Mali Tablo Nasıl Oluşturulur?
5 Eylül 2023

Mali Tablo Nasıl Oluşturulur?

Şirketlerin gelir-gider dengesini yöneten finans departmanında mali tablolar önemli yer kaplar. İşletmelerin finansal durumunun yapılandırılmış halini gözler önüne seren mali tablo analizi sayesinde işletmeler, finansal performansları hakkında bilgi sahibi olur. Düzenli olarak hazırlanan finansal tablolar, firmaların mali konuda etkin kararlar alabilmesi ve finans yönetiminin en iyi şekilde yapılabilmesi konusunda avantaj sağlar. 

Gelir-gider durumundan nakit akışına ve bilançoya kadar birçok finansal veriyi içinde barındıran temel mali tablo özetleri önemli muhasebesel raporlamaların gerçekleştirilmesine imkan tanır. Finansal faaliyetlerin ve mali kayıtların bir özeti niteliğinde olan mali tablolar anlaşılması en kolay haliyle şirket sahiplerine ve ortaklarına sunulur. İşletmeler tarafından oluşturulan mali tablolar sayesinde işletmelerin stratejik amaçları ve mali hedefleri daha kolay belirlenir, finansal yol haritası oluşturulabilir. Peki, mali tabloların hazırlanması muhasebenin hangi işlevidirMali tablolar nelerdir? Bu yazımızda şirketlerin finansal süreçlerine destek olan mali tablolar hakkında merak edilen detayları ele aldık.

Mali Tablo Unsurları Nelerdir?

Mali tablolar muhasebe departmanlarının raporlama görevleri içinde yer alır. İşletmenin mali süreçlerinin ilgili paydaşlara anlaşılır bir biçimde sunulması mali tablolar aracılığıyla gerçekleştirilir. Mali tablo unsurları işletmenin mali süreçlerini oluşturan bileşenler olup şu şekilde sıralanır:

1. Varlıklar: İşletmelerin sahip olduğu parasal kaynaklar işletme varlıkları olarak adlandırılır. Şirkete ait fabrika, tesis, ekipman ve nakit para şirketin varlıkları olarak gösterilir.

2. Yükümlülükler: İşletmenin alacaklılara karşı borçlu olması durumu mali tablolarda yükümlülükler adı altında toplanır. Kredi ve vergiler işletmenin ödemeye yükümlü olduğu miktarlardır.

3. Özkaynaklar: Mali tablo ilkeleri gereğince öz sermaye olarak da adlandırılan özkaynaklar işletmenin borçları çıkarıldıktan sonra kalan varlıkları olarak tanımlanır. Şirket sahiplerinin şirket payları ve sermaye stokları özkaynaklar grubuna girer.

4. Gelir: Gelirler ürün ve hizmet satışı sonrası şirket kasasına giren ekonomik değerdir.

5. Gider: Giderler gelir elde etme aşamasında yaşanan kaynak çıkışı olarak açıklanabilir.

6. Kazanç ve kayıplar: Kazanç ve kayıplar işletmenin normal faaliyetlerinin dışında gerçekleşen özkaynak artışı/azalışı durumlarını ifade eder. Varlık satışları veya doğal afetten kaynaklanan zararlar bu grupta değerlendirilir.

Mali Tablo Türleri

Muhasebe departmanlarında mali tablolar finansal tablo özellikleri gereği dört ana türe sahiptir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

1. Bilanço: Bilanço belirli bir zaman aralığı içinde işletmenin mali durumunu ortaya koyan finans tablolardır. Bilançoda varlıklar, yükümlülükler ve özkaynaklar bir arada sunulur, şirketin mali durumu hakkında genel bir resim ortaya çıkar.

2. Gelir Tablosu: İşletmelerin üç aylık veya yıllık dönemlerinde gelir-gider akışını ve net gelir durumunu gösteren finansal analiz tablolarıdır.

