Pareto İlkesi (80/20) Nedir? Etkili Verimlilik için Pareto İlkesi
21 Aralık 2023

Pareto İlkesi (80/20) Nedir? Etkili Verimlilik için Pareto İlkesi

İş dünyasında başarı, yönetim ya da üretim süreçlerini basit ve etkili bir şekilde ele almakla ilişkilidir. Çünkü günümüz rekabetçi iş dünyasında, etkili yönetim ve verimlilik artışı, işletmelerin başarısının anahtarıdır. Bu tür hedeflere ulaşmak için pek çok yöntem olsa da Pareto ilkesi veya 80/20 kuralı da işletmelerin amaçlarına ulaşmasını sağlayan en iyi çözümlerden biridir. Pareto ilkesi, sınırlı seçeneklerin önemini ortaya çıkarır. Yani sonuçların genellikle sınırlı bir seçimin sonucu olduğunu vurgulayarak, iş dünyasının karmaşıklığını basit ve anlaşılır bir ilkeye dönüştürür. Dolayısıyla bu kural, iş dünyasında ve birçok başka alanda verimliliği artırmak, kaynakları en iyi şekilde kullanmak için kullanılan güçlü bir araçtır. Peki pareto ilkesi nedir? günlük hayata nasıl uygulanır? Gelin pareto ilkesinin esaslarını ve günlük hayatta nasıl uygulanabileceğini ayrıntılı bir şekilde inceleyerek bu güçlü ilkenin iş dünyasında nasıl bir fark yaratabileceğine birlikte bakalım.

Pareto İlkesi Nedir?

Pareto ilkesi, ekonomi, işletme, sosyal bilimler ve birçok farklı alanda kullanılan etkili kavramlardan biridir. İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto tarafından geliştirilen ilke, sonuçların sıklıkla dağılımının dengesiz olduğunu, küçük bir seçimin genellikle büyük etkiye sahip olduğunu öne sürer. Kısacası pareto prensibi, birçok durumda sonuçların %20'lik bir azınlığın eylemlerinden kaynaklandığı bir ilkedir. Örneğin, işletme gelirinin %20'si müşterilerin %20'sinden gelir veya bir projenin %20'si çıktının %80'ini oluşturabilir. Bu nedenle 80/20 kuralı olarak da bilinir. Pareto prensibinin daha açıklayıcı tanımları ise şunlardır:

1.Çıktının %80'i, girdinin yalnızca %20'sinden gelir. 

2.Sonucun %80'i, çabanın yalnızca %20'si sayesinde ortaya çıkar. 

3.Ödüllerin %80'i, yatırımların yalnızca %20'sinden elde edilir.

İlkenin temeli, kaynakların en verimli şekilde kullanılması gerektiğini, %20'lik azınlığın üzerine odaklanılması gerektiğini vurgular. Pareto 80/20 kuralının iş dünyasındaki büyük etkisi, işletmelerin ve profesyonellerin sınırlı kaynaklarını en iyi şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bu da, iş süreçlerinin optimize edilmesi, karlılık artışı ve zaman tasarrufu gibi pek çok fayda sağlar. Çünkü pareto prensibi zaman yönetiminin önemini de vurgular. Özellikle karar verme süreçlerinde büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla önceliklerin belirlenmesinde, kaynak tahsisi yaparken ve iş stratejileri oluştururken pareto prensibi göz önünde bulundurulmalıdır. İşletmeler, sınırlı kaynaklarını en büyük etkiyi sağlayacak şekilde kullanarak rekabet avantajı elde edebilirler.

Göz ardı edilebilen noktalara odaklanmasıyla öne çıkan pareto ilkesi, küçük değişikliklerin bile büyük etkiler yaratacağını öne sürer. Dolayısıyla 80/20 kuralı iş süreçlerinin yanı sıra günlük yaşamda da avantajlar sunar. Pareto ilkesi, bize kaynakların sınırlı olduğu dünyada nasıl daha etkili olabileceğimizi öğretir ve başarılı geleceğin temelini atmamıza yardımcı olur.

Pareto İlkesi Günlük Hayatta Nasıl Uygulanır?

