Yeni Nesil Liderlik Özellikleri Nelerdir?
20 Nisan 2023

Yeni Nesil Liderlik Özellikleri Nelerdir?

Yeni Nesil Liderlik Özellikleri Nelerdir?

Liderlik, kitlelere yön vermek, ekip üyelerinin becerilerini ve potansiyellerini açığa çıkarmak, bir hedef doğrultusunda doğru araçları kullanmalarını sağlamak ve yönlendirmek gibi sorumluluklarla açıklanabilir. Tüm bu hususların doğru yönetilebilmesi için ise belli yetenekler gereklidir. Bu yeteneklere sahip olan kişiler lider olur.

Dünya; iş, sosyal, kültürel ve teknolojik olarak sürekli bir değişim içinde olduğundan liderler de bu değişime ayak uydurmalı ve çağın gerekliliklerini karşılamalıdır. Bu nedenle nesilden nesile liderlik vasıfları da değişir ve değişmelidir.

Kısaca küresel anlamda yaşanan tüm değişiklikler, liderlik vasıflarında da bir takım değişiklikler meydana getirir. Bu nedenle yeni bakış açıları ve çözüm süreçleriyle birlikte yeni nesil liderlik de güncel bir anlam kazanır.

Liderlik Nedir?

Liderlik nedir? Bu bir özellik mi, güç mü yoksa kendiliğinden ortaya çıkan bir kavram mı? Her yerde aynı mı yoksa insanlara ve bağlama göre değişir mi? Hayatın her alanında tekrar tekrar sorulan bu sorulara yanıt vermek kolay değildir.

Liderlik, başkalarının sizi takip etmek isteyeceği şekilde bir etki yaratmaktır. Maksimum etki yaratmak için güçlü yönlerinizi mümkün olduğunca kullanmanız gerekir. Elbette liderin ne olduğu konusunda çok fazla tartışma vardır ve henüz herkesin kabul edebileceği bir tanım netlik kazanmamıştır. Bu yüzden söylenenlerin hepsinde doğruluk payı vardır ama tam anlamıyla gerçeği yansıttıkları da söylenemez.

Daha iyi bir lider olmak ister misiniz? O zaman neler yapabileceğiniz ve size neyin uygun olduğunu bilmeniz çok önemlidir. Başkalarıyla iletişiminiz nasıl? Sizce önemli olan ve sizi heyecanlandıran şeyler neler?

Klasik tanımı ile liderlik güç ile özdeşleştirilir. İnsanları kendi başlarına yapamayacakları bir şeyi yapmaya teşvik etmek, etkilemekle ilgilidir. Ancak liderlik aynı zamanda bir işlevdir. Örgütsel hedefleri formüle etmekten ve bu hedeflere ulaşmak isteyenler için yol göstermekten sorumludur. Liderlerin etkileyici tutumu, grubun tüm üyelerini bir amaç için birlikte çalışmaya yönlendirir.

Öte yandan liderin bir özelliği de ekibine sağladığı ilhamdır. Motive etmek liderlerin sahip olması gerektiği özelliklerin başında gelir ve bir tanım olarak lider, ilham verici, teşvik edici ve yönlendiricidir. Kolaylaştırıcı liderlik ise çalışanları işlerinin performansında desteklemeye odaklanır. Bir lider olarak ekip üyelerinizin işlerini iyi yapmalarını sağlayacak koşulları yaratmaktan siz sorumlusunuzdur.

Lider Yaklaşımları Nelerdir?

Liderlik, bir grubu tek başlarına yapamayacakları bir şeyi yapmaları için etkilemek amacıyla yaptırımlar kullanmayı da gerektirebildiğinden önemli bir vasıftır.

Bu nedenle güç ve liderlik yaklaşımları birbirine çok yakındır. Çünkü güç, otoritede bulunması gereken en önemli özelliklerden biridir. Birçok lider, iş süreçlerinde hedefe ulaşmak için güç kullanır. Bu, cezalandırma, ödüllendirme veya emir verme gibi konumsal gücü içerebilir. Ancak genellikle bilgi ve yetenek kullanmak, olayları yorumlamak ve işleri halletmek için koalisyonlar oluşturmak gibi daha incelikli güç biçimlerini kapsar.

Öte yandan liderlik, yönetici veya lider olarak atanan ve hak ve yükümlülükleri olan kişileri ifade eder. Kısaca bir lider işlerin yapılabilmesi için bir önem sırası belirler ve bu yolda önemli kararlar alır. Bu tanım, resmi olmayan liderliği reddeder ve bir organizasyondaki insanların çok farklı hedefleri olabileceği gerçeğini göz ardı eder. Çünkü resmi olmayan liderler, liderlik konusunda görev tanımı yapılmamış ya da aynı statüde yer alan gizli liderlerlerdir. Resmi liderler ise net raporlama hatlarına,  sorumluluklara ve yetkilere katkıda bulunurlar. Resmi lider, bir organizasyonu yolunda tutar ve şirketin sonuçları hakkında dış paydaşlara karşı sorumludur.