3. Nakit akışı tablosu: İşletmelerin faaliyetlerinin, yatırım ve finansal operasyonlarının belirli bir zaman aralığında nakit akışını nasıl etkilediğini ortaya koyar.

4. Özkaynak değişim tablosu: Bir yıllık veya daha kısa sürelerde işletmelerin özkaynaklarındaki değişimi gözler önüne seren özkaynak değişim tablosu, şirketin mali analizlerinde önemli rol oynar.

Temel mali tablolar olarak adlandırılan bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı tablosu işletmenin mali analiz ve değerlendirme süreçlerine katkı sağlar. Özkaynak değişim tablosu ise bu üç tabloya eşlik eden ek bir araç işlevi görür. Söz konusu dört tablo çeşidi işletmenin ortaklarına şirketin mali durumu konusunda net bilgiler sunar.

Mali Tablolar Neden Önemlidir?

Finansal tablolar işletmelerin finansal sağlığını ortaya koyan hayati öneme sahip araçlar arasında gösterilir. Yönetim kadrosunda yer alan kişiler ve şirket ortakları için değerli bilgiler içeren mali tablolar, şirket hedefleri belirleme ve uzun vadeli planlar yapma konusunda şirketlere kazanım sağlar. Bu sebeple mali tabloları aşağıdaki amaçlar için kullanmanız mümkün:

Şirketinizin finansal sağlığını değerlendirmenin en kestirme yolu mali tablo analizi yapmaktır. Mali tablolara bakarak şirketin borcunu ve kaynaklarını aynı anda görerek olası finansal riskleri önceden belirleyebilir, riskleri azaltmak için gerekli adımları atabilirsiniz.

Şirketinizin finansal performansını mali tablolar aracılığıyla kolayca değerlendirebilirsiniz. Gelir tablosu sayesinde işletmenin kȃr durumunu görüntüleyebilir, hedeflediğiniz mali noktaya ne zaman ulaşacağınızı hesaplayabilirsiniz. 

Nakit akışı tablosu şirketin nakit durumuna dair önemli detaylar içerir. Nakit performansı konusundaki avantaj ve dezavantajları kolayca anlayabileceğiniz nakit akışı tablosu sayesinde gerekli iyileştirmeleri hızla yapmanız mümkün. Nakit kaynak tahsisinde veya finansal öncelikleri belirlemede nakit akışı tablosundan faydalanabilirsiniz.

Dönemsel olarak önemli veriler elde edebileceğiniz finansal tablolar sayesinde şirket yönetiminde kısa veya uzun vadeli planlamaları daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. 

Mali Tabloların Avantajları

Mali tablo analizi formülleri ile oluşturulan ve şirketlere öngörüde bulunmaya yardımcı olan finansal tablolar işletmelere mali açıdan çeşitli avantajlar sunar. Bu avantajlar aşağıdaki gibidir:

Finansal tablolar işletmelerin finansal performansını anlamak için en iyi araçlardandır. Tablo şeklinde sunulduğu için hissedarlara özet bilgi imkanı sağlayan tablolar birçok paydaşın işletme hakkında bilinçli mali kararlar alabilmesine olanak tanır.

Muhasebe departmanları tarafından hazırlanan mali tablolar şirket ortaklarının işletmenin mali gidişatını sağlıklı bir biçimde ele almasını sağlar. İşletmenin borç ve alacak durumunu ortaya koyan tablolar işletmelerin en doğru finansal yol haritasını oluşturmasına aracılık eder.

Mali tablolar sayesinde şirket yöneticileri karşılaştırma yapabilme imkanı bulur. İşletmeyle aynı sektörde yer alan kurumların mali tablolarını kıyaslamak işletmenin durumu ve finansal performansı hakkında önemli ipuçları elde etmeyi sağlar.

Finansal tablolar yöneticilerin şirkete dair risk ve fırsat olasılıklarını değerlendirmelerine destek olur. Gelir ve nakit akışı tablosunu detaylı bir şekilde inceleyen yöneticiler dönemsel kar ve zarar durumlarını analiz edebilir.

