Yeni Nesil Liderlik Özellikleri Nelerdir?
20 Nisan 2023

Yeni Nesil Liderlik Özellikleri Nelerdir?

Yeni Nesil Liderlik Özellikleri Nelerdir?

Liderlik, kitlelere yön vermek, ekip üyelerinin becerilerini ve potansiyellerini açığa çıkarmak, bir hedef doğrultusunda doğru araçları kullanmalarını sağlamak ve yönlendirmek gibi sorumluluklarla açıklanabilir. Tüm bu hususların doğru yönetilebilmesi için ise belli yetenekler gereklidir. Bu yeteneklere sahip olan kişiler lider olur.

Dünya; iş, sosyal, kültürel ve teknolojik olarak sürekli bir değişim içinde olduğundan liderler de bu değişime ayak uydurmalı ve çağın gerekliliklerini karşılamalıdır. Bu nedenle nesilden nesile liderlik vasıfları da değişir ve değişmelidir.

Kısaca küresel anlamda yaşanan tüm değişiklikler, liderlik vasıflarında da bir takım değişiklikler meydana getirir. Bu nedenle yeni bakış açıları ve çözüm süreçleriyle birlikte yeni nesil liderlik de güncel bir anlam kazanır.

Liderlik Nedir?

Liderlik nedir? Bu bir özellik mi, güç mü yoksa kendiliğinden ortaya çıkan bir kavram mı? Her yerde aynı mı yoksa insanlara ve bağlama göre değişir mi? Hayatın her alanında tekrar tekrar sorulan bu sorulara yanıt vermek kolay değildir.

Liderlik, başkalarının sizi takip etmek isteyeceği şekilde bir etki yaratmaktır. Maksimum etki yaratmak için güçlü yönlerinizi mümkün olduğunca kullanmanız gerekir. Elbette liderin ne olduğu konusunda çok fazla tartışma vardır ve henüz herkesin kabul edebileceği bir tanım netlik kazanmamıştır. Bu yüzden söylenenlerin hepsinde doğruluk payı vardır ama tam anlamıyla gerçeği yansıttıkları da söylenemez.

Daha iyi bir lider olmak ister misiniz? O zaman neler yapabileceğiniz ve size neyin uygun olduğunu bilmeniz çok önemlidir. Başkalarıyla iletişiminiz nasıl? Sizce önemli olan ve sizi heyecanlandıran şeyler neler?

Klasik tanımı ile liderlik güç ile özdeşleştirilir. İnsanları kendi başlarına yapamayacakları bir şeyi yapmaya teşvik etmek, etkilemekle ilgilidir. Ancak liderlik aynı zamanda bir işlevdir. Örgütsel hedefleri formüle etmekten ve bu hedeflere ulaşmak isteyenler için yol göstermekten sorumludur. Liderlerin etkileyici tutumu, grubun tüm üyelerini bir amaç için birlikte çalışmaya yönlendirir.

Öte yandan liderin bir özelliği de ekibine sağladığı ilhamdır. Motive etmek liderlerin sahip olması gerektiği özelliklerin başında gelir ve bir tanım olarak lider, ilham verici, teşvik edici ve yönlendiricidir. Kolaylaştırıcı liderlik ise çalışanları işlerinin performansında desteklemeye odaklanır. Bir lider olarak ekip üyelerinizin işlerini iyi yapmalarını sağlayacak koşulları yaratmaktan siz sorumlusunuzdur.

Lider Yaklaşımları Nelerdir?

Liderlik, bir grubu tek başlarına yapamayacakları bir şeyi yapmaları için etkilemek amacıyla yaptırımlar kullanmayı da gerektirebildiğinden önemli bir vasıftır.

Bu nedenle güç ve liderlik yaklaşımları birbirine çok yakındır. Çünkü güç, otoritede bulunması gereken en önemli özelliklerden biridir. Birçok lider, iş süreçlerinde hedefe ulaşmak için güç kullanır. Bu, cezalandırma, ödüllendirme veya emir verme gibi konumsal gücü içerebilir. Ancak genellikle bilgi ve yetenek kullanmak, olayları yorumlamak ve işleri halletmek için koalisyonlar oluşturmak gibi daha incelikli güç biçimlerini kapsar.

Öte yandan liderlik, yönetici veya lider olarak atanan ve hak ve yükümlülükleri olan kişileri ifade eder. Kısaca bir lider işlerin yapılabilmesi için bir önem sırası belirler ve bu yolda önemli kararlar alır. Bu tanım, resmi olmayan liderliği reddeder ve bir organizasyondaki insanların çok farklı hedefleri olabileceği gerçeğini göz ardı eder. Çünkü resmi olmayan liderler, liderlik konusunda görev tanımı yapılmamış ya da aynı statüde yer alan gizli liderlerlerdir. Resmi liderler ise net raporlama hatlarına,  sorumluluklara ve yetkilere katkıda bulunurlar. Resmi lider, bir organizasyonu yolunda tutar ve şirketin sonuçları hakkında dış paydaşlara karşı sorumludur.