Pareto kuralının günlük hayatta uygulanması, kaynakların etkili şekilde kullanılmasını sağlar. İlke sayesinde daha fazla sonuç elde edebilir, önceliklerinizi belirleyebilir ve önemsiz detaylardan kurtulabilirsiniz. Başarıya ulaşmak ve verimli yaşam sürdürmek için şu ipuçlarından yararlanarak pareto kuralını hayatınıza entegre edebilirsiniz:

1.Karar verme sürecinizi doğrudan etkilediği için önemli kararlar alırken sonuçların büyük kısmını etkileyecek olan faktörlere odaklanabilir, faktörleri göz önünde bulundurarak daha bilinçli kararlar verebilirsiniz.

2.Fiziksel sağlığınıza odaklanırken de pareto ilkesi uygulanabilir. Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına, beslenme / egzersiz konularına dikkat göstererek genel sağlık durumunuzu iyileştirebilirsiniz.

3.Ev düzenlemesi ve organizasyon konularında da işe yarar. Sadece kullanılan eşyaları saklayarak fazla eşyadan kurtulabilir, yaşam alanınızı basit / düzenli hale getirebilirsiniz.

4.En değerli arkadaşlarınıza, ilişkilerinize daha fazla zaman / enerji harcayarak sağlam ve tatmin edici ilişkiler geliştirebilirsiniz.

5.Sosyal yaşamınızı şekillendirmeye yardımcı olmakla kalmaz, kişisel gelişim için de katkı sağlayabilir. Hangi becerilerin sizi daha fazla ileriye taşıyacağını düşünebilir, bu alanlara yoğunlaşabilirsiniz. 

6.Eğitim ve öğrenme süreçlerinizi optimize ederek hedeflerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz.

7.En önemlisi ise pareto ilkesini zaman yönetimi yaparken kullanmaktır. Çünkü günlük yaşamda ya da iş yerinde verimliği artırma söz konusu olduğunda 80/20 kuralı büyük fark yaratabilir. İşlerinizin %20'sine odaklanarak %80'lik sonuçlar elde edebilirsiniz. İş gününüzü planlarken en değerli, etkili işlere daha fazla zaman ayırmanız yeterlidir.

8.İşlerinizi veya görevlerinizi gözden geçirmeli, en büyük etkiyi sağlayacak olanlarına odaklanmalısınız. Sadece önemli olan görevlere ve projelere enerjinizi harcayarak daha fazla sonuç elde edebilirsiniz.

Pareto İlkesi Örnekleri

Pareto ilkesine göre her şey odaklanma ile ilgilidir. Daha kolay odaklanabilirseniz nispeten kolay çalışabilirsiniz. Görevlerinizi 80/20 kuralına göre bölerseniz çok önemli (%20 listeniz) ve daha az önemli görevlerin bir listesine (%80 listeniz) sahip olursunuz.Önemli oldukları için %20'lik görevlerinize odaklanmak oldukça kolaydır. Örneğin, fatura yazdırmaktan (%80) ziyade rapor geliştirmeye (%20) daha fazla odaklandığınızı varsayarsak görevlerin %20'sini yerine getirerek zaten sonuçlarınızın %80'ine ulaşmış olursunuz, bu da rahatlamanızı sağlar. Soncunda da %80'lik görevleri yerine getirmek için gerekli odağı koruyabilirsiniz. Çünkü 80/20 kuralının zaman yönetimi üzerinde güçlü etkisi vardır. Pareto prensibi örnekleri ise şöyle sıralanabilir:

1.Nüfusun %20'si İtalya'daki zenginliğin %80'ine sahiptir (1906'da Pareto sonucu).

2.Çalışanların %20'si toplam üretimin %80'ini sağlar (dengesizlik ilkesi).

3.Sunulan mal ve hizmetlerin yüzde 20'si toplam cironun yüzde 80'ini sağlar.

4.Zamanın %20'sinde iş sonuçlarınızın %80'ini sağlarsınız (doğru önceliklerin belirlendiği varsayıldığında en az çaba ilkesi. Mükemmellik zamanın %80'ini alır ve nihai sonucun yalnızca %20'sini verir).

5.Ürünlerin %80'inde hammaddelerin %20'si kullanılır.

6.Müşterilerin %20'si cironun %80'ini oluşturur.

7.Sorunların %80'inden müşterilerin %20'si sorumludur.

Verimlilik için Pareto İlkesi

Gün içerisinde tamamlamanız gereken görevlere öncelik vermek için 80/20 kuralını kullanabilirsiniz. Buradaki fikir, yapılacaklar listenizdeki görevlerin %20'sini tamamlamanın, o gün için yaratabileceğiniz etkinin %80'iyle sonuçlanacağıdır. Bu nedenle, en fazla etkiyi elde etmek için hangi görevlerin iş süreçlerinde ya da günlük yaşamda en fazla etkiye sahip olduğunu belirlemeli ve gün içinde bunlara odaklanmalısınız.