Mali tablolar kullanılarak işletmelerin gelecekteki mali durumu hakkında tutarlı öngörüler yapmak mümkün olur. Finansal tablolar sayesinde dönemsel trendleri belirlemek ve  gelecekte buna göre aksiyon almak kolay hale gelir.

Mali Tablo Analiz Türleri Nelerdir?

Mali tablo analizi işletmelerin tüm mali tabloyu detaylı bir şekilde değerlendirmesi anlamına gelir. Mali tablo analiz sürecinde birtakım teknikler kullanılır. İşte en çok kullanılan analiz teknikleri:

1. Oran analizi: Oran analizi tekniği bir işletmenin güncel finans durumunu değerlendirmek için başvurulan yöntemlerden biridir. Oran analizi ile borç-öz sermaye karşılaştırması, yatırım getirisi gibi önemli finansal veriler hakkında fikir edinmek mümkün olur.

2. Trend analizi: Trend analizi yöntemi, işletmenin sergilediği finansal performanstaki trendleri belirlemek için kullanılır. Çeşitli kalıplara göre analiz edilen finansal tablolar işletme hakkında önemli ipuçları sağlar.

3. Karşılaştırmalı analiz: İşletmenin mali durumunu değerlendirmek için aynı sektördeki diğer şirketlerle kıyaslandığı analiz yöntemine karşılaştırmalı analiz denir. Bu teknik, işletmeye fırsatlar konusunda değerli içgörüler sunar.

4. Boyut analizi: Boyut analizi tekniği, işletmelerin finansal tablolarında yer alan unsurların toplam varlık veya gelirler açısından ortak bir taban yüzdesinde değerlendirilmesi anlamına gelir. Boyut analizi dönemsel eğilimleri ölçmeye ve piyasadaki şirket karşılaştırmalarını daha anlamlı hale getirmeye imkan tanır. 

Şirketinizin finansal analiz süreçleri için olmazsa olmaz konumda yer alan mali tablo araçları finansal öngörü kabiliyetinizi artırarak şirketinizin büyümesine katkı sağlar. Siz de yeni kuracağınız şirketinizde finansal işlemler ve ön muhasebe ile ilgili destek almak için Kolektif House’un şirket kurulum hizmeti çözümlerinden faydalanabilirsiniz. Şirketinizin ihtiyaçlarına en uygun hizmet paketini seçerek sizin için sunulan e-dönüşüm çözümlerini hemen inceleyebilirsiniz.


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

İş Dünyası

İş Yeri Tescili Nedir? İş Yeri Tescili Nasıl Yapılır?

İş yeri açmak isteyen kişiler için vergi ödemesi, sigortalı işçi çalıştırma gibi bazı yasal zorunluluklar bulunur. Söz konusu detaylar işverenlerin faaliyetlerini yasalara göre yerine getirebilmesi için bazı ön...

29 Nisan 2024
Keşfet
İş Dünyası

Toplantı ve Etkinlik Organizasyonu İçin Online Araçlar: İş Süreçlerinizi Kolaylaştırın

Toplantı ve etkinlikler, sektörü veya ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için son derece önemlidir. Toplantı; ekiplerin nasıl uyum sağladığı, karar aldığı ve neyin gerçekten önemli olduğu konusunda fikir ver...

25 Mart 2024
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
İş Dünyası

İş Yeri Tescili Nedir? İş Yeri Tescili Nasıl Yapılır?

İş yeri açmak isteyen kişiler için vergi ödemesi, sigortalı işçi çalıştırma gibi bazı yasal zorunluluklar bulunur. Söz konusu detaylar işverenlerin faaliyetlerini yasalara göre yerine getirebilmesi için bazı ön...