Hedefe yönelik liderlik ise bir grubun faaliyetlerini ortak bir amacın gerçekleştirilmesine doğru yönlendirmek için bireyleri veya bir grubu etkileme davranışı ile ilgilidir. Kısaca, bu tip liderlerin yaklaşımı bir grup takipçiyle etkileşim kurmak ve herkesi aynı hedefe yönlendirmektir.

Liderlik Özellikleri

Tüm bunlardan yola çıkıldığında “bir kişinin liderlik yapması için sahip olması gereken liderlik özellikleri nelerdir?” diye merak edebilirsiniz. Liderlik özellikleri konuma, zamana ve duruma göre değişebilir, ancak genel anlamda bir liderde bulunması gereken en önemli özellikler şunlardır:

 • Ekip üyelerini yeni zorluklar üstlenmeye teşvik etmek
 • İşler ters gittiğinde ekibi motive etmek
 • Nazik ama dürüst bir iletişimci olmak
 • Ekip üyelerinin öğrenmek istedikleri konusunda destek sağlamak
 • Hatalardan dersler çıkarmak
 • Zor olsa bile yapıcı eleştiri yapmak
 • Soruları doğrudan yanıtlamak
 • Ekip üyelerinin nasıl hissettiğini dikkate almak
 • Sözlerin veya eylemlerin başkalarını nasıl etkileyebileceğini bilmek
 • Netlik kazanmak için aktif bir dinleyici olmak
 • Pozisyondan bağımsız, ekip üyeleriyle eşit olarak iletişim kurmak
 • Aynı fikirde olunmasa bile başka birinin bakış açısını dinlemek
 • İyi yapılmış bir işi tanımak
 • Olumlu bir tutuma sahip olmak
 • Tüm departmanlarla işbirliği içinde olmak
 • İşin iyi yapılabilmesi için dürüst eleştiri yapmak
 • Hedeflere ulaşılamadığında harekete geçmek ve çözümler sunmak
 • Beyin fırtınası yapmak ve fikirleri birleştirmek
 • Empatik bir dinleyici olmak
 • Gelişmeye devam etmek

Yeni Nesil Liderlik Anlayışı

20. yüzyılın endüstriyel ekonomisi, genellikle uzun vadeli toplumsal sonuçlar pahasına ticari sonuçlara öncelik verdi ve yukarıdan aşağıya, finansal, sonuç odaklı yönetimi ödüllendirdi. İletişim genellikle tek yönlüydü ve iş yükü genellikle bölünmüştü. Bununla birlikte, 21. yüzyıl, yeni bir dizi küresel zorluk ve bunları ele almak için yeni araçlar ve düşünme biçimleri getirdi. Dolayısıyla toplu olarak küresel sağlık, iklim değişikliği ve sosyal adalet gibi karşılaştığınız zorluklar liderlik önceliklerini değiştirecek kadar önemlidir. Bununla birlikte büyük sorunlara yanıtların herhangi bir yerden gelebileceği ve toplu eylem gerektirebileceği konusunda artan bir farkındalık mevcuttur. Bu da çeşitli, çok kültürlü çıkar gruplarının dahil edilmesi ve çözümler geliştirmeye teşvik edilmesi gerektiğini öne sürer.

Üçlü alt çizgi adı verilen yeni bir tutumun benimsenmesi daha yaygın hale geldikçe, liderlik vizyonu da sonuçların yanı sıra daha dengeli, uzun vadeli bir amaç duygusuna doğru evrilir. Çünkü üçlü alt çizgi, kar elde etmenin yanı sıra çevre ve sosyal sorunlara da odaklanmak demektir. Paylaşılan idealler, daha büyük bir amaca katkıda bulunma arzusu, eylem ve sonuçlara yönelik bir dürtü tarafından yönlendirilen liderler, üçlü alt çizgi çerçevesinde hedef belirler.

Yeni nesil ya da modern liderlik,  basitçe talimat vermekten çok ilham vermeye ve motive etmeye odaklanır. Yeni nesil lider, vizyonunu çalışanlarına aktarabilen ve böylece onları görevlerine teşvik edebilen, güçlü bir bağlılığı ve inancı olan kişidir.

İnovasyon ve yaratıcılık, dönüşümcü liderlikte önemli anahtar kelimelerdir ve bu onu son derece modern bir yaklaşım kılar. Sonuçta birçok şirket, çevrede hızlı değişiklikler ve karmaşık gelişmelerle karşı karşıyadır, bu da esnekliği ve yanıt vermeyi bir zorunluluk haline getirir.

Siz de liderlik vasıflarınıza güveniyor ve yeni bir iş konusunda girişim planlıyorsanız sizinle benzer hedefleri olan çalışanlar edinebilir, çalışanlarınızı doğru şekilde yönlendirerek başarıya ulaşabilirsiniz. Şirket kurulum aşamasında ise maliyetlerden tasarruf edip bu kaynakları farklı işlere ayırmak isterseniz Kolektif House'un hazır ofis, kiralık ofis, etkinlik alanı, toplantı salonu gibi hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

 


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

İş Dünyası

İş Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En Keyifli Ofis Oyunları!

