İşyerinde Verimliliği Artırmanın Yolları
31 Ağustos 2023

İşyerinde Verimliliği Artırmanın Yolları

Verimlilik, her iş yerinde başarıyla ulaşmanın temellerinden biridir. Dolayısıyla hemen her işletme verimliliği nasıl artırabileceğine odaklanır. Az zamanda daha çok iş tamamlamak, işleri öncelik sırasına koymak ve enerjiyi doğru yönlendirmek… Tüm bunlar, işyerinde verimliliği artırmanın yollarından bazılarıdır. Siz de zamanı etkili kullanmak, çalışan verimliliğini artırmak ve en önemlisi, daha fazla başarı elde etmek isterseniz iş yerinde verimlilik rehberimize göz atabilirsiniz. İşte işyerinde verimliliği artırmanın önemi ve etkin çalışma için ipuçları!

İşletmede Verimlilik Nedir?

İşletmede verimlilik, kaynakların (zaman, insan gücü, malzeme, sermaye vb.) kullanımını en üst düzeye çıkararak, daha fazla çıktı veya hizmet üretme kapasitesidir. Yani, işletmenin mevcut kaynakları en etkili, verimli şekilde kullanarak nispeten fazla ürün veya hizmet üretmesi, müşteri taleplerini karşılaması, karlılığını artırması olarak açıklanabilir. Ancak verimlilik, sadece daha fazla üretim yapmakla sınırlı değildir, aynı zamanda maliyetleri düşürmek, iş süreçlerini optimize etmek, kaliteyi artırmak ve çalışanların potansiyelini en iyi şekilde kullanmak gibi hedefleri içerir. Bunu başaran işletmeler, verimliliği artırarak rekabet avantajı elde edebilir, piyasadaki değişikliklere hızlı tepki verebilir, sürdürülebilir büyümeyi destekleyebilir. Dolayısıyla "etkinlik ve verimlilik nedir?" sorusu birbiriyle ilintili iki kavramdan oluşur ve şöyle açıklanabilir; etkinlik, belirli bir amaca veya hedefe ne kadar iyi ulaşıldığını ifade ederken verimlilik, belirli bir süre içinde ne kadar az kaynak kullanarak ne kadar fazla iş yapıldığını belirtir.

Üretkenlik Nedir?

Üretkenlik, bir işletmenin veya bireyin ne kadar etkili bir şekilde çalıştığını veya üretim yaptığını ölçen bir kavramdır. Genellikle çıktı ve girdi terimleriyle ifade edilir. Çıktılar, ürünler veya hizmetleri temsil ederken girdiler, iş süreçlerinde kullanılan kaynaklar olarak değerlendirilir. Üretkenlik, bu iki faktörün oranı olarak hesaplanır ve daha yüksek bir üretkenlik seviyesi, nispeten az kaynak kullanarak fazla çıktı üretildiği anlamına gelir.

Personel Verimliliği Nasıl Artırılır?

Personel verimliliğini artırmak, işletmelerin başarısı ve rekabet avantajı açısından önemli bir konudur. Dolayısıyla en önemlisi çalışma ortamının iyileştirilmesi ve doğru iş planlaması yapmaktır. Ancak personel verimliliğini artırmak için dikkat etmeniz gereken pek çok unsur vardır. İşte personel verimliliğini artırmak için kullanabileceğiniz bazı stratejiler:

1. Çalışanların beceri ve yeteneklerini geliştirmek için düzenli eğitim, gelişim programları düzenlemek, motivasyonun artmasına, işlerin etkili yapılmasına yardımcı olur.

2. Çalışanların işlerini hızlı, etkili bir şekilde yapmalarını sağlamak için uygun araç ve ekipmanların sağlanması önemlidir. Teknolojik yenilikleri takip ederek, verimliliği artıran araçları iş süreçlerine entegre etmek faydalı olabilir.

3. Görevleri açık bir şekilde tanımlamak, rolleri netleştirmek, iş akışını düzenlemek, verimliliği artırabilir. İşlerin hangi sırayla yapılacağını belirlemek, gereksiz iş yükünü ortadan kaldırmak önemlidir.

4. Uygun durumlarda esnek çalışma saatleri veya uzaktan çalışma seçenekleri sunmak, çalışanların işlerini dengelemelerine, verimliliklerini artırmalarına yardımcı olabilir. Dolayısıyla hibrit çalışma şekli de uygulanabilir.