Hedefe yönelik liderlik ise bir grubun faaliyetlerini ortak bir amacın gerçekleştirilmesine doğru yönlendirmek için bireyleri veya bir grubu etkileme davranışı ile ilgilidir. Kısaca, bu tip liderlerin yaklaşımı bir grup takipçiyle etkileşim kurmak ve herkesi aynı hedefe yönlendirmektir.

Liderlik Özellikleri

Tüm bunlardan yola çıkıldığında “bir kişinin liderlik yapması için sahip olması gereken liderlik özellikleri nelerdir?” diye merak edebilirsiniz. Liderlik özellikleri konuma, zamana ve duruma göre değişebilir, ancak genel anlamda bir liderde bulunması gereken en önemli özellikler şunlardır:

 • Ekip üyelerini yeni zorluklar üstlenmeye teşvik etmek
 • İşler ters gittiğinde ekibi motive etmek
 • Nazik ama dürüst bir iletişimci olmak
 • Ekip üyelerinin öğrenmek istedikleri konusunda destek sağlamak
 • Hatalardan dersler çıkarmak
 • Zor olsa bile yapıcı eleştiri yapmak
 • Soruları doğrudan yanıtlamak
 • Ekip üyelerinin nasıl hissettiğini dikkate almak
 • Sözlerin veya eylemlerin başkalarını nasıl etkileyebileceğini bilmek
 • Netlik kazanmak için aktif bir dinleyici olmak
 • Pozisyondan bağımsız, ekip üyeleriyle eşit olarak iletişim kurmak
 • Aynı fikirde olunmasa bile başka birinin bakış açısını dinlemek
 • İyi yapılmış bir işi tanımak
 • Olumlu bir tutuma sahip olmak
 • Tüm departmanlarla işbirliği içinde olmak
 • İşin iyi yapılabilmesi için dürüst eleştiri yapmak
 • Hedeflere ulaşılamadığında harekete geçmek ve çözümler sunmak
 • Beyin fırtınası yapmak ve fikirleri birleştirmek
 • Empatik bir dinleyici olmak
 • Gelişmeye devam etmek

Yeni Nesil Liderlik Anlayışı

20. yüzyılın endüstriyel ekonomisi, genellikle uzun vadeli toplumsal sonuçlar pahasına ticari sonuçlara öncelik verdi ve yukarıdan aşağıya, finansal, sonuç odaklı yönetimi ödüllendirdi. İletişim genellikle tek yönlüydü ve iş yükü genellikle bölünmüştü. Bununla birlikte, 21. yüzyıl, yeni bir dizi küresel zorluk ve bunları ele almak için yeni araçlar ve düşünme biçimleri getirdi. Dolayısıyla toplu olarak küresel sağlık, iklim değişikliği ve sosyal adalet gibi karşılaştığınız zorluklar liderlik önceliklerini değiştirecek kadar önemlidir. Bununla birlikte büyük sorunlara yanıtların herhangi bir yerden gelebileceği ve toplu eylem gerektirebileceği konusunda artan bir farkındalık mevcuttur. Bu da çeşitli, çok kültürlü çıkar gruplarının dahil edilmesi ve çözümler geliştirmeye teşvik edilmesi gerektiğini öne sürer.

Üçlü alt çizgi adı verilen yeni bir tutumun benimsenmesi daha yaygın hale geldikçe, liderlik vizyonu da sonuçların yanı sıra daha dengeli, uzun vadeli bir amaç duygusuna doğru evrilir. Çünkü üçlü alt çizgi, kar elde etmenin yanı sıra çevre ve sosyal sorunlara da odaklanmak demektir. Paylaşılan idealler, daha büyük bir amaca katkıda bulunma arzusu, eylem ve sonuçlara yönelik bir dürtü tarafından yönlendirilen liderler, üçlü alt çizgi çerçevesinde hedef belirler.

Yeni nesil ya da modern liderlik,  basitçe talimat vermekten çok ilham vermeye ve motive etmeye odaklanır. Yeni nesil lider, vizyonunu çalışanlarına aktarabilen ve böylece onları görevlerine teşvik edebilen, güçlü bir bağlılığı ve inancı olan kişidir.

İnovasyon ve yaratıcılık, dönüşümcü liderlikte önemli anahtar kelimelerdir ve bu onu son derece modern bir yaklaşım kılar. Sonuçta birçok şirket, çevrede hızlı değişiklikler ve karmaşık gelişmelerle karşı karşıyadır, bu da esnekliği ve yanıt vermeyi bir zorunluluk haline getirir.

Siz de liderlik vasıflarınıza güveniyor ve yeni bir iş konusunda girişim planlıyorsanız sizinle benzer hedefleri olan çalışanlar edinebilir, çalışanlarınızı doğru şekilde yönlendirerek başarıya ulaşabilirsiniz. Şirket kurulum aşamasında ise maliyetlerden tasarruf edip bu kaynakları farklı işlere ayırmak isterseniz Kolektif House'un hazır ofis, kiralık ofis, etkinlik alanı, toplantı salonu gibi hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

 


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

İş Dünyası

Açık Fatura Nedir?

