fbpx

Limited ile anonim şirket arasındaki 6 temel fark

Türkiye’de girişimcilik her geçen gün ivme kazanıyor. Yapılan son araştırmalar ülkemizde potansiyel girişimcilik oranının %50’nin üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu potansiyeli değerlendirerek kendine iş planı oluşturan ve bir sermaye şirketi kurmayı planlayan bireyler kuracakları şirket türüne karar verme noktasında zaman zaman sorun yaşıyor. Şirketini anonim ya da limited olarak kurmak isteyen girişimcilerin öncelikli olarak kapsamlı bir araştırma yapması ve bu iki şirket türünün farklarını bilmesi gerekiyor.

Kısaca bir tanım yapacak olursak limited şirket, bir ya da birden fazla kişi tarafından herhangi bir ticaret unvanı altında kurulan, esas sermayesi belirli olan ve pay sahiplerinin şirketin borçlarından taahhüt ettikleri sermaye oranında sorumlu olduğu bir şirket türüdür. Anonim şirket ise, sermayesi belirlenmiş ve belirli paylara ayrılmış, sahip olunan borçlardan dolayı sadece taahhüt edilen sermaye payı ile sınırlı olan bir şirket yapısıdır. Birbirine benzer gibi görünen bu iki şirket türünün arasındaki farkları inceleyecek olursak;

Ortak sayısı

Her iki şirket türünde de minimum ortak sayısı 1’dir. Başka bir ifadeyle her iki şirket türü de tek ortaklı olarak kurulabiliyor. Bu noktada anonim şirket ve limited şirketi birbirinden ayıran nokta maksimum ortak sayısı oluyor. Limited şirketlerde maksimum 50 ortak bulunabiliyor ve bu sayı 50’yi aştığı zaman şirketin türünü anonim şirkete dönüştürmek mecburi oluyor. Anonim şirketler için ise böyle bir sınırlama bulunmuyor ve bu şirket türü sınırsız sayıda ortaklı olabiliyor. Ancak ortak sayısının 500’ü geçtiği durumlarda şirket artık sermaye piyasası kapsamına girdiği için halka açılması gerekiyor.

Sermaye tutarı ve blokajı

Anonim şirketlerde minimum sermaye tutarının 50.000 TL olması gerekirken limited şirketler en az 10.000 TL ile kurulabiliyor. Ancak her iki şirket türü için de sermaye üst sınırı bulunmuyor. Ayrıca, limited şirket kuruluşunda sermaye blokajı şartı yokken, anonim şirketlerin kuruluşunda sermayenin dörtte birini bankaya yatırarak bloke etmek mecburi oluyor. Şirket kurulumu tamamlandıktan birkaç gün sonra ise blokaj kaldırılıyor ve bu para kullanılabilir hale geliyor.

Ortakların sorumluluğu

Anonim şirketlerde ortaklar yalnızca taahhüt ettikleri sermaye payları ile şirkete karşı sorumlu oluyor. Ancak herhangi bir ihlal durumunda şirket ortakları hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verilen zararı üstlenmek zorunda kalıyor. Limited şirketlerde ise durum daha farklıdır. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk noktasında anonim şirketlerle benzerlik gösterse de, devlete karşı olan borçlarda limited şirket ortakları ortaklık hisseleri oranında sorumlu oluyor ve diğer ortakların şirket borçlarından dolayı kişisel sorumlulukları bulunmuyor.

Avukat bulundurma

Sermayesi 250.000TL’nin üzerinde olan anonim şirketlerin hukuken avukat danışmanlık anlaşması yapması gerekiyor. Bu zorunluluğa uymayan anonim şirketlere ise idari para ceza uygulanıyor. Limited şirketlerde ise böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Sermaye tutarı ne olursa olsun limited şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu söz konusu olmuyor.

Hisselerin devri

Limited şirketlerde hisseleri serbestçe bir başkasına devretmek mümkün olmuyor. Devir işleminin gerçekleşmesi için öncelikle noter onaylı yazılı sözleşme yapılması, bu devrin genel kurulca onaylanması ve ticaret siciline kaydedilmesi gerekiyor. Aksi halde hisse devri hukuken gerçekleşmiyor. Ancak anonim şirketlerde hisse devri için noter onaylı devir sözleşmesine gerek yoktur. Devir konusu yönetim kurulu karar defterine yazılıp ardından ortaklar pay defterine yazılarak işlem tamamlanıyor. 

Halka açılma

Bildiğimiz gibi limited şirketlerin ortak sayısı en fazla 50 kişi olabildiği için kural olarak halka açılma imkânı bulunmuyor. Ancak anonim şirketler hukuken hisselerini halkla arz edebiliyor. Hatta ortak sayısı 500’den fazla olan anonim şirketler kendiliğinden halka arz edilerek Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi hale geliyor.

Kolektif House olarak bizler de kendi şirketini kurmaya karar veren girişimcileri destekliyor ve yeni nesil ofis çözümlerimizle fikirlerini gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda girişimcilere Hazır Ofis’ten Sanal Ofis’e, Sabit Masa’dan Gezgin’e geniş bir skalada yeni nesil ofis çözümleri sunuyoruz. Her türlü desteği bir arada bulabileceği sanal ofis paketlerimizle de startup’ların ihtiyaçlarına yönelik bir üyelik modeli seçmesine olanak veriyoruz. Çalışma alanı ve toplantı odasından faydalanabilecekleri kullanımlı sanal ofis üyeliğinin yanı sıra yasal adres olarak gösterebilecekleri sanal bir adres sunuyoruz.

Siz de girişiminizi hayata geçirerek kendi şirketinizi kurmak isterseniz ihtiyacınıza yönelik ofis paketi için başvurunuzu linkten yaparak birkaç dakika içerisinde Kolektifli olabilirsiniz. 😊

Kolektif House


Teknoloji, tasarım ve motivasyon dolu Kolektif House dünyasından en son haberler, etkinlik duyuruları ve sürprizler için haftalık bültenimize kayıt ol. Merak etme, fikrini değiştirirsen dilediğin an ücretsiz olarak bülten üyeliğini sonlandırabilirsin.