80/20 kuralını uygulamak için o gün yapmanız gereken her şeyin listesini olulturarak başlayabilirsiniz. Daha sonra görevlerden hangisinin en büyük etkiye sahip olduğunu saptamanız gerekir. Örneğin iş süreçlerinde diğer ekip arkadaşlarınızla iş birliği yapmanızı gerektiren görevler var mı? Projelerin ilerlemesini engelleyen unsurlar neler? Bu görevlerin tamamlanması basit olabilir ancak sürecin ilerlemesini sağlayarak ekibin geri kalanı üzerinde büyük etkiye sahip olabilir. Dolayısıyla zaman alabilecek pürüzlere odaklanmak da pareto ilkesinin bir parçasıdır.

Verimliliği artırmak her zaman görevlerin tamamlanması ile ilgili değildir, çünkü çözülmesi gereken problemler sürecin tıkanmasına neden olur ve zaman yönetimini büyük ölçüde baltalar. Bu sorunların erken çözümü ise tam olarak pareto ilkesinin anlatmak istediği şeyle alakalıdır. Sorunlar pürüzler tamamlandıktan sonra iş akışı daha hızlı ilerler ve verim artar.

Pareto prensibi hakkında anlaşılması gereken ilk şey aktivite ve üretkenliğin çok farklı iki şey olduğudur. Her aktivite sonuçlara yol açmaz. Çünkü 80/20 kuralı ile zaman yönetimi yakından bağlantılıdır. Gerçek şu ki, tüm görevlerinizin %20'si, sonuçların %80'inidir. Bu %20'yi tamamlarsanız neredeyse hedefe varacağınızı düşünmek çok kolaydır, ancak ne yazık ki bu %20, sahip olduğunuz en zor ve karmaşık görevlerden oluşur. Diğer tüm görevler yan işlerdir.

İlk önce %20'lik görevlerinize odaklanırsanız, zaman yönetimini yapabilirsiniz. Görevlerinizi 80/20 kuralına göre bölebilir, yapılacaklar listesi oluşturabilirsiniz. Örneğin masanızda her zaman bitmeyen yapılacaklar listesi varsa büyük olasılıkla yanlış görevlere, yani %80'lik bölüme giren görevlere çok fazla odaklanmış demektir. Bu nedenle yapılacaklar listenizde ayrım yapmalısınız, bir kısım %20'lik görevlerinizi ve diğer kısım da %80'lik görevlerinizi içermelidir. %80 yapılacaklar listenize yalnızca %20 yapılacaklar listeniz tamamlandıktan sonra başlayabilirsiniz. %20'lik işler tamamlandığında ise zaten sonuçlarınızın %80'ine ulaştınız demektir. Siz de pareto ilkesinden yararlanarak iş/sosyal yaşamınızda başarıya ulaşabilirsiniz. İş yerinde verimliliği artırmak isterseniz pareto ilkesinin yanı sıra düzenli ve teknolojik çalışma alanları için Kolektif House’un coworking alanları, kiralık ofisleri ve esnek çalışma imkanı sunan sanal ofislerine göz atabilirsiniz.


Benzer İçerikleri Okumaya Devam Et

İş Dünyası

Türkiye'de Serbest Çalışan Hareketini Dijitalleştiren Platform; Bionluk!

Yaratıcı & profesyonel hizmetler ve serbest çalışanlar için çevrimiçi bir pazar geliştiren İstanbul merkezli bir girişim olan Bionluk.com, Türkiye'nin lider freelancer platformu olarak 2014 yılından beri kullan...

12 Haziran 2024
Keşfet
İş Dünyası

İş Yeri Tescili Nedir? İş Yeri Tescili Nasıl Yapılır?

İş yeri açmak isteyen kişiler için vergi ödemesi, sigortalı işçi çalıştırma gibi bazı yasal zorunluluklar bulunur. Söz konusu detaylar işverenlerin faaliyetlerini yasalara göre yerine getirebilmesi için bazı ön...

29 Nisan 2024
Keşfet
Tümünü Gör
Tümünü Gör
İş Dünyası

Türkiye'de Serbest Çalışan Hareketini Dijitalleştiren Platform; Bionluk!