İş yerinde iletişim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ofiste oynanacak oyunlar, üretkenlik oranını büyük ölçüde artırabilir. Aynı zamanda iş hayatında yaşanacak çatışmaları da ortaya çıkmadan önce azaltabili...

15 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Cashback Nedir? Cashback Sistemi Nasıl İşler?

Nakit para iadesi anlamına gelen cashback, pek çok kuruluşun tüketici sadakati sağlamak için başvurduğu bir yöntemdir. Müşterilerin belirli koşulları sağlaması karşılığında nakit iadesi yapma esasına dayanan ca...

6 Mart 2024
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
İş Dünyası

İş Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En Keyifli Ofis Oyunları!

İş yerinde iletişim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ofiste oynanacak oyunlar, üretkenlik oranını büyük ölçüde artırabilir. Aynı zamanda iş hayatında yaşanacak çatışmaları da ortaya çıkmadan önce azaltabili...

15 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Cashback Nedir? Cashback Sistemi Nasıl İşler?

Nakit para iadesi anlamına gelen cashback, pek çok kuruluşun tüketici sadakati sağlamak için başvurduğu bir yöntemdir. Müşterilerin belirli koşulları sağlaması karşılığında nakit iadesi yapma esasına dayanan ca...

6 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Pasif Gelir Nedir? 2024'ün En İyi Pasif Gelir Kaynakları

Son dönemlerde teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde pasif gelir imkanları da artmış göstermiştir. Ekstra nakit akışına olanak sunan pasif gelir kaynakları, işsiz kalma gibi durumlarda en önemli maddi dest...

5 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Vergi Dilimi Nedir? 2024 Güncel Vergi Dilimleri

Günlük yaşantımızda karşımıza çıkan birçok sorumluluk arasında vergiler ve vergi dilimleri önemli bir yer tutar. Her yıl değişen vergi dilimleri finansal planlamaları etkileyen başlıca faktörler arasında yer al...

27 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Sosyal Girişimcilik Nedir? Sosyal Girişimcilik Örnekleri

Günümüzde girişimcileri başarılı yapan en önemli faktör, tüketicilere ürün ve hizmet sunmaktan çok daha fazlasına sahip olmalarında gizleniyor. Nitekim, araştırmalar son yıllarda tüketicilerin gözünde sorumlulu...

26 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Kurumsal E-Posta Nedir? Kurumsal E-Posta Ne İşe Yarar?

Ticaret, hizmet ya da herhangi bir iş sürecinin en önemli unsuru iletişimdir. Doğru iletişim ise sorunsuz çalışma ortamından verimli iş anlaşmalarına kadar pek çok şeyi doğrudan etkiler. Bu nedenle iş dünyasınd...

23 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Dijital İçerik Üreticisi Nedir? Dijital İçerik Üretme Yolları

Dijital çağın hızla gelişen dünyasında içerik üretimi ile dijitalleşme önemli bir role sahiptir. Çünkü sosyal medya ve paylaşılan içerikler hemen herkesin başarı yolculuğunun parçası haline gelmiştir. Dijital i...

21 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Beden Dili Nedir? İş Hayatında Beden Dilinin Önemi

Yazılı iletişim, sadece kelimelerle sınırlı olsa da sözlü iletişim bundan çok daha fazlasıdır. Çünkü iletişim kurarken sözlerimizle birlikte beden dilimiz de önemli rol oynar. Beden dili, duygularımızı, düşünce...

20 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

B2B İş Modeli Nedir? B2B İş Modelinin Özellikleri

İş dünyasının dinamik yapısı, her geçen gün farklılaşan ve gelişen iş modellerini beraberinde getirir. Teknolojiden etkilenen iş süreçleri de sürekli olarak yenilenmeye ve güncellenmeye ihtiyaç duyar. Son zaman...

9 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Yönetici Ünvanları: CEO, CFO, CIO, CMO & CTO Nedir?

İş dünyası karmaşık bir yapıya sahip olduğundan başarılı organizasyonun temelini oluşturan unsurlardan biri etkili yönetim ekibidir. Ekipteki üst düzey yöneticiler, şirketin vizyonunu belirlemek, stratejik hede...

2 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

E-ticaret İş Fikirleri: Başarı Getirecek En İyi 10 E-ticaret İş Fikri

E-ticaret sektörü son yılların yükselen iş endüstrilerinden biridir. Dünyanın her noktasına erişim imkânı tanıyan e-ticaret platformları üzerinden farklı müşteri kitlelerine ulaşmak ve kazançlı iş modelleri gel...

24 Ocak 2024
Keşfet
İş Dünyası

Sanal Kart Nedir? Sanal Kart Oluşturma ve Kullanma

Dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşması, son dönemde hayatı en çok kolaylaştıran faktörler arasında yer alır. Dijital ödeme yöntemlerinin dünya genelinde yaygınlaşması, zaman ve mekan sınırlarını aşması, yeni...

22 Ocak 2024
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!