Yazan: Kolektif House

Sanatın çalışma hayatına 5 katkısı

Sanat; tarihi, kültürleri, insan deneyimini oluşturan her şeyi anlamamıza yardımcı olan, 20. yüzyılın ünlü sanatkarlarından Pablo Picasso’nun deyişiyle “günlük yaşamın ruhun üzerinde bıraktığı tozu temizleyen” ve bizlere ilham veren önemli bir araçtır. Başarılı sanat eserleri ile iç içe bir yaşam ve çalışma alanı stresi azaltırken, yaratıcılığı ise tetikler. Hal böyle iken iş yerlerinde sanat eserlerinin varlığı çalışan verimliliğini artırma noktasında şirketlere önemli faydalar sağlar.

Yapılan araştırmalara göre, sanat eserlerinin yer aldığı biyofilik tasarım yaklaşımıyla tasarlanmış ofislerde çalışan bireyler, yalın bir çalışma ortamında çalışanlara kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha hızlı çalışıyor. Özellikle ofislerinde bitki ve sanat eseri düzenlemeleri yapan çalışanların verimlilikleri sade bir ofis alanında çalışanlara kıyasla neredeyse yüzde 30 daha yüksek oluyor. Sanat eserlerinin çalışanlar ve ziyaretçiler üzerindeki olumlu etkilerini biraz daha detaylı ele alacak olursak, işte 5 başlıkta sanatın çalışma hayatına katkıları:

Şirket Kültürü ve Markalaşma

Kurumlar için markalaşma ve şirketler kültürü kapsamında çok sayıda seçeneğin arasında sanat, önemli marka mesajlarını sözel olmayan bir şekilde iletmeye yardımcı olur. Örneğin, ofis alanlarındaki olağandışı resimler şirketin geleneksel iş yapış şekline sahip olduğuna ilişkin algıyı yıkacağı gibi, yüksek prestijli yerleri tasvir eden sanat eseri de ziyaretçilerinizin güçlü iş ortakları ile çalışma geçmişinize işaret edebilir.

Çalışan Bağlılığı

Bunun yanında kolektif kimlik konularına işaret eden bir sanat eseri şirketlerin hem çalışanları hem de iş ortakları arasındaki birlik duygusunu destekler. Bu da çalışan ve müşteri bağlılığını besler. Ekiplerin katılımıyla hazırlanan duvar resimleri ise birlik duygusunu bir adım daha öteye taşıyarak çalışanların etkileşimini ve şirketlerine karşı aidiyet duygusunu artırır.

Stresle Başa Çıkma

Öte yandan iş hayatındaki krizler, beklenmedik durumlar zaman zaman çalışanların stres seviyelerini artırırken, uzun süreli yüksek odaklı çalışmak da çalışanlarda tükenmişlik hissi yaratır. Sanatın ise hastanelerde kanıtlanmış rehabilite edici bir etkisi vardır. Ofislerde sanat eserlerine yer verilmesi çalışların streslerini azaltmalarına yardımcı olmakla birlikte ekiplerin refahına ve performansına katkı sağlar. Bu etkiler aynı zamanda çalışan üretkenliğini artırır.  

Üretkenlik ve Verimlilik

İş yeri tasarımına sanatı dahil etmek, kanepelere uyacak bir kumaş bulmanın çok ötesine geçer. Sanatın, özellikle de güzel sanat eserlerinin arasında olmak, yaratıcılığı artırmaya, ilham verici konuşmalara ve sosyal katılımı artırmaya da olanak sağlar. Daha sade bir ifade ile ofislerdeki sanat eserleri çalışanın üretkenliğini ve bunun doğal bir sonucu olarak da verimliliğini yükseltir.

Kişiler Arası Etkileşim

Öte yandan özellikle çalışanların katılımıyla zenginleşen bir sanat; ekipler arasındaki etkileşimi artırma noktasında etkilidir. Buna ek olarak çalışanlar, hoş buldukları görüntülere maruz kaldıklarında, farklı bakış açılarını düşünme, kendilerini daha işbirlikçi ve açık hissetme eğilimindedir.

Özetle; ister dönüşümlü sergilere ev sahipliği yapmayı seçin, ister çalışma alanınızda sanat eserlerine yatırım yapın, sanatı ofis alanına dahil etmek çalışanların mutluluk, huzur, verimlik ve refahı açısından kritik bir öneme sahiptir. Ayrıca altını çizmek gerekir ki sadece çalışanların değil müşterilerin de algısı üzerinde etkilidir. Kolektif House olarak bizler de tüm lokasyonlarımızda doğayı tasarımla birleştiren biyofilik tasarımı ofis alanlarına uygulamanın yanında sanat eserlerini işimizin vazgeçilmezi olarak görüyoruz. Eğer hâlâ herhangi bir lokasyonumuzu ziyaret etmediyseniz, sanat ve doğa ile iç içe çalışma alanlarımızı görmediyseniz en kısa sürede sizi mutlaka Kolektif House’a bekleriz?


Kültür-Sanat
10 Haziran 2021
Yazan: Kolektif House