Ticari işlemlerde satıcı ve alıcı arasındaki ödeme tahsilatını belirten faturalar tüm işletmeler için düzenlenmesi gereken belgelerin başında gelir. Satılan ürün veya hizmetin vergiye tabi tu...

29 Eylül 2023
Keşfet
İş Dünyası

Portfolyo Nedir? Etkili Bir Portfolyo Nasıl Oluşturulur?

İş dünyasında yeni bir işe başlamak ve yeteneklerinizi işverenlere gösterebilmeniz için gerekli olan unsurlardan biri portfolyodur. Yeni iş şekillerinin ortaya çıkması ile birlikte CV içerikleri...

28 Eylül 2023
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
İş Dünyası

Açık Fatura Nedir?

Ticari işlemlerde satıcı ve alıcı arasındaki ödeme tahsilatını belirten faturalar tüm işletmeler için düzenlenmesi gereken belgelerin başında gelir. Satılan ürün veya hizmetin vergiye tabi tu...

29 Eylül 2023
Keşfet
İş Dünyası

Portfolyo Nedir? Etkili Bir Portfolyo Nasıl Oluşturulur?

İş dünyasında yeni bir işe başlamak ve yeteneklerinizi işverenlere gösterebilmeniz için gerekli olan unsurlardan biri portfolyodur. Yeni iş şekillerinin ortaya çıkması ile birlikte CV içerikleri...

28 Eylül 2023
Keşfet
İş Dünyası

Girişimcilerin Mutlaka Dinlenmesi Gereken Podcastler

Son yılların önemli medya araçlarından biri olan podcastler, özellikle girişimcilik ve iş dünyasında son derece popülerdir. Girişimciler ve iş liderleri için popüler bir bilgi ve ilham kaynağı...

20 Eylül 2023
Keşfet
İş Dünyası

Sürdürülebilir Ofis Ortamı İçin Öneriler

Günümüzde iş dünyası sadece başarı ve kâr üzerine kurulu değildir, aynı zamanda çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik prensiplerine uyum sağlama zorunluluğu da taşır. Ofis ortamları da...

19 Eylül 2023
Keşfet
İş Dünyası

Multitasking Nedir? Verimliliği Artırır mı Azaltır mı?

Günümüzün hızla değişen dünyasında, teknoloji ve bilgi akışının sürekli olarak artmasıyla birlikte, insanların iş yükleri, sorumlulukları da doğru orantılı olarak çoğalır. Bu durum da ...

18 Eylül 2023
Keşfet
İş Dünyası

Kartal'da Ofise Sahip Olmanın Avantajları

İstanbul’un sevilen semtlerinden biri olan Kartal, eşsiz manzarası ile pek çok kişinin beğenisini kazanır. Hem yaşam hem de iş alanı olarak oldukça sık tercih edilen Kartal, gerek ulaşım kolayl...

13 Eylül 2023
Keşfet
İş Dünyası

İstanbul'un Kalbine Ofisinizi Kurabileceğiniz En İyi 5 Semt

Ofisinizi açarken konumu birçok açıdan değerlendirerek belirlemeniz çok önemlidir. İstanbul hem iş hem de yaşam merkezi olduğu için yeni bir lokasyon arayışında olanların beklentilerini karşı...

12 Eylül 2023
Keşfet
İş Dünyası

Freelance Çalışanların Sıklıkla Yaptığı 5 Hata

Günümüzde freelance çalışma, pek çok kişi için cezbedici bir yaşam tarzı ve kariyer seçeneğidir. Freelancer kavramı ile çalışanlar kendi kendilerinin patronu olmayı, yoğun bir tam zamanlı i...

8 Eylül 2023
Keşfet
İş Dünyası

Vergi Numarası Sorgulama Nedir? Nasıl Yapılır?

Vergi ödenirken kullanılan numaraya vergi numarası adı verilir. Gerçek ve tüzel kişiler, vergi ödemesi yaparken bu numarayı verir. Vergi numarası sayesinde vergi ödemeleri kayıt altına alınarak t...

6 Eylül 2023
Keşfet
İş Dünyası

Mali Tablo Nasıl Oluşturulur?

Şirketlerin gelir-gider dengesini yöneten finans departmanında mali tablolar önemli yer kaplar. İşletmelerin finansal durumunun yapılandırılmış halini gözler önüne seren mali tablo analizi sayesi...

5 Eylül 2023
Keşfet
İş Dünyası

Sales Funnel Nedir? Nasıl Oluşturulur?

İşletmelerin en büyük hedeflerinden biri potansiyel müşterileri kalıcı ve sadık müşterilere dönüştürmektir. Söz konusu dönüşüm sürecini optimize etmek için pazarlama ve satış dünyasın...

1 Eylül 2023
Keşfet
İş Dünyası

İşyerinde Verimliliği Artırmanın Yolları

Verimlilik, her iş yerinde başarıyla ulaşmanın temellerinden biridir. Dolayısıyla hemen her işletme verimliliği nasıl artırabileceğine odaklanır. Az zamanda daha çok iş tamamlamak, işleri önce...

31 Ağustos 2023
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!