5. Her işletmenin, çalışan grubunun ihtiyaçları farklı olabilir. Bu nedenle, hangi stratejilerin en iyi sonuçları vereceğini belirlemek için işletmenizin, çalışanlarınızın ihtiyaçlarını dikkate almanız önemlidir.

Dikkat Artırma Teknikleri

Dikkat artırma teknikleri genel olarak hem iş hem de günlük yaşamda odağı artırır, üretken olunmasını destekler. Dolayısıyla çalışanların dikkati arttığında da verimlilik doğru orantılı şekilde artar. Örneğin zamanın etkili kullanılması dikkatin dağılmasını önleyen en önemli faktörlerden biridir. Görevleri önceliklendirmek ve belli süre boyunca sadece bir göreve odaklanmak dikkati tek yerde toplamak için idealdir. Diğer teknik ise Pomodoro tekniğidir. İş süreçleri iyileştirme söz konusu olduğunda pomodoro tekniği oldukça faydalıdır. 25 dakikalık çalışma dilimleri ile 5 dakikalık kısa mola süreleri arasında döngüler oluşturabilirsiniz. Bu şekilde, kesintisiz çalışmanın yanı sıra kısa molalar da sağlamış olabilirsiniz. Ancak dikkati dağıtan ögelerden biri de çalışma alanlarının verimsiz dekore edilmesi olduğundan sadece çalışanların iş planlarına yönelmek doğru olmayabilir. Çünkü düzenli ve sade çalışma alanı, dikkati dağıtan unsurları azaltabilir. Gereksiz eşyaları kaldırabilir, çalışanların sadece iş araçlarına odaklanmasını sağlayabilirsiniz. İş yerinde verimliliği artırmak için "Pomodoro tekniği nedir, ne işe yarar?" konusunu merak ediyorsanız detaylı yazımıza göz atabilirsiniz.

Verimli Çalışma Yöntemleri

Verimli çalışma yöntemleri, işleri daha etkili şekilde tamamlamanıza ve zamanınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir. Böylece ofiste, kafede, hibrit çalışma noktalarında ya da evde çalışıyor olsanız bile dikkatinizi sadece görevlerinize yönlendirerek etkin çalışma süreci elde edebilirsiniz. Dolayısıyla verimli çalışma söz konusu olduğunda en önemli şey zaman yönetimidir. Görevleri önem sırasına koymak, bir işi tamamlamadan diğerine geçmemek oldukça önemlidir. Pareto ilkesi tam da bundan bahseder. Çünkü büyük ölçekte işlere odaklanmak işin büyük kısmının tamamlanmasını sağlayacağından getirisi de o kadar fazla olur. Verimli çalışma elde etmek için şu yöntemlere de başvurulabilir:

1. Belirli zaman dilimleri boyunca kesintisiz çalışma blokları oluşturabilirsiniz. Bu süre içinde sadece bir göreve odaklanmalı ve diğer tüm dikkat dağıtıcı faktörleri uzaklaştırmalısınız.

2. İşleri aşamalara bölün ve her aşamada ne yapmanız gerektiğini belirleyin. Böylece, büyük projeleri daha yönetilebilir parçalara ayırabilirsiniz.

3. Fazla yüklenmek yerine, kapasitenize göre işleri kabul etmek, verimli çalışmanıza yardımcı olabilir.

4. Birden fazla işle aynı anda uğraşmak yerine tek işe odaklanın. Çoklu görev yapmak verimliliği azaltabilir. Çünkü birden fazla iş ve özellikle birbiri ile bağlantısı olmayan görevlere bölünmek dikkat dağıtıcı unsurların başında gelir.

Verimlilik Artırma Stratejileri

Her çalışan aynı çalışma prensiplerine sahip olmayabilir. Ancak ortak çalışma stratejisi oluşturmak mümkün. Örneğin sanal ofis kullanımı ile çalışanların daha esnek ve rahat olmalarını sağlamak da verimliliği artırmanın yollarından biridir. Geleneksel ofise sahipseniz çalışma için sadece belirli alan veya masa kullanmak, odağı dolayısıyla verimi artırabilir. Bir başka strateji ise toplantıları kısa tutmaktır. Ana konulara odaklanarak ve belirli bir gündemle toplantıyı yönetebilirsiniz. Böylece toplantı sonunda çalışanlarınız görevleri daha iyi kavramış olur, çalışma süreçleri oldukça verimli ilerleyebilir. Bununla birlikte bazı insanlar için hafif müzik veya beyaz gürültü, odaklanmayı artırmada yardımcı olabilir. İş yerinde bu tür iyileştirmeler yapabilirsiniz. Ayrıca uzun, kesintisiz çalışma süreleri çalışma verimini azaltacağından ara vermeden çalışmak yerine belirli aralıklarla mola hakkını kullanmak, dikkati taze tutabilir. Böylece her oturumda daha fazla ilerleme kaydedilebilir.

İş Akışı Optimizasyonu

İş akışı optimizasyonu, iş süreçlerinin daha verimli ve etkili şekilde yürütülmesi için tasarlanması, yönetilmesi anlamına gelir. Dolayısıyla gereksiz adımları ve zaman kayıplarını ortadan kaldırmayı amaçlar. Bu nedenle adım adım izlenmesi gereken süreçlerden oluşur. İşte ideal bir iş akış optimizasyonu:

1. Öncelikle mevcut iş akışınızı detaylı şekilde analiz edin. Hangi adımların gereksiz olduğunu, hangi süreçlerin gecikmelere neden olduğunu, hangi alanlarda iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu belirlemeye çalışın. 

2. Ardından hızlı teslimat, düşük maliyet, yüksek kalite gibi hedefler belirleyin.

3. İş akışınızı haritalayarak tüm adımları, etkileşimleri görünür hale getirin. Bu, sürecin neresinde gecikmeler veya atıl adımlar olduğunu anlamak için önemlidir.

4. Gereksiz adımları çıkararak süreci basitleştirin.

5. İşleri paralel olarak yürütmek veya bazı adımları eş zamanlı olarak gerçekleştirmek, süreçlerin hızlanmasını sağlayabilir. Çünkü etkin iş planlaması için görevlere dağılmak oldukça önemlidir.

6. İş akışını dijital araçlarla desteklemek, verimliliği artırabilir. Özellikle tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

7. İş akışını güncellediğinizde veya değiştirdiğinizde tüm çalışanlara konu hakkında eğitimler verin.

8. Sürecinizi düzenli olarak izleyin, performans verilerini analiz ederek hangi alanlarda daha fazla iyileştirme yapabileceğinizi belirleyin.

9. İş akışınızı bir kez optimize etmek yeterli olmayabilir. Sürekli olarak süreci gözden geçirin, geri bildirimleri dikkate alın, iyileştirmeler yapın.

10. Çalışanlarınızın geri bildirimini, önerilerini dikkate alarak iş akışını optimize etmek, süreci daha etkili hale getirebilir.

Siz de işletmenizde üretkenliği artırmak, çalışanlarınızın daha sağlıklı ortamlarda verimli çalışmasını sağlamak istiyorsanız bu stratejilerden ilham alabilir, Kolektif House'un sunduğu sanal ofis, coworking, etkinlik alanı gibi dikkatlice dekore edilmiş çalışma ortamlarından yararlanabilirsiniz. Tüm hizmetlerden ve size özel çözümlerden faydalanmak için hemen iletişime geçebilirsiniz.


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

İş Dünyası

Türkiye'de Serbest Çalışan Hareketini Dijitalleştiren Platform; Bionluk!

Yaratıcı & profesyonel hizmetler ve serbest çalışanlar için çevrimiçi bir pazar geliştiren İstanbul merkezli bir girişim olan Bionluk.com, Türkiye'nin lider freelancer platformu olarak 2014 yılından beri kullan...

12 Haziran 2024
Keşfet
İş Dünyası

İş Yeri Tescili Nedir? İş Yeri Tescili Nasıl Yapılır?

İş yeri açmak isteyen kişiler için vergi ödemesi, sigortalı işçi çalıştırma gibi bazı yasal zorunluluklar bulunur. Söz konusu detaylar işverenlerin faaliyetlerini yasalara göre yerine getirebilmesi için bazı ön...

29 Nisan 2024
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
İş Dünyası

Türkiye'de Serbest Çalışan Hareketini Dijitalleştiren Platform; Bionluk!

