirlenen sürede gerçekleşir. Görüşmeler, toplantı kuralları ile daha verimli hale...

23 Nisan 2023
Keşfet
İş Dünyası

Ofis Çeşitleri Nelerdir?

İşletmeniz veya girişiminiz için çalışmalarınızı; paylaşımlı ofis, home office veya sanal ofis gibi ortamlarda sürdürebilir ve işlerinizde verimlilik sağlayabilirsiniz. Peki, son zamanlarda en...

23 Nisan 2023
Keşfet
İş Dünyası

Dünyada En Popüler Girişimcilik Hikayeleri Nelerdir?

Aklınızda bir fikriniz varsa, geleceğe yön vermek, hayallerinizi gerçekleştirmek ve muhteşem başarılara imza atarak para kazanmak istiyorsanız en popüler girişimcilik hikayelerinden ilham alarak m...

23 Nisan 2023
Keşfet
İş Dünyası

Lansman Nedir? Lansman Nerede ve Nasıl Düzenlenir?

Yeni bir ürün veya hizmeti yakında piyasaya sürmek istiyorsanız, bunu birçok farklı şekilde duyurabilirsiniz. Bir ürün lansmanını etkinlikleri organize etmek çok büyük bir görev olabilir, çün...

23 Nisan 2023
Keşfet
İş Dünyası

Dijital Göçebe Nedir? Nasıl Olunur?

Son yıllarda belirli bir lokasyona bağlı kalmadan yaşama ve para kazanma fikri giderek daha cazip hale gelmiş durumda. Özellikle gençler tarafından ilgi çekici olarak görülen bu iş modeli, küresel...

23 Nisan 2023
Keşfet
İş Dünyası

Freelance İş Modeli Nedir? Freelance İş Nasıl Kurumsallaştırılır?

Freelance işinizi büyütmek için öncelikle bir kurumsallaşma planı oluşturman ve bu hedefinize yönelik bazı adımları atman gerekir. Başarılı freelance çalışanların sürdürülebilir işletmel...

22 Nisan 2023
Keşfet
İş Dünyası

Z Kuşağı Çalışma Hayatımızı Daha İyi Hale Mi Getiriyor?

Z kuşağının 2025 yılına kadar OECD ülkelerinde iş gücünün dörtte birinden fazlasını oluşturması beklenmektedir. Bu nedenle işletmelerin Z kuşağının çalışan grubu olarak değerlerini ve...

22 Nisan 2023
Keşfet
İş Dünyası

Ses Getirebilecek Startup Fikirleri ve Örnekleri

Siz de doğru iş modeli ve ekip oluşturacağınıza inanıyorsanız yazımızdaki startup fikirleri ile ilk adımı atmaya başlayabilirsiniz.

22 Nisan 2023
Keşfet
İş Dünyası

Plaza Nedir? Plaza Dilinde Bilmeniz Gerekenler

İş hayatı denilince birçok kişinin aklına ilk olarak plazalar gelir. Hemen hemen her iş kolunda İngilizce bilmenin şart olduğu günümüzde bazı yabancı kelimelerin araya serpiştirilerek konuşul...

22 Nisan 2023
Keşfet
İş Dünyası

Girişimcilikte En Çok Karşılaşılan Zorluklar Nelerdir?

İster tek başına yola çıkan genç bir start-up ister yılların tecrübesine sahip geleneksel işletme sahibi olun, girişimciliğin önündeki engellerin kaçınılmaz olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Gi...

22 Nisan 2023
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!