PAST EVENT

3IN1

Kolektif House üyelerinin katılımına açık, dışarıdan katılımın bilete tabi olduğu, akşam üstünden geceye uzanan etkinliğin ilkinde müzikler Doruk’tan. Bir de hatırlatmakta fayda var: Etkinliğin her anı, yayınlanmak üzere, kayda alınıyor. Etkinliğe eğer +1'inizle beraber gelmek isterseniz biletlere https://bugece.co/tr/events/3in1-1-07-18-23 ulaşabilirsiniz! 18 Temmuz Salı akşamı, görüşmek üzere. -- MUVAFAKATNAME: KOLEKTİF HOUSE GAYRİMENKUL İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (Bundan sonra “KOLEKTİF HOUSE” olarak anılacaktır.) tarafından … tarihli … etkinliği (“Etkinlik”) kapsamında isim, soyisim vb. kişisel verilerimin toplanacağını, fotoğraflarımın çekileceğini ve görüntü, ses kaydımın alınacağını; Etkinlik kapsamında toplanan ad-soyadı bilgilerim, tarafıma ait fotoğraf ve video içeriklerin KOLEKTİF HOUSE tarafından Etkinlik’e dair reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi veya sosyal medya mecralarında yapılacak çeşitli iletişim ve duyurularda kullanılması amacıyla KOLEKTİF HOUSE’a ait veya KOLEKTİF HOUSE’un uygun göreceği her türlü mecrada Etkinlik süresince ve akabinde yayınlanacağını; Etkinlik kapsamında toplanan içeriklerin belirtilen amaçlarla sınırlı olarak KOLEKTİF HOUSE’un iş ortakları, tedarikçileri ve gerekmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabileceğini; görüntü verilerimi de içeren kişisel verilerimin umuma iletilmesine muvafakat ettiğimi, kişisel verilerimin işlenmesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi kapsamındaki haklarıma ilişkin olarak KOLEKTİF HOUSE tarafından detaylı biçimde bilgilendirildiğimi ve haklarımı ve nasıl kullanabileceğimi anladığımı, Yukarıda adı geçen Etkinlik’te yer almam ve yukarıda sayılan hakların devri karşılığında KOLEKTİF HOUSE’tan her ne ad altında olursa olsun ücret talep etmeyeceğimi, KOLEKTİF HOUSE’u gayri kabili rücu ibra ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.


Yer: Teras Levent

Tarih:16 Temmuz @ 20:00

Organize Eden: Kolektif House & TOST & Efes

Member Events

Add color to your office life with educational, instructive and entertaining activities where you can come together with the KoMembers.

View All