Yaratıcı & profesyonel hizmetler ve serbest çalışanlar için çevrimiçi bir pazar geliştiren İstanbul merkezli bir girişim olan Bionluk.com, Türkiye'nin lider freelancer platformu olarak 2014 yılından beri kullan...

12 Haziran 2024
Keşfet
İş Dünyası

İş Yeri Tescili Nedir? İş Yeri Tescili Nasıl Yapılır?

İş yeri açmak isteyen kişiler için vergi ödemesi, sigortalı işçi çalıştırma gibi bazı yasal zorunluluklar bulunur. Söz konusu detaylar işverenlerin faaliyetlerini yasalara göre yerine getirebilmesi için bazı ön...

29 Nisan 2024
Keşfet
İş Dünyası

Toplantı ve Etkinlik Organizasyonu İçin Online Araçlar: İş Süreçlerinizi Kolaylaştırın

Toplantı ve etkinlikler, sektörü veya ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için son derece önemlidir. Toplantı; ekiplerin nasıl uyum sağladığı, karar aldığı ve neyin gerçekten önemli olduğu konusunda fikir ver...

25 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

İş Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En Keyifli Ofis Oyunları!

İş yerinde iletişim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ofiste oynanacak oyunlar, üretkenlik oranını büyük ölçüde artırabilir. Aynı zamanda iş hayatında yaşanacak çatışmaları da ortaya çıkmadan önce azaltabili...

15 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Cashback Nedir? Cashback Sistemi Nasıl İşler?

Nakit para iadesi anlamına gelen cashback, pek çok kuruluşun tüketici sadakati sağlamak için başvurduğu bir yöntemdir. Müşterilerin belirli koşulları sağlaması karşılığında nakit iadesi yapma esasına dayanan ca...

6 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Pasif Gelir Nedir? 2024'ün En İyi Pasif Gelir Kaynakları

Son dönemlerde teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde pasif gelir imkanları da artmış göstermiştir. Ekstra nakit akışına olanak sunan pasif gelir kaynakları, işsiz kalma gibi durumlarda en önemli maddi dest...

5 Mart 2024
Keşfet
İş Dünyası

Vergi Dilimi Nedir? 2024 Güncel Vergi Dilimleri

Günlük yaşantımızda karşımıza çıkan birçok sorumluluk arasında vergiler ve vergi dilimleri önemli bir yer tutar. Her yıl değişen vergi dilimleri finansal planlamaları etkileyen başlıca faktörler arasında yer al...

27 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Sosyal Girişimcilik Nedir? Sosyal Girişimcilik Örnekleri

Günümüzde girişimcileri başarılı yapan en önemli faktör, tüketicilere ürün ve hizmet sunmaktan çok daha fazlasına sahip olmalarında gizleniyor. Nitekim, araştırmalar son yıllarda tüketicilerin gözünde sorumlulu...

26 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Kurumsal E-Posta Nedir? Kurumsal E-Posta Ne İşe Yarar?

Ticaret, hizmet ya da herhangi bir iş sürecinin en önemli unsuru iletişimdir. Doğru iletişim ise sorunsuz çalışma ortamından verimli iş anlaşmalarına kadar pek çok şeyi doğrudan etkiler. Bu nedenle iş dünyasınd...

23 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Dijital İçerik Üreticisi Nedir? Dijital İçerik Üretme Yolları

Dijital çağın hızla gelişen dünyasında içerik üretimi ile dijitalleşme önemli bir role sahiptir. Çünkü sosyal medya ve paylaşılan içerikler hemen herkesin başarı yolculuğunun parçası haline gelmiştir. Dijital i...

21 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

Beden Dili Nedir? İş Hayatında Beden Dilinin Önemi

Yazılı iletişim, sadece kelimelerle sınırlı olsa da sözlü iletişim bundan çok daha fazlasıdır. Çünkü iletişim kurarken sözlerimizle birlikte beden dilimiz de önemli rol oynar. Beden dili, duygularımızı, düşünce...

20 Şubat 2024
Keşfet
İş Dünyası

B2B İş Modeli Nedir? B2B İş Modelinin Özellikleri

İş dünyasının dinamik yapısı, her geçen gün farklılaşan ve gelişen iş modellerini beraberinde getirir. Teknolojiden etkilenen iş süreçleri de sürekli olarak yenilenmeye ve güncellenmeye ihtiyaç duyar. Son zaman...

9 Şubat 2024
Keşfet
Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!

Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaş!