Yazan: Ece Baltacı

Hibrit modele geçişte nelere dikkat etmeliyiz?

Pandemi sürecinde pek çok kişi uzaktan çalışmaya geçerken, çalışanların iş-yaşam dengesi ile ilgili beklentileri ve öncelikleri de değişti. Bazı çalışanlar tamamen ofise dönecekleri günü dört gözle bekliyor, bazıları uzaktan çalışma da iş hayatına dahil olsun istiyor. Herkesin tercihine göre dilediği yerden çalışabildiği hibrit modeli birçok şirket salgın sürecinde keşfederken, şirketlerin çoğu çalışan motivasyonunu ve verimliliğini artıracak yeni çözümler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Peki nedir hibrit çalışma? En özet tanımıyla bu model; uzak, yarı uzak ve ofis tabanlı çalışanların bir kombinasyonudur diyebiliriz. Çalışanlara nasıl, ne zaman ve en önemlisi de nerede en verimli şekilde çalışacaklarına karar verme özerkliği verirken, iş-yaşam dengesini de ihtiyaçlarına göre kurmalarına olanak tanır. Dünyada pek çok şirket hibrit çalışmaya geçiş hazırlıkları yaparken, bu modelin uygulanmasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine bakacak olursak;

İletişime odaklanın

Çalışanların merkez ofis, uydu ofis ve ev arasında dağılım göstererek çalıştığı bir yapıda yöneticilerin tüm çalışanlara ulaşabilmek için şüphesiz ilk adım olarak iletişim çabalarını artırmaları gerekecek. Dolayısıyla ekiplerin çalıştıkları her yerde iletişimde kalabilmelerini ve etkili bir şekilde işbirliği yapabilmelerini sağlamak adına şirketlerin bu süreçte teknoloji yatırımlarını artırması kaçınılmaz. Bunun yanında uzmanlar çalışanların yöneticileri ile olan ilişkilerinde kendilerini ifade ederken daha rahat hissedebilecekleri, önceliklerinin anlandığından emin olabilecekleri bir iletişim beklentisi içinde olduğuna dikkat çekiyor. Bu belirsizleştiğinde ise çalışan kaygısı devreye girmeye başlıyor.

Karşılıklı güven kritik

Tam da bu noktada esnek çalışmada başarının anahtarının güven olduğunu unutmamak gerekiyor. Uzaktan çalışmanın da dahil olduğu hibrit çalışma modelinin başarılı bir şekilde uygulanması için şirketler ve çalışanlar arasında karşılıklı güvenin teşviki ve inşası şarttır. Bunun için yöneticilerin öncelikle iletişim yöntemlerini yeniden yapılandırması gerekiyor. Diğer taraftan yapılan araştırmalar esnek çalışmanın çalışan motivasyonunu, yaratıcılığını ve verimliliğini artırdığını ortaya koyuyor. Bu noktada ise ekiplerin iş süreçlerini en iyi şekilde yöneteceğine duyulan güvenin ve bu konuda desteklendiğinin hissettirilmesinin yanında çalışanların iş yükü dengesinin korunması beklentisinin de göz ardı edilmemesi kritik önem taşıyor.

Empati pratik gerektirir

Bunu yapabilmek için yöneticilerin etkili liderliğin en temel özelliklerden biri olan empati kurmanın da ötesinde empatiyi artırması büyük önem taşıyor. Pandemi sürecinde yapılan bir araştırmaya göre evlerinde yüksek risk grubunda aile ferdi olan kişiler diğer çalışanlara kıyasla esnek çalışma modelini daha fazla destekliyor ve talep ediyor. Çocuğu olan ebeveynler ise çalışırken artan dikkat dağınıklığından ve aksaklıklardan şikâyet ediyor. Dolayısıyla çok sayıda faktörün çalışma motivasyonunu etkilediği göz önünde bulundurulduğunda yöneticilerin daha adil bir yaklaşım benimsemesine gereksinim duyuluyor. Ek olarak tüm çalışanlara eşit yaklaşım ekip ile güçlü ilişkiler kurmanın temeli olmasının yanında ekip üyelerini etkileyen daha kişisel sorunların rahatlıkla paylaşılmasının ve daha iyi anlaşılmasının önünü açıyor.

Özerkliği güçlendirin

Son olarak ise tüm çalışanların verimli çalışma noktasında ihtiyaçları ve beklentileri farklıdır. Çocuk bakımı nedeniyle kimi ebeveyn daha geç saatlerde işe başlamayı tercih ederken, kimi çalışan ise aile bireyleri ile aynı zaman diliminde ortak alanda çalışmamak adına çalışmayı erken başlayıp erken bitirmeyi isteyebiliyor. Bu nedenle hibrit çalışma modeline geçen şirketlerin sadece mekân konusunda değil, çalışanlarına nasıl ve ne zaman çalışabileceğini belirleme noktasında da karar verme özgürlüğünü tanımaları gerekiyor.

Özetle; işin geleceği hibrit model ekseninde dönüşüyor. Hal böyleyken her geçen gün hibrit ofis çözümlerine ilgi giderek artıyor. Kolektif House olarak bizler de bu yeni çalışma modelinin ihtiyaçlarını yakından takip ederek, sürekli geliştirdiğimiz esnek çözümlerimiz ile geçmişte olduğu gibi gelecekte de çalışmanın olduğu her alanda var olmayı sürdürüyoruz.


İş Dünyası
31 Aralık 2020
Yazan: Ece Baltacı