29 Nisan 2024
Keşfet
İş Dünyası

Toplantı ve Etkinlik Organizasyonu İçin Online Araçlar: İş Süreçlerinizi Kolaylaştırın

Toplantı ve etkinlikler, sektörü veya ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için son derece önemlidir. Toplantı; ekiplerin nasıl uyum sağladığı, karar aldığı ve neyin gerçekten önemli olduğu konusunda fikir ver...

25 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

İş Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En Keyifli Ofis Oyunları!

İş yerinde iletişim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ofiste oynanacak oyunlar, üretkenlik oranını büyük ölçüde artırabilir. Aynı zamanda iş hayatında yaşanacak çatışmaları da ortaya çıkmadan önce azaltabili...

15 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Cashback Nedir? Cashback Sistemi Nasıl İşler?

Nakit para iadesi anlamına gelen cashback, pek çok kuruluşun tüketici sadakati sağlamak için başvurduğu bir yöntemdir. Müşterilerin belirli koşulları sağlaması karşılığında nakit iadesi yapma esasına dayanan ca...

6 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Pasif Gelir Nedir? 2024'ün En İyi Pasif Gelir Kaynakları

Son dönemlerde teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde pasif gelir imkanları da artmış göstermiştir. Ekstra nakit akışına olanak sunan pasif gelir kaynakları, işsiz kalma gibi durumlarda en önemli maddi dest...

5 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Vergi Dilimi Nedir? 2024 Güncel Vergi Dilimleri

Günlük yaşantımızda karşımıza çıkan birçok sorumluluk arasında vergiler ve vergi dilimleri önemli bir yer tutar. Her yıl değişen vergi dilimleri finansal planlamaları etkileyen başlıca faktörler arasında yer al...

27 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Sosyal Girişimcilik Nedir? Sosyal Girişimcilik Örnekleri

Günümüzde girişimcileri başarılı yapan en önemli faktör, tüketicilere ürün ve hizmet sunmaktan çok daha fazlasına sahip olmalarında gizleniyor. Nitekim, araştırmalar son yıllarda tüketicilerin gözünde sorumlulu...

26 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Kurumsal E-Posta Nedir? Kurumsal E-Posta Ne İşe Yarar?

Ticaret, hizmet ya da herhangi bir iş sürecinin en önemli unsuru iletişimdir. Doğru iletişim ise sorunsuz çalışma ortamından verimli iş anlaşmalarına kadar pek çok şeyi doğrudan etkiler. Bu nedenle iş dünyasınd...

23 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Dijital İçerik Üreticisi Nedir? Dijital İçerik Üretme Yolları

Dijital çağın hızla gelişen dünyasında içerik üretimi ile dijitalleşme önemli bir role sahiptir. Çünkü sosyal medya ve paylaşılan içerikler hemen herkesin başarı yolculuğunun parçası haline gelmiştir. Dijital i...

21 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Beden Dili Nedir? İş Hayatında Beden Dilinin Önemi

Yazılı iletişim, sadece kelimelerle sınırlı olsa da sözlü iletişim bundan çok daha fazlasıdır. Çünkü iletişim kurarken sözlerimizle birlikte beden dilimiz de önemli rol oynar. Beden dili, duygularımızı, düşünce...

20 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

B2B İş Modeli Nedir? B2B İş Modelinin Özellikleri

İş dünyasının dinamik yapısı, her geçen gün farklılaşan ve gelişen iş modellerini beraberinde getirir. Teknolojiden etkilenen iş süreçleri de sürekli olarak yenilenmeye ve güncellenmeye ihtiyaç duyar. Son zaman...

9 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Yönetici Ünvanları: CEO, CFO, CIO, CMO & CTO Nedir?

İş dünyası karmaşık bir yapıya sahip olduğundan başarılı organizasyonun temelini oluşturan unsurlardan biri etkili yönetim ekibidir. Ekipteki üst düzey yöneticiler, şirketin vizyonunu belirlemek, stratejik hede...

2 Şubat 2024
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!