Yaratıcı & profesyonel hizmetler ve serbest çalışanlar için çevrimiçi bir pazar geliştiren İstanbul merkezli bir girişim olan Bionluk.com, Türkiye'nin lider freelancer platformu olarak 2014 yılından beri kullan...

12 Haziran 2024
Keşfet
İş Dünyası

İş Yeri Tescili Nedir? İş Yeri Tescili Nasıl Yapılır?

İş yeri açmak isteyen kişiler için vergi ödemesi, sigortalı işçi çalıştırma gibi bazı yasal zorunluluklar bulunur. Söz konusu detaylar işverenlerin faaliyetlerini yasalara göre yerine getirebilmesi için bazı ön...

29 Nisan 2024
Keşfet
İş Dünyası

Toplantı ve Etkinlik Organizasyonu İçin Online Araçlar: İş Süreçlerinizi Kolaylaştırın

Toplantı ve etkinlikler, sektörü veya ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için son derece önemlidir. Toplantı; ekiplerin nasıl uyum sağladığı, karar aldığı ve neyin gerçekten önemli olduğu konusunda fikir ver...

25 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

İş Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En Keyifli Ofis Oyunları!

İş yerinde iletişim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ofiste oynanacak oyunlar, üretkenlik oranını büyük ölçüde artırabilir. Aynı zamanda iş hayatında yaşanacak çatışmaları da ortaya çıkmadan önce azaltabili...

15 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Cashback Nedir? Cashback Sistemi Nasıl İşler?

Nakit para iadesi anlamına gelen cashback, pek çok kuruluşun tüketici sadakati sağlamak için başvurduğu bir yöntemdir. Müşterilerin belirli koşulları sağlaması karşılığında nakit iadesi yapma esasına dayanan ca...

6 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Pasif Gelir Nedir? 2024'ün En İyi Pasif Gelir Kaynakları

Son dönemlerde teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde pasif gelir imkanları da artmış göstermiştir. Ekstra nakit akışına olanak sunan pasif gelir kaynakları, işsiz kalma gibi durumlarda en önemli maddi dest...

5 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Vergi Dilimi Nedir? 2024 Güncel Vergi Dilimleri

Günlük yaşantımızda karşımıza çıkan birçok sorumluluk arasında vergiler ve vergi dilimleri önemli bir yer tutar. Her yıl değişen vergi dilimleri finansal planlamaları etkileyen başlıca faktörler arasında yer al...

27 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Sosyal Girişimcilik Nedir? Sosyal Girişimcilik Örnekleri

Günümüzde girişimcileri başarılı yapan en önemli faktör, tüketicilere ürün ve hizmet sunmaktan çok daha fazlasına sahip olmalarında gizleniyor. Nitekim, araştırmalar son yıllarda tüketicilerin gözünde sorumlulu...

26 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Kurumsal E-Posta Nedir? Kurumsal E-Posta Ne İşe Yarar?

Ticaret, hizmet ya da herhangi bir iş sürecinin en önemli unsuru iletişimdir. Doğru iletişim ise sorunsuz çalışma ortamından verimli iş anlaşmalarına kadar pek çok şeyi doğrudan etkiler. Bu nedenle iş dünyasınd...

23 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Dijital İçerik Üreticisi Nedir? Dijital İçerik Üretme Yolları

Dijital çağın hızla gelişen dünyasında içerik üretimi ile dijitalleşme önemli bir role sahiptir. Çünkü sosyal medya ve paylaşılan içerikler hemen herkesin başarı yolculuğunun parçası haline gelmiştir. Dijital i...

21 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Beden Dili Nedir? İş Hayatında Beden Dilinin Önemi

Yazılı iletişim, sadece kelimelerle sınırlı olsa da sözlü iletişim bundan çok daha fazlasıdır. Çünkü iletişim kurarken sözlerimizle birlikte beden dilimiz de önemli rol oynar. Beden dili, duygularımızı, düşünce...

20 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

B2B İş Modeli Nedir? B2B İş Modelinin Özellikleri

İş dünyasının dinamik yapısı, her geçen gün farklılaşan ve gelişen iş modellerini beraberinde getirir. Teknolojiden etkilenen iş süreçleri de sürekli olarak yenilenmeye ve güncellenmeye ihtiyaç duyar. Son zaman...

9 Şubat